Berichten

Informatiedag 14 januari Meerssen

Dia1
We kunnen terugkijken op een drukbezochte informatiedag. In 2 uur tijd hebben we ruim 120 leerlingen en hun ouders, die zich vooraf hadden ingeschreven voor Beleefsessies, wegwijs gemaakt in GPL. Daarnaast hebben heel veel overige bezoekers deelgenomen aan sessies van 45 minuten. Centraal daarbij stond het ervaren van GPL voor leerlingen; voor ouders een presentatie over ons GPL. Dit leidde tot heel veel vragen, logische vragen. Vragen over de iPad, huiswerk, leeractiviteiten, beoordeling, coaching, examen, niveau’s, et cetera. Vragen die vaak te begrijpen zijn vanuit het onderwijssysteem dat de ouders zelf genoten hebben. Nog nooit eerder hebben we met ouders zo diepgaand over leren en onderwijs gesproken.

Vragen, vragen en nog eens vragen

dia1We kunnen terugkijken op zeer geslaagde Beleefdagen. In pakweg 2 uur hebben we leerlingen en ouders wegwijs gemaakt in GPL. Centraal daarbij stond het ervaren van GPL, naast natuurlijk een stuk informatie. Nog nooit eerder hebben we met ouders zo diepgaand over leren en onderwijs gesproken.

Leerlingen zijn gestart met een lezing met betrekking tot het leerdoel maak een tijdlijn. Vervolgens hebben ze deelgenomen aan een labsessie hierover, gevolgd door een workshop waar ze hun eigen tijdlijn gemaakt hebben. Tot slot hebben ze informatie gekregen over GPL.

Ouders zijn meegenomen in ons GPL verhaal. Dit leidde tot heel veel vragen. Vaak logische vragen. Vragen over de iPad, huiswerk, leeractiviteiten, beoordeling, coaching, examen, niveau’s, et cetera. Veel vragen zijn te begrijpen vanuit het systeem waarin de bezoekers zelf onderwijs hebben ervaren. Tot slot hebben zij nog even in de keuken kunnen kijken bij onze GPL leerlingen.