De Learning Portal is geen interactief digitaal boek

Welke rol speelt de Learning Portal (LP) in het leerproces van de leerling?

Uitgangspunt van gepersonaliseerd leren is dat de leerling in staat wordt gesteld om op eigen tempo en niveau het leerproces te doorlopen waarbij persoonlijke strategieën ingezet worden. Als leerlingen op verschillende manieren leren en verschillende ondersteuningsbehoefte hierbij hebben vraagt dat om een omgeving met een duidelijke structuur waarbinnen ruimte is om je eigen strategieën toe te passen. Die structuur wordt gevormd door de leerdoelen.

De LP faciliteert gepersonaliseerd leren met een structuur van door de overheid vastgestelde leerdoelen. Deze leerdoelen bieden de inhoudelijke structuur om een leerling voor te bereiden op het eindexamen. De tredes (talen en wiskunde) en thema’s (alle andere vakken) brengen een (leer)lijn in de leerdoelen zodat een leerling op een logische manier met de inhoud aan de slag kan binnen een context. In de tredes en thema’s zijn er per niveau bronnen/opdrachten gekoppeld aan de leerdoelen.

Om ervoor te zorgen dat een leerdoel door een leerling wordt behaald is een combinatie van activiteiten nodig: leeractiviteiten van de docent, bronnen in de LP en alle andere mogelijke bronnen die nodig zijn om de leerling verder kunnen helpen om het doel te bereiken. Juist de combinatie van: uitleg door de docent, het begeleid oefenen in een klas, een filmpje, een kahoot, et cetera zorgt voor een rijke leeromgeving waarin de leerling op verschillende manieren kan werken aan het leerdoel.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *