Inspirerende eerste bijeenkomst klankbordgroepen

Op woensdag 21 oktober heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroepen ouders en leerlingen. Centraal op deze avond stonden twee thema’s: de ouders en leerlingen bijpraten over de stand van zaken en de ouders en leerlingen bevragen rondom het thema Begeleiding.

Een kleine 40 deelnemers werden om 19 uur begroet door Jacques van Loo, directeur Stella Maris College Meerssen. Na een inleiding over de voorgeschiedenis van het innovatieproject en een toelichting over de voortgang dit schooljaar door Harold Limpens, projectleider innovatie, was het woord aan één van de werkgroepen uit het innovatieteam. Op grond van een door de werkgroep Begeleiding uitgewerkt concept zijn de aanwezigen in gesprek gegaan. Dit leverde waardevolle aanvullingen voor het werkgroep Begeleiding.

Ouders en leerlingen gaven met name aan belang te hechten aan sociale en studievaardigheden, weerbaarheid en het steeds meer nemen van eigen verantwoordelijkheid. Lees meer

Ondersteuning

We zijn begonnen aan een uitdagend innovatietraject maar ook een complex proces dat in één jaar moet resulteren in een nieuwe invulling van de brugklas.

Het innovatieteam heeft duidelijk aangegeven dat ondersteuning door een externe organisatie daarbij wenselijk is. De stuurgroep heeft aan de hand van een aantal gesprekken gekozen voor stichting APS, een gerenommeerde partij in de begeleiding van onderwijsorganisaties.

Klik hier voor het artikel op de website van APS dat ook hierover gaat.

”Mijn school is toe aan verandering”

Wie ben ik?
Ik ben Sam de Ploeg, ik ben 15 jaar oud en zit in de vierde klas van het Stella Maris College in Meerssen. Ik ben lid van de werkgroep communicatie. Dit betekent dat ik meedenk over het communiceren van het nieuwe onderwijs. Ook zit ik in de klankbordgroep van leerlingen.

Wat ga ik doen?
In een groep met de directeur, docenten en een mevrouw van een communicatiebureau ga ik vooral door de ogen van de “toekomstige” leerling kijken, denken en vragen stellen. Natuurlijk kijk ik ook vanuit mijn eigen positie en die van mijn klasgenoten: welk effect hebben de veranderingen op ons? Ik ga een blog schrijven (dit is mijn eerste bijdrage), leerlingen interviewen, filmpjes maken en vast nog andere dingen.

Lees meer

Onderwijsinnovatie bij het Stella Maris College: waarom?

Onderwijsinnovatie op het Stella Maris College

Het Stella Maris College is een school met een uitstekende kwaliteitskaart en een heel goede reputatie in de regio. Het onderwijs is van hoge kwaliteit, een mix van traditioneel en innovatief onderwijs. De resultaten zijn uitstekend. Er is een goed geschoold en zeer betrokken team van docenten. Leerling- en ouder-tevredenheidsenquêtes geven steeds een zeer positieve uitkomst. De school groeit al jaren in een krimpende markt.
Kortom, niets aan de hand, zult u denken bij het lezen van deze blog. En toch kiest het Stella Maris College ervoor een zeer ingrijpend onderwijsinnovatietraject te starten en het onderwijs volledig te vernieuwen.

Lees meer

Van visie naar actie: innovatieteam aan het werk

Vandaag loop blog 1 foto 1ik een dag mee met ons innovatieteam. Elke donderdag is deze groep docenten aan de slag met de vernieuwing van het    onderwijs van het Stella Maris College. Vandaag werken ze bij de ECI Cultuurfabriek in Roermond, een locatie die direct mijn aandacht heeft. Wat een ontzettend gaaf en interessant gebouw, dit móet wel uitnodigen tot het ontwikkelen van nieuwe ideeën! Het interieur is industrieel en ruimtelijk. Ik kijk vandaag alleen mee, al krijg ik meteen zin om aan te sluiten bij de actie!

  Lees meer