Onze school is in schooljaar 2016-2017 gestart met Gepersonaliseerd Leren (GPL) op beide locaties; in Valkenburg alle 50 kaderleerlingen en in Meerssen 95 leerlingen van alle niveaus. In schooljaar 2017-2018 zijn alle brugklassers, met uitzondering van basisberoepsgericht, gestart volgens dit concept.

Kenmerken van ons GPL zijn:

  1. Wat je moet leren ligt vast (wettelijke eisen), het hoe, wanneer en waar bepaalt de leerling steeds meer zelf.
  2. Naast het vergaren van kennis besteden wij aandacht aan persoonlijke (ik) en interpersoonlijke (wij) vaardigheden.
  3. De leerling, ouders en coach stellen in samenspraak uitdagende doelen op per periode. Deze worden regelmatig geëvalueerd.
  4. De leerling is eigenaar van het leerproces en wordt krachtig ondersteund door een coach; elke week een coachgesprek van 15 minuten. Het eigenaarschap drijft de leerling het beste uit zichzelf te halen.
  5. De leerling leert zelf keuzes te maken binnen een duidelijke en stevige structuur.
  6. We starten elke dag in een basisgroep van circa 16 leerlingen.
  7. We kiezen voor een gevarieerd aanbod aan leeractiviteiten, zowel binnen als buiten de school.
  8. De leerlingen en docenten leren en werken in een open leeromgeving.
  9. De ouders zijn actief betrokken bij het leerproces van de leerlingen.

In deze weblog zullen leerlingen en docenten hun ervaringen delen. Reageer op wat u leest, uw commentaar is van harte welkom. Start een discussie die wellicht leidt tot inspirerende nieuwe inzichten waarmee we samen vooruit kunnen komen.

Dus wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen, plannen en ideeën en bent u geïnteresseerd in hoe leerlingen en docenten deze nieuwe manier van onderwijs ervaren? Bezoek dan zeker met regelmaat onze weblog! Tevens kunt u zich in de rechterkolom aanmelden voor onze nieuwsbrief.