Wereld van Werk

In de week van 12 november hebben we onze leerlingen van domein 3 en diverse collegae meegenomen in de Wereld van Werk. Dit in het kader van de start voor onze leerlingen van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Een enerverende week voor leerlingen, begeleidende docenten, gastsprekers en bezochte organisaties.

LOB2.0

Eén van onze uitgangspunten bij de invoer van GPL was ook met onze leerlingen meer naar buiten en de buitenwereld meer naar binnen. LOB is dan een uitgelezen mogelijkheid om dit voor elkaar te krijgen. Door onze netwerken en de netwerken van ouders te verbinden is het ons gelukt een mooi programma voor de leerlingen te bieden met in het kort de volgende ingrediënten:

  • gastsprekers vertellen over hun werk;
  • bezoek aan organisaties;
  • presenteer je beroep;
  • bezoek aan Brightlands smart services.

Gastsprekers Een mêlee van werkenden (ict-er, wetenschapper, advocaat, horeca-ondernemer, accountant, controller, consultant bouw, projectmanager logistiek) hebben onze leerlingen meegenomen in hun dagelijkse praktijk. Mooi om te vermelden dat een leerling op het eind van de week met een gastspreker (advocaat) de rechtbank bezocht heeft!

Bedrijfsbezoeken Een breed scala aan organisaties hebben onze leerlingen de mogelijkheid geboden in de keuken te kijken. Het bezoek van onze leerlingen aan het MUMC is ook in de pers voorbij gekomen.

Presenteer je beroep Op donderdagmiddag presenteerde de leerlingen het beroep (advocaat, theatermaker, psycholoog, paaardendokter, …..) waar ze van dromen, dat ze ambiëren, waar ze nieuwsgierig naar zijn, ……  De vorm was geheel vrij. Ik heb pptx gezien, filmpjes van een beroep, interview met een beroepsbeoefenaar, ……

Brightlands Tot slot werd op vrijdag een bezoek gebracht aan Brightlands. Hier maakten onze leerlingen kennis met Brightlands, VR, gaming, Big data, …. in een inspirerende omgeving.

De Wereld van Werk was de start van het LOB-traject voor onze pilot groep. In de periode tot maart gaan de leerlingen aan de slag met een verkenning van hun talenten. In maart volgt een week van oriëntatie op een werkveld/beroep.

Dank aan allen die deze week tot een succes gemaakt hebben!

Eigenaarschap is vooral een gevoel ….

Nog eens wat gedachten over eigenaarschap.

Wat is eigenaarschap? Als kern van eigenaarschap wordt een ervaren eigendom (‘van mij’) gezien, het gevoel dat je kunt beïnvloeden, het gevoel dat je keuzes kunt maken. Dat laatste sluit helemaal aan op onze definitie van GPL: het wat ligt vast, het hoe, waar en wanneer bepaalt de leerling steeds meer zelf. In het hoewaar en wanneer zit een stuk keuze voor de leerling. Een keuze die voor elke leerling anders kan zijn, op een ander plaats, op een ander moment kan zijn. Allemaal zaken die van grote invloed zijn op houding, gedrag en motivatie en daarmee op de prestaties van de leerling.
Eigenaarschap kun je niet opdringen. Wanneer we het gevoel hebben iets te bezitten, dan voelen we ons verantwoordelijk om ervoor zorg te dragen en het zo nodig te beschermen. Wanneer we er voor zorgdragen dan neigen we automatisch om het ook te verbeteren, te controleren en in eigen handen te houden. Je kunt iemand wel verantwoordelijkheid laten nemen, maar het opleggen zal nooit eenzelfde gevoel geven. Als voorbeeld het ervaren verschil tussen het maken van huiswerk omdat het moet of het werken aan Engels omdat je na het weekend een aantal leerdoelen wilt afsluiten.

Gevoel van ….

Identiteit Eigendom geeft ook identiteit. Het gaat dan om mijn studie, de activiteiten en rol die ik op mijn unieke manier (hoe, waar en wanneer) vervul.

Aanspreekbaar zijn Wanneer we iets bezitten dan verwachten we daar ook ‘aanspreekbaar’ op te zijn. Het gaat dan over het doel en de resultaten van mijn activiteiten. We gaan er van uit dat anderen zien wat ik doe en verwachten dus impliciet dat anderen mij hier op kunnen aanspreken. Het gegeven dat mijn rol zichtbaar is voor anderen heeft een versterkend effect. Want je kunt je natuurlijk zowel in positieve als negatieve zin onderscheiden.

