Eigenaarschap is vooral een gevoel ….

Nog eens wat gedachten over eigenaarschap.

Wat is eigenaarschap? Als kern van eigenaarschap wordt een ervaren eigendom (‘van mij’) gezien, het gevoel dat je kunt beïnvloeden, het gevoel dat je keuzes kunt maken. Dat laatste sluit helemaal aan op onze definitie van GPL: het wat ligt vast, het hoe, waar en wanneer bepaalt de leerling steeds meer zelf. In het hoewaar en wanneer zit een stuk keuze voor de leerling. Een keuze die voor elke leerling anders kan zijn, op een ander plaats, op een ander moment kan zijn. Allemaal zaken die van grote invloed zijn op houding, gedrag en motivatie en daarmee op de prestaties van de leerling.
Eigenaarschap kun je niet opdringen. Wanneer we het gevoel hebben iets te bezitten, dan voelen we ons verantwoordelijk om ervoor zorg te dragen en het zo nodig te beschermen. Wanneer we er voor zorgdragen dan neigen we automatisch om het ook te verbeteren, te controleren en in eigen handen te houden. Je kunt iemand wel verantwoordelijkheid laten nemen, maar het opleggen zal nooit eenzelfde gevoel geven. Als voorbeeld het ervaren verschil tussen het maken van huiswerk omdat het moet of het werken aan Engels omdat je na het weekend een aantal leerdoelen wilt afsluiten.

Gevoel van ….

Identiteit Eigendom geeft ook identiteit. Het gaat dan om mijn studie, de activiteiten en rol die ik op mijn unieke manier (hoe, waar en wanneer) vervul.

Aanspreekbaar zijn Wanneer we iets bezitten dan verwachten we daar ook ‘aanspreekbaar’ op te zijn. Het gaat dan over het doel en de resultaten van mijn activiteiten. We gaan er van uit dat anderen zien wat ik doe en verwachten dus impliciet dat anderen mij hier op kunnen aanspreken. Het gegeven dat mijn rol zichtbaar is voor anderen heeft een versterkend effect. Want je kunt je natuurlijk zowel in positieve als negatieve zin onderscheiden.

Eigenwaarde Het gevoel van eigenwaarde heeft te maken met het geloof in de eigen talenten die nodig zijn om op school succesvol te zijn. We hebben daarmee invloed op de aanpak en uitkomsten, het geeft ons een trots. Je unieke talenten naar buiten brengen versterkt per definitie je gevoel van eigenwaarde.

Verbondenheid Ergens bij horen of thuis voelen is een fundamenteel menselijke behoefte. Wanneer we iets bezitten dan voelen we er ons ook mee verbonden, dit kan een rol, plek, object of groep zijn. Denk aan het hebben van een coach, onderdeel zijn van een basisgroep. We zeggen dan ‘deze leerling zit op zijn plek’.

Werken aan eigenaarschap is eigenlijk heel eenvoudig. Geef ruimte aan de behoefte aan vrijheid. Geef ruimte voor keuze. (H)erken de aanwezige talenten. Ga in gesprek, luister, stel open vragen.  Geef feedback en feed forward. Laat los en stuur indien nodig (bij).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *