Eigenaarschap, wat is dat?

Leerlingen die zich eigenaar voelen van hun leerproces zijn meer betrokken bij het leren, nemen sneller hun verantwoordelijkheid en zijn trotser op wat ze doen. Pas als een leerling het belang ergens van inziet, zal er prestatie uit volgen. Inzet volgt uit intrinsieke motivatie. Maar wat is eigenaarschap precies, wanneer ervaren leerlingen dit en hoe bevorder je dit?

Belangrijk uitgangspunt van eigenaarschap is de leerlingen willen het zelf en kunnen het zelf. Docenten/coaches maken met dit uitgangspunt de beste kans om erin te slagen de leerling tot een actieve deelname aan het leerproces te brengen. Zij zullen dit stimuleren door de leerling met eigen voorstellen te laten komen voor de doelen die hij denkt te kunnen halen, voor de tijd en de middelen die hij denkt nodig te hebben.

Op deze wijze krijgt een leerling de gelegenheid zich eigenaar van het leerproces te voelen, misschien wel de krachtigste motivatie om te leren. De docent begeleidt dit proces, geeft de instructie die nodig is, doet eventueel tegenvoorstellen en stelt afspraken voor. Docent en leerling maken samen onderwijs! Dit betekent, dat je je leerlingen leert om vragen stellen, jou te informeren, problemen niet te laten liggen, doelen te stellen en te plannen, tijdig hulp te vragen, zelf te evalueren en daarvan weer te leren. Dat is het waar kinderen voor naar school komen: om te leren zichzelf te ontwikkelen en daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Elk kind, elk mens is daartoe in beginsel in staat, in staat om zich te ontwikkelen/te leren. Dat dit langs verschillende wegen gaat, dat de een meer tijd nodig heeft om iets onder de knie te krijgen dan de ander en dat de een meer aankan dan de ander, dat is normaal.


Eigenaarschap op een rijtje

  • De leerling neemt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leerproces.
  • De leerling is trots op de bereikte resultaten.
  • De leerling deelt zijn kennis graag met medeleerlingen en docenten.
  • De leerling weet wat van hem verwacht wordt.
  • Het docententeam geeft de leerling de ruimte om te ontwikkelen en te groeien.
  • Om eigenaarschap bij leerlingen te vergroten, is eigenaarschap van het onderwijs bij docenten een voorwaarde.