Leren zonder cijfers

We hebben gekozen voor een andere manier van beoordelen. Een beoordeling die recht doet aan het leerproces van de leerling. Een beoordeling waarin feedback, feedforward en feedup centraal staan. We stimuleren het leerproces zonder daar cijfers aan te koppelen.

De traditionele manier van toetsen (achteraf en summatief) bevordert het leren onvoldoende. Het leren vindt meestal plaats in de dagen voor, of de avond voor, de geplande toetsdatum. Een leerling krijgt dan niet op tijd en onvoldoende feedback op zijn leerproces. Feitelijk weet de leerling pas na de toets waar hij staat in het leerproces. Tevens is de toets vaak het einde van een leerproces, immers daarna starten we met een ander hoofdstuk. Ook het gedrag van de docent past zich vaak hierop aan: teaching to the test.
Teaching to the test is een veelgebruikt begrip voor het verschijnsel dat docenten hun onderwijs gaan afstemmen op de toets. Docenten denken dan niet meer na wat ze zelf belangrijk vinden, maar gaan datgene belangrijk vinden wat op de toets wordt gevraagd. In extrema: het hele onderwijscurriculum op deze scholen wordt zo ingericht dat het focust op het voorbereiden van leerlingen voor een gestandaardiseerde test (zo ook het centrale examen).

Bij GPL evalueren we regelmatig gedurende het leerproces. Doel van een evaluatie is dat leerling weet waar hij staat; wat gaat goed, wat heb je nog te leren. De vorm van deze evaluatie kan heel divers zijn: een gesprekje, even over de schouder meekijken, luisteren, een kahoot, socrative, een schriftelijke toets, ….. De docent geeft daarna feedback en een beoordeling. De feedback bestaat uit tops en tips. De tops hebben betrekking op de leerdoelen die de leerling beheerst, de aanpak die gewerkt heeft, et cetera. Tips zijn de dingen waar de leerling nog mee aan de slag moet. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een kleur: oranje, rood, wit of blauw (laagste tot hoogste beheersingsniveau).

Natuurlijk zullen we op enig moment de overstap naar cijfers moeten maken. Immers het Nederlandse schoolsysteem verwacht van ons een schoolexamencijfer op de schaal van 1 tot en met 10.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *