Eind goed, ….

We zijn twee jaar onderweg met GPL. Stap voor stap krijgt GPL vorm. Heel wat dingen gaan goed, heel wat dingen kunnen beter. Leuk om dan op de valreep een aantal berichtjes van leerlingen en ouders te krijgen die ik graag deel.

[Leerling]
Bedankje🎉🎉
Dag allemaal,
Ik heb een heel erg fijn jaar met alle van jullie gehad, en ben daarom ook zo blij dat ik heel veel van jullie volgend jaar weer terug zie!!!! Ik wilde even zeggen dat ik ontzettend blij ben als ik terug kijk op mijn eerste schooljaar op Stella Maris College Meerssen. Ik heb veel geleerd, veel gedaan en heel veel mee gemaakt. Ik wens iedereen een hele fijne vakantie en een fijn nieuw schooljaar.
Heel veel groetjes
[Ouders]
Geachte heer Limpens, beste Harold
Dank voor bericht, mooi
nogmaals bedankt voor een heel fijn jaar voor onze dochter

Hele fijne vakantie!

[Ouders]
Hallo,
Het GPL heeft bij ons gedurende het schooljaar veel vragen opgeleverd… ik vind het prettig via deze weg ook de complimenten te delen over Iris als coach van onze zoon. Ze is heel betrokken en gestructureerd, we kunnen écht altijd bij haar terecht. Topper! Dat moet ook gezegd worden.

Eigenaarschap

Regelmatig stellen we ons de vraag: hoe kunnen leerlingen aan het stuur gezet worden van hun eigen leerproces?

Om de leerling eigenaar te laten zijn van zijn eigen leerproces, is bij leerlingen en docenten een omslag nodig. Niet vóór de leerling denken maar ruimte geven aan de leerling om zelf te denken. Niet ‘Wat wil ik de leerlingen leren?’, maar ‘Wat heeft een leerling nodig om zijn leerdoelen te behalen? De basis van dit alles is dat docenten zich opstellen in een coachende rol. Dat is behoorlijk lastig; docenten zijn daar niet in opgeleid en je kunt er niet vanuit gaan dat ze dat zomaar kunnen, coachen. Sommigen doen het vanuit zichzelf ‘per ongeluk’ goed; anderen hebben daar nog veel in te leren. Dus daar hebben we en wordt hard aan gewerkt.

Structuur
Naast een coachende houding van docenten, zijn leerdoelen en werkdoelen een belangrijk hulpmiddel om leerlingen eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Zonder leer- en werkdoelen kunnen leerlingen niet zelf hun route en hun tempo bepalen. Om deze leerdoelen te concretiseren werken we met rubrics. In de rubrics staan per leerdoel de niveaus (oranje – rood – wit – blauw). Zo wordt het voor leerlingen inzichtelijk welke stappen ze moeten nemen om een (volgend) niveau te behalen. Op deze manier kunnen we onze leerlingen veel vrijheid geven en toch gestructureerd werken.

Vaardigheden
Bij GPL is de leerling verantwoordelijk voor hoe, waar en wanneer hij leert. Dit past binnen de leertheorie sociaal constructivisme. Deze theorie gaat ervan uit dat leren plaatsvindt wanneer de leerling zelf construerend met de lesstof bezig is. Leren is een persoonsgebonden proces, nieuwe informatie wordt gekoppeld aan bestaande voorkennis. Die voorkennis verschilt per persoon en is samen met de interesse van de leerling medebepalend voor de leervraag. Doordat die leervraag het uitgangspunt is, zorgt GPL voor een optimaal leerproces waar de leerling eigenaar van wordt of is.

Welke vaardigheden helpen de leerling om eigenaar van zijn leerproces te worden? De leerling wordt eigenaar van zijn leerproces door de regie te nemen, door met anderen samen te werken, door leerstrategieën toe te passen en door op het eigen leerproces te reflecteren (zie o.a. Kallenberg en Verschaffel). Het vraagt een inspanning van zowel de leerling als de docent om deze vaardigheden aan te leren en te ontwikkelen. Deze vaardigheden dragen er gezamenlijk aan bij dat de leerling eigenaar wordt van zijn leerproces. Om die zelfsturende leerhouding te verbeteren, is aandacht voor alle vaardigheden nodig. Hoeveel aandacht de leerling nodig heeft, hangt af van de mate waarin de leerling een bepaalde vaardigheid beheerst. Om de leerlingen hierbij te helpen starten we in het nieuwe schooljaar in domein 1 en 2 met een lessencyclus Leren leren.