Informatieavond brugklas Meerssen


Gisteravond vond een drukbezochte informatieavond plaats voor de ouders van onze brugklassers in Meerssen. Centraal stonden de resultaten van de Diatoetsen en de IST/FES-test. De presentatie van de avond is hier te zien. Na een kort plenair deel was er volop ruimte om in gesprek te gaan over de resultaten en ook andere zaken. Meer informatie over de Diatoetsen is terug te vinden in een brochure. Voor de IST/FES-test is een leeswijzer beschikbaar.

Ouders die verhinderd waren ontvangen de resultaten via hun zoon/dochter.

Meer dan een andere manier van lesgeven

In opdracht van stichting LVO is een filmpje gemaakt met als doel enigszins inzichtelijk te maken wat gepersonaliseerd leren betekent voor docenten en leerlingen.

We zijn al ruim een jaar bezig met gepersonaliseerd leren. Hoe gaat het met de docenten en wat laten de leerlingen zien? Hoe werkt een coachingsgesprek? Hoe zit het met ouderbetrokkenheid? Bekijk het in deze mini-documentaire.

Succesvolle informatiedag Meerssen

Afgelopen zaterdag 13 januari vond de jaarlijkse informatiedag van onze havo-vwo locatie Meerssen plaats. Toekomstige leerlingen en ouders hebben we overspoeld met veel informatie: gepersonaliseerd leren, FLE, learning portal, hoogbegaafdheid, passend onderwijs, et cetera. Daarnaast hebben ze ervaren wat gepersonaliseerd leren volgens het Meerssens Model betekent voor zowel leerlingen als ouders.  Met name leerlingen zijn aan de slag gegaan met een diversiteit aan vakken (biologie, nask, kunst, lichamelijke opvoeding, et cetera).
De presentatie van de lange Beleefsessie voor ouders is hier terug te vinden.

Elke leerling een eigen coach

Eigenaarschap, relatief veel keuzevrijheid en een persoonlijke coach. Met deze gedachten startten we september 2016 met GPL. Hoe geven we invulling aan de coaching?

Hoe werkt het?
Elke leerling op het SMC heeft wekelijks een coachgesprek van vijftien minuten. Maakt niet uit of de leerling het goed heeft gedaan of minder goed. De leerling reflecteert op de vorige week gestelde leerdoelen, bespreekt mogelijke leerstrategieën en bekijkt wat nodig is om nieuwe leerdoelen te behalen. Tevens wordt de planning van die week doorgenomen en gekeken welke vakken extra aandacht nodig hebben. Docent Monique Verhoef: “Door de coachgesprekken krijgen leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid. Niet alleen heeft de leerling meer inzicht in zijn eigen leerproces, de leerling voelt zich hier ook eigenaar van.”

Roostering
Om de coachgesprekken mogelijk te maken is iedere ochtend tussen 8:45 en 9:45 uur tijd geroosterd voor coachgesprekken. Elke docent heeft gemiddeld 16 leerlingen om te coachen. De ruimte voor deze coachgesprekken wordt gecreëerd door de hele dagindeling te veranderen. Na de coachgesprekken hebben alle leerlingen een ochtendprogramma met een bijeenkomst van de basisgroep (de 16 leerlingen die onder een coach vallen) en sessies van drie verschillende vakken. In het middagprogramma nogmaals een aantal vakken.

Het coachgesprek
Alle docenten voeren het coachgesprek volgens een vaste structuur. Op deze manier is voor zowel de leerling als de docent duidelijk wat er van een coachgesprek wordt verwacht en wat het op dient te leveren. De kern van het coachgesprek vormt het bewustzijn bij de leerling waarom hij iets leert en hoe hij dit het beste kan doen.

Echt contact
Leerlingen worden echt gezien en gehoord; een basisvoorwaarde om te gaan leren. Leerlingen en docenten ervaren dat coaching een positief effect heeft: leerlingen zien steeds beter in hoe ze het beste kunnen leren, maken meer zelfstandige keuzes én lijken meer betrokken en gemotiveerd te zijn. Docent Monique Verhoef: “Leerlingen komen niet alleen met school gerelateerde onderwerpen naar me toe, maar ook met persoonlijke vragen en problemen. Het contact met leerlingen is door de coachingsgesprekken enorm verbeterd.”

