Artikelen door Michelle Steert

HARTverwarmendWijs

HARTverwarmendWijs Limburg biedt een platform voor iedereen die op wilt komen voor de werkelijke behoeftes van kinderen in het onderwijs. Zij vinden dat het onderwijssysteem te eenzijdig is gericht op economische belangen en te weinig op de ontwikkeling van het authentieke individu. Zij organiseren activiteiten om gericht leerkrachten, maar ook ouders, in hun kracht te zetten […]

Klankbordgroep 23 februari

Op 23 februari was alweer de derde klankbord bijeenkomst van dit schooljaar. Als toehoorder ben ik daarbij aanwezig geweest. Ik was benieuwd naar het verhaal van het innovatieteam en naar de input van leerlingen en ouders. Ik werd positief verrast door de vragen en antwoorden van ouders en leerlingen. Allereerst werd de huidige stand van zaken besproken. Al snel werd […]

Drukte in Valkenburg!

Afgelopen zaterdag was de open dag op de locatie Valkenburg. En wat was het druk! Zelf stond ik in het Technologielokaal, Technologie is het praktijkvak voor de gl/ tl leerlingen. Dit vak heet vanaf komend schooljaar “Dienstverlening en producten”. Na de rondleiding konden ouders en kinderen in het Technologielokaal een workshop volgen. Er kon gewerkt worden met de digitale lesmethode en […]

Pilot verplaatst naar nieuwe schooljaar 2016-2017

Het onderwijsinnovatieteam heeft de afgelopen periode hard gewerkt. Elke donderdag hebben docenten met man en macht gewerkt aan de innovatie. Er is zelfs een marathon geweest waarbij de  mensen van het innovatieteam vier dagen achter elkaar intensief hebben gewerkt met als doel na de carnaval te starten met een pilot in een viertal brugklassen. En toch is besloten […]

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg vernieuwt!

Op onze VMBO- locatie, Stella Maris Valkenburg is al behoorlijk wat vernieuwd de afgelopen jaren. Zo is er een leerwerkplein voor de bovenbouw van de Basis – en Kaderberoepsgerichte leerwegen. In de onderbouw is de Basisberoepsgerichte leerweg al actief aan de slag met vernieuwing. De wens om de onderbouw van de Kaderberoepsgerichte leerweg te vernieuwen is […]

Waardevol World Café

“Het World Café is een innovatieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen”. “Hoe ziet volgens jou het ideale leren eruit?  Welke onderdelen uit je eigen vak zou je gecombineerd met andere vakken kunnen aanbieden? Wat wil je van de huidige begeleiding op school handhaven en wat kun […]

Inspirerende eerste bijeenkomst klankbordgroepen

Op woensdag 21 oktober heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroepen ouders en leerlingen. Centraal op deze avond stonden twee thema’s: de ouders en leerlingen bijpraten over de stand van zaken en de ouders en leerlingen bevragen rondom het thema Begeleiding. Een kleine 40 deelnemers werden om 19 uur begroet door Jacques van Loo, […]

Van visie naar actie: innovatieteam aan het werk

Vandaag loop ik een dag mee met ons innovatieteam. Elke donderdag is deze groep docenten aan de slag met de vernieuwing van het    onderwijs van het Stella Maris College. Vandaag werken ze bij de ECI Cultuurfabriek in Roermond, een locatie die direct mijn aandacht heeft. Wat een ontzettend gaaf en interessant gebouw, dit móet wel […]