Eigenwaarde Het gevoel van eigenwaarde heeft te maken met het geloof in de eigen talenten die nodig zijn om op school succesvol te zijn. We hebben daarmee invloed op de aanpak en uitkomsten, het geeft ons een trots. Je unieke talenten naar buiten brengen versterkt per definitie je gevoel van eigenwaarde.

Verbondenheid Ergens bij horen of thuis voelen is een fundamenteel menselijke behoefte. Wanneer we iets bezitten dan voelen we er ons ook mee verbonden, dit kan een rol, plek, object of groep zijn. Denk aan het hebben van een coach, onderdeel zijn van een basisgroep. We zeggen dan ‘deze leerling zit op zijn plek’.

Werken aan eigenaarschap is eigenlijk heel eenvoudig. Geef ruimte aan de behoefte aan vrijheid. Geef ruimte voor keuze. (H)erken de aanwezige talenten. Ga in gesprek, luister, stel open vragen.  Geef feedback en feed forward. Laat los en stuur indien nodig (bij).

Beleefdagen november 2018

Afgelopen week hebben onze Beleefdagen weer plaatsgevonden. Heel veel leerlingen en hun ouders hebben we mogen ontvangen in Meerssen. In 2 uur tijd hebben we ruim 450 leerlingen en hun ouders wegwijs gemaakt in GPL. Centraal daarbij stond het ervaren van GPL voor leerlingen; voor ouders een presentatie over ons GPL. Dit leidde tot heel veel vragen, logische vragen. Vragen over een schooldag, huiswerk, leeractiviteiten, beoordeling, coaching, niveau’s, et cetera. We hopen dat we leerlingen en ouders een stap verder geholpen hebben in hun keuzeproces voor de middelbare school.

Voor de bezoekers van de Beleefdagen is hier de presentatie voor de ouders te vinden.

Meerssen
Op 12 januari 2019 volgt in Meerssen een Infodag (9:30-15:00 uur). Leerlingen en ouders zijn van harte welkom om dan een kijkje te nemen op onze school, informatie in te winnen over zorg, hoogbegaafdheid en Fast Lane English. Ook zijn er zogenaamde Beleefsessies lang (2 uur met vooraanmelding) en kort (1 uur). Voor meer info en aanmelden klik hier.

Valkenburg
In Valkenburg zijn op woensdag 23 en 30 januari 2019 van 14 tot 16 uur informatiemiddagen. Voor meer info en aanmelden klik hier.

 

Infoavonden oktober 2018

Afgelopen week hebben informatieavonden voor de domeinen plaatsgevonden. Drie boeiende avonden met veel vragen en antwoorden. De presentaties van de avonden zijn hier te vinden:

Infoavonden domein 2 en 3

Afgelopen week hebben informatieavonden voor domein 2 en 3 plaatsgevonden. Twee boeiende avonden met veel vragen en antwoorden. De presentaties van beide avonden zijn hier te vinden:

Bezoek Texaanse Phd students aan GPL

Medio juni heeft een viertal Texanen studenten van de University of Mary Hardin Baylor GPL bezocht in het kader van een Summer Course. Een prominente plaats werd door onze FLE leerlingen uit domein 2 ingenomen. Zij ontvingen de Texaanse gasten, verzorgden een presentatie en gingen uitgebreid in op vragen.

Uit de reflectiepapers van de studenten haal ik een aantal zaken. De studenten voelen zich ‘blessed’ dat hen die kans is geboden. ‘… something very special is going on in this school….’. Er wordt gesproken van een paradigma shift die het denken over education aan het wankelen heeft gebracht. Studenten constateren dat ‘battling apathy in students’ – een actueel facebook onderwerp in Texas- contraproductief werkt ‘ …giving away authority gives autonomy…..’ aldus een van de studenten.

Infoavond brugklas

Afgelopen week hebben we drie drukbezochte informatieavonden voor de ouders van onze brugklassers georganiseerd. Drie avonden waarin we ouders meegenomen hebben in heel wat praktische zaken van ons GPL. Ook heel veel enthousiasmerende, boeiende, oprechte, bezorgde vragen. Met antwoorden die soms duidelijk waren en soms antwoorden die lastig zijn. Waarom lastig? Omdat het ‘onderwijs referentiekader’ vaak gebaseerd is op onze eigen schooltijd. De presentatie van deze avonden is hier nog eens te bekijken.

Eind goed, ….

We zijn twee jaar onderweg met GPL. Stap voor stap krijgt GPL vorm. Heel wat dingen gaan goed, heel wat dingen kunnen beter. Leuk om dan op de valreep een aantal berichtjes van leerlingen en ouders te krijgen die ik graag deel.

[Leerling]
Bedankje🎉🎉
Dag allemaal,
Ik heb een heel erg fijn jaar met alle van jullie gehad, en ben daarom ook zo blij dat ik heel veel van jullie volgend jaar weer terug zie!!!! Ik wilde even zeggen dat ik ontzettend blij ben als ik terug kijk op mijn eerste schooljaar op Stella Maris College Meerssen. Ik heb veel geleerd, veel gedaan en heel veel mee gemaakt. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en een fijn nieuw schooljaar.
Heel veel groetjes
[Ouders]
Geachte heer Limpens, beste Harold
Dank voor bericht, mooi
nogmaals bedankt voor een heel fijn jaar voor onze dochter

Hele fijne vakantie!

[Ouders]
Hallo,
Het GPL heeft bij ons gedurende het schooljaar veel vragen opgeleverd… ik vind het prettig via deze weg ook de complimenten te delen over Iris als coach van onze zoon. Ze is heel betrokken en gestructureerd, we kunnen écht altijd bij haar terecht. Topper! Dat moet ook gezegd worden.

Eigenaarschap

Regelmatig stellen we ons de vraag: hoe kunnen leerlingen aan het stuur gezet worden van hun eigen leerproces?

Om de leerling eigenaar te laten zijn van zijn eigen leerproces, is bij leerlingen en docenten een omslag nodig. Niet vóór de leerling denken maar ruimte geven aan de leerling om zelf te denken. Niet ‘Wat wil ik de leerlingen leren?’, maar ‘Wat heeft een leerling nodig om zijn leerdoelen te behalen? De basis van dit alles is dat docenten zich opstellen in een coachende rol. Dat is behoorlijk lastig; docenten zijn daar niet in opgeleid en je kunt er niet vanuit gaan dat ze dat zomaar kunnen, coachen. Sommigen doen het vanuit zichzelf ‘per ongeluk’ goed; anderen hebben daar nog veel in te leren. Dus daar hebben we en wordt hard aan gewerkt.

Structuur
Naast een coachende houding van docenten, zijn leerdoelen en werkdoelen een belangrijk hulpmiddel om leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Zonder leer- en werkdoelen kunnen leerlingen niet zelf hun route en hun tempo bepalen. Om deze leerdoelen te concretiseren werken we met rubrics. In de rubrics staan per leerdoel de niveaus (oranje – rood – wit – blauw). Zo wordt het voor leerlingen inzichtelijk welke stappen ze moeten nemen om een (volgend) niveau te behalen. Op deze manier kunnen we onze leerlingen veel vrijheid geven en toch gestructureerd werken.

Vaardigheden
Bij GPL is de leerling verantwoordelijk voor hoe, waar en wanneer hij leert. Dit past binnen de leertheorie sociaal constructivisme. Deze theorie gaat ervan uit dat leren plaatsvindt wanneer de leerling zelf construerend met de lesstof bezig is. Leren is een persoonsgebonden proces, nieuwe informatie wordt gekoppeld aan bestaande voorkennis. Die voorkennis verschilt per persoon en is samen met de interesse van de leerling medebepalend voor de leervraag. Doordat die leervraag het uitgangspunt is, zorgt GPL voor een optimaal leerproces waar de leerling eigenaar van wordt of is.

Welke vaardigheden helpen de leerling om eigenaar van zijn leerproces te worden? De leerling wordt eigenaar van zijn leerproces door de regie te nemen, door met anderen samen te werken, door leerstrategieën toe te passen en door op het eigen leerproces te reflecteren (zie o.a. Kallenberg en Verschaffel). Het vraagt een inspanning van zowel de leerling als de docent om deze vaardigheden aan te leren en te ontwikkelen. Deze vaardigheden dragen er gezamenlijk aan bij dat de leerling eigenaar wordt van zijn leerproces. Om die zelfsturende leerhouding te verbeteren, is aandacht voor alle vaardigheden nodig. Hoeveel aandacht de leerling nodig heeft, hangt af van de mate waarin de leerling een bepaalde vaardigheid beheerst. Om de leerlingen hierbij te helpen starten we in het nieuwe schooljaar in domein 1 en 2 met een lessencyclus Leren leren.