 

Het LOC-gesprek

Als leerling je eigen leerling-ouder-coach-gesprek (LOC-gesprek) leiden? Bij GPL worden de leerlingen zó gecoacht dat ze kunnen reflecteren en hun voortgang kunnen laten zien aan hun coach én hun ouders.

Eigenaarschap
Eigenaarschap van het leerproces staat centraal bij GPL. Dat gaat niet vanzelf. Een leerling krijgt daarom begeleiding van een coach. Centraal in de wekelijkse gesprekken van leerling en coach staat reflecteren: wat ging goed, wat viel tegen, hoe heb je dingen aangepakt, had je dit ook anders kunnen doen, wat doe je volgende keer (anders)? Van deze gesprekken worden in de Learning Portal verslagen gemaakt door de leerling. Coach en ouders kunnen meekijken en hierop reageren. Een coach begeleidt circa 16 leerlingen. Elke leerling heeft elke week recht op een gesprek met zijn coach van 15 minuten.

Driehoeksgesprekken
De LOC-gesprekken worden op het Stella Maris College steeds meer door de leerling geleid. Het eigenaarschap van het gesprek ligt bij de leerling. De coach schiet pas te hulp op het moment dat de leerling vergeet belangrijke informatie te vertellen. Centraal in het gesprek staat de ontwikkeling en groei van de leerling. Dit is het moment dat de leerling laat zien wat hij wil, hoe hij dat wil en wat daarvoor nodig is.  Het gesprek is gelijkwaardig; het gesprek wordt geleid vanuit de leerling vanuit zijn doelen en behoeftes. De opbrengst van een LOC-gesprek is altijd het formuleren van doelen voor de komende periode. Dit doel kan zijn: op tijd komen, voor jezelf opkomen, een vak op een bepaald niveau doen, het aanleren van leerstrategieën, et cetera.
Elke leerling, ouder en coach heeft recht op drie georganiseerde LOC-gesprekken in een schooljaar.

Wat vraagt dit van de docent?
Om de leerlingen te coachen krijgen de docenten op het Stella Maris College meerdere trainingen. Het gaat onder andere over het voeren van gestructureerde gesprekken, reflecteren en spiegelen. Omdat coaching cruciaal is binnen GPL zijn coaching on the job en intervisie van coaches aspecten die bijdragen aan de kwaliteit van coaching.

Eerste hulp bij iPad-ongelukken

Onze school heeft uit een veelheid aan devices (laptops, tablets, e.d.) gekozen voor de iPad. Rick Okkersen, een van onze leerlingen, helpt leerlingen, docenten en anderen die af toe problemen ervaren met hun tablet. Hij heeft hier zelfs een website voor gebouwd Hulp bij ict problemen.

Klankbord Meerssen 12 december

Op dinsdag 12 december van 19 tot 21 uur vindt de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep leerlingen en ouders plaats op locatie Meerssen. We starten in de personeelskamer. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom!

De bijeenkomsten van ons klankbord staan in het teken van de verdere ontwikkeling van GPL. De inbreng van leerlingen en ouders vinden we daarbij van groot belang. Centraal in de bijeenkomst is terugkijken en vooruitkijken. De ervaringen van leerlingen en ouders zijn daarbij essentieel.

We starten de bijeenkomst plenair met een presentatie over de resultaten van Diatoetsen, methode-onafhankelijke toetsen, betreffende Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Ook staan we kort stil bij de stand van zaken van een projectweek leerjaar 2. Daarna splitsen we in drie groepen: leerling vaardigheden, vooruitblik leerjaar 3, projectweek Technologie/robotica.

Workshop Meerssen

Gisteravond heeft een workshop voor ouders plaatsgevonden over de Learning Portal (LP). In ruim een uur hebben we met circa 100 ouders de LP besproken. Na een inleiding over de opzet van de LP vanuit het perspectief van gepersonaliseerd leren en de functies die voorkomen in de LP zijn we de LP ingedoken. Hier vindt u de presentatie van deze avond terug.

