Berichten

Onderwijs2032

LowRes_StelMar_school_6452[1]

Sander Dekker heeft deze week Onderwijs2032 gepresenteerd. Een rapport over het onderwijs in de toekomst. Waarom in 2032? In dat jaar komen kinderen die nu in het basisonderwijs starten op de arbeidsmarkt.

Als ik het rapport doorlees denk ik regelmatig: hoezo 2032? Heel wat dingen die er staan doen wij nu al of zijn wij van plan met onze onderwijsinnovatie de komende twee tot vier jaar te realiseren. Waar denk ik dan aan? Persoonsvorming waarbij vaardigheden zoals samenwerken, feedback geven, plannen en organiseren van toepassing zijn. Deze krijgen een duidelijke plaats in ons onderwijs vanaf september 2016. Dat eigen belangstelling van de leerling een prominentere plaats moet krijgen. Dat noemen wij kiezen binnen grenzen. Verbreden, verdiepen en vakoverstijgende leeractiviteiten. Ook dat is ons niet vreemd.

Kortom het rapport schetst een verre toekomst die op het Stella Maris College al realiteit is of wordt op korte termijn. Rapport: Onderwijs2032.

Het ”lapjesdekendiploma”

Je hebt het misschien ook al gelezen op nu.nl: de onderwijsraad vindt het plan over een diploma op meerdere niveaus risicovol. Natuurlijk wil ik hier een reactie op geven. Volgens het artikel zei de VO-raad: ‘’Verruiming van de wettelijke kaders brengt risico’s met zich mee voor onder meer de toegang tot en doorstroom binnen het vervolgonderwijs…’’ Ik ben het helemaal met ze eens. Een diploma op verschillende niveaus is zeker risicovol en zoals CDA-kamerlid Michel Rog stelt: ‘’… het risico dat leerlingen vakken op een lager niveau gaan doen als ze het wat te moeilijk vinden is te groot.” Oftewel als alle vakken op verschillende niveaus worden gevolgd, creëer je als het ware een ‘’lapjesdekendiploma’’. Hierdoor is het voor universiteiten en hogescholen moeilijk om te peilen of de leerling de juiste kwaliteiten heeft.

Wat ik wel een goed idee vind is om elke leerling een bepaald niveau te laten doen en enkele vakken op een hoger niveau. Dus een diploma kan er als volgt uit gaan zien: een havodiploma met bijvoorbeeld Nederlands op vwo niveau. Zo worden de talenten van de leerling veel beter benut en heb je niet het risico dat leerlingen, die sommige vakken te moeilijk vinden, deze op een lager niveau gaan doen. Lees meer

Onderwijsinnovatie bij het Stella Maris College: waarom?

Onderwijsinnovatie op het Stella Maris College

Het Stella Maris College is een school met een uitstekende kwaliteitskaart en een heel goede reputatie in de regio. Het onderwijs is van hoge kwaliteit, een mix van traditioneel en innovatief onderwijs. De resultaten zijn uitstekend. Er is een goed geschoold en zeer betrokken team van docenten. Leerling- en ouder-tevredenheidsenquêtes geven steeds een zeer positieve uitkomst. De school groeit al jaren in een krimpende markt.
Kortom, niets aan de hand, zult u denken bij het lezen van deze blog. En toch kiest het Stella Maris College ervoor een zeer ingrijpend onderwijsinnovatietraject te starten en het onderwijs volledig te vernieuwen.

Lees meer