Bijeenkomst klankbordgroep 14 maart

Onlangs heeft een bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroep GPL. Circa 75 ouders en 15 leerlingen waren aanwezig. Centraal tijdens de bijeenkomst stond een evaluatie van GPL aan de hand van een aantal thema’s van het zogenaamde KED-model: doelen, strategieën, coaching, tredes en thema’s, leeromgeving, leermiddelen, leerresultaten, tijd. Na een korte inleiding volgde een zogenaamde post-it ronde waarin iedereen de ruimte kreeg om zijn TOPS (dingen die goed gaan) en TIPS (dingen die beter kunnen) aan te geven voor de 8 thema’s. Daarna werden rond de acht thema’s groepen geformeerd die de opdracht hadden alle TOPS en TIPS te ordenen en de belangrijkste te selecteren. De groep leerlingen dook hierbij op het thema leermiddelen. Na heel wat praten, ordenen en prioriteren werden de belangrijkste TOPS en TIPS gedeeld met alle aanwezigen.
Onderstaand in het kort de belangrijkste TOP en TIP per groep.

Doelen
TOP: manier waarop naar doelen wordt gewerkt draagt bij tot bewustwording en zelfstandigheid.
TIP: tijdige en adequate bijstelling door leerling in overleg met coach.

Strategieën
TOP: opzet van leerdoel naar leertaak voor leerlingen.
TIP: meer aandacht voor leren leren (iedereen leert anders).

Coaching
TOP: tevredenheid over de kwaliteit van de begeleiding van de leerlingen door de (meeste) coaches.
TIP: meer trainen en begeleiden van coaches vanwege kwaliteitsverschillen tussen coaches.
Opmerking: op korte termijn wordt er gestart met intervisie bijeenkomsten voor coaches.

Tredes en thema’s
TOP: het werken vanuit leerdoelen zorgt voor een duidelijke afbakening van de leerstof; de concentrische opbouw van leerdoelen in verschillende tredes en thema’s is fijn.
TIP: het verschil in tempo en niveau van kinderen heeft tot gevolg dat differentiatie nodig is.

Leeromgeving
TOP: variatie in werkplekken.
TIP: ruis in leeromgeving en met name tijdens het maken van evaluaties.

Leermiddelen
TOP: afwisselende bronnen en manieren van leren in de portal.
TIP: waar kun je alles vinden? Er moet een duidelijke structuur komen voor bronnen. Nu staan materialen in Magister en de learning portal.

Leerresultaten
TOP: vakken kunnen op verschillende niveaus afgesloten worden.
TIP: kwaliteit van de feedback is wisselend.

Tijd
TOP: fijn dat leerlingen de workshoptijd zelf kunnen inplannen.
TIP: meer sturing in wat de leerling zou moeten doen in de workshoptijd; blokevaluaties op kortere termijn.
Opmerking: naar aanleiding van deze TIP zijn vanaf nu de bloktoetsen elke week gepland.

Thema overstijgend kwam het afschaffen van de herkansing van tredevakken (blokevaluatie uitgezonderd) uitgebreid ter sprake. Concreet betekent dit dat formatieve evaluaties niet te herkansen zijn en summatieve evaluaties wel te herkansen zijn. De kern van de bezwaren tegen deze verandering waren: er wordt een kans gemist om aan het zelfvertrouwen van de leerling te werken, de extra druk die op een blokevaluatie komt te liggen en het uitstelgedrag van leerlingen voor een blokevaluatie. Het afschaffen van herkansingen zal geëvalueerd en zonodig aangepast worden.

 

Tot slot
Het viel op dat de meningen van de aanwezige ouders en leerlingen over een aantal zaken nogal verschilden. Daarnaast hebben we veel positieve geluiden gehoord met als kern de fantastische coach en dat de leerlingen heel graag naar school komen. Dit stemde heel wat ouders tevreden.