Beleefdagen november 2017


Afgelopen week hebben onze Beleefdagen weer plaatsgevonden. Heel veel leerlingen en hun ouders hebben we ontvangen in Meerssen en Valkenburg. In 2 uur tijd hebben we ruim 500 leerlingen en hun ouders wegwijs gemaakt in GPL. Centraal daarbij stond het ervaren van GPL voor leerlingen; voor ouders een presentatie over ons GPL. Dit leidde tot heel veel vragen, logische vragen. Vragen over een schooldag, huiswerk, leeractiviteiten, beoordeling, coaching, niveau’s, et cetera. Vragen die vaak te begrijpen zijn vanuit het onderwijssysteem dat de ouders zelf genoten hebben. We hopen dat we leerlingen en ouders een stap verder geholpen hebben in hun keuzeproces.

Voor de bezoekers van de Beleefdagen is hier de presentatie voor de ouders te vinden.

Hack de learning portal

Een groep van 4 leerlingen uit domein 2 heeft 13 november deelgenomen aan een het hackevent in Den Haag. Dit event werd georganiseerd door KED (Kunskapsskolan EDucation) de organisatie waarmee we samenwerken; concreet: de leverancier van de learning portal. KED heeft onze leerlingen, samen met de leerlingen van andere KED scholen, uitgedaagd om de beveiliging van de learning portal te onderzoeken. Onderstaand het verslag dat Rick Okkersen en Quinn de Veen van deze dag gemaakt hebben.

We zijn begonnen met een inleiding door Arie van Halem, de ontwikkelaar en beheerder van de learning portal. We moesten een quiz doen met rode en groene bekertjes. Hij had een paar stellingen. Een stelling was bijvoorbeeld “HTML is een programmeertaal”. Als je dacht dat dit waar was dan hield je het groene bekertje omhoog, zo niet het rode bekertje. (HTML is trouwens geen programmeertaal, maar dat ter zijde.) Daarna hebben we een korte inleiding in hacken gehad van een hacker op de hogeschool van Den Haag. Hierna hebben we een “Out of jail ticket” gekregen. Dit zorgt er letterlijk voor dat je out of jail blijft (ofwel, legaal mag hacken onder bepaalde voorwaarden). Wij mochten alleen op de site xxxx.kunskapsskolan.nl met gebruikersnaam xxxx en wachtwoord xxxx inloggen. (We hebben de werkelijke informatie met x vervangen omdat dit vertrouwelijk is!) Toen hebben we ongeveer 2 uur de tijd gehad om zelf te hacken. Uiteraard mochten we tussendoor altijd vragen stellen. Je had genoeg tijd om verschillende technieken toe te passen.

LET OP: we beschrijven hieronder een paar technieken die op de learning portal NIET werkten. Deze kunnen echter wel op andere sites werken. DON’T TRY THIS AT HOME!

Sommige groepen probeerden alleen in de portal zelf dingen uit. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als ik een gebruikersnaam van 500 tekens invoer? Of ze probeerden dingen als cross-site scripting. De meeste teams hebben ook dingen van buitenaf geprobeerd. Zo hebben wij SQL injectie en DDoS geprobeerd. Deze technieken maakten echter geen verschil. (De techniek die wel gewerkt heeft mogen wij niet vermelden voor dit is opgelost. Ook hebben we verschillende besturingssystemen gebruikt: Windows 10 Educational Edition, Linux Mint (speciaal voor hacken) en Ubuntu (een variant van Linux). We kwamen erachter dat we alle de drie systemen nodig hadden om succesvol te kunnen hacken. Als we dit niet deden, konden we niet de dingen doen die we nu wel konden. Dit was erg leerzaam.

Het was een lange reis maar zeker de moeite waard. Het was goed verzorgd en het was ook leuk om te doen. Een aandachtspunt voor de volgende keer zou kunnen zijn dat we iets meer zouden kunnen oefenen. We zouden dan zelf een website kunnen opzetten of de website hackthissite.org kunnen gebruiken. Als we meer voorbereiding hadden gehad, hadden we meer kunnen bereiken. In elk geval doen we volgend jaar weer mee.