Infoavonden domein 2 en 3

Afgelopen week hebben informatieavonden voor domein 2 en 3 plaatsgevonden. Twee boeiende avonden met veel vragen en antwoorden. De presentaties van beide avonden zijn hier te vinden:

Bezoek Texaanse Phd students aan GPL

Medio juni heeft een viertal Texanen studenten van de University of Mary Hardin Baylor GPL bezocht in het kader van een Summer Course. Een prominente plaats werd door onze FLE leerlingen uit domein 2 ingenomen. Zij ontvingen de Texaanse gasten, verzorgden een presentatie en gingen uitgebreid in op vragen.

Uit de reflectiepapers van de studenten haal ik een aantal zaken. De studenten voelen zich ‘blessed’ dat hen die kans is geboden. ‘… something very special is going on in this school….’. Er wordt gesproken van een paradigma shift die het denken over education aan het wankelen heeft gebracht. Studenten constateren dat ‘battling apathy in students’ – een actueel facebook onderwerp in Texas- contraproductief werkt ‘ …giving away authority gives autonomy…..’ aldus een van de studenten.

Infoavond brugklas

Afgelopen week hebben we drie drukbezochte informatieavonden voor de ouders van onze brugklassers georganiseerd. Drie avonden waarin we ouders meegenomen hebben in heel wat praktische zaken van ons GPL. Ook heel veel enthousiasmerende, boeiende, oprechte, bezorgde vragen. Met antwoorden die soms duidelijk waren en soms antwoorden die lastig zijn. Waarom lastig? Omdat het ‘onderwijs referentiekader’ vaak gebaseerd is op onze eigen schooltijd. De presentatie van deze avonden is hier nog eens te bekijken.