Bezoek uit Zweden

Medio november heeft een docent Engels van een Kunskapsskolanschool in Böras, Zweden onze school bezocht in het kader van een docentuitwisseling. Onderstaand haar evaluatie.

My name is Sofia Freij I have had the amazing opportunity to participate in KED Teacher Exchange Program. I got the chance to travel to the Netherlands and stay for a week. A week full of inspiration, interesting meetings and new experiences. I visited Stella Maris College which is a large school with 2100 students. Approximately 550 students aged 11-15 read according to the KED model referred, to as GPL or personalized learning.

The school is situated in Meersen, a town close to Maastricht in the Netherlands. Two years  ago the concept of personalized learning moved into a traditional school and the idea is that the number of students within personalized learning should increase and include students who study at upper secondary level as well. Students work with the digital logbook, the learning portal, coaching sessions, workshop and various lessons. They have theme courses and they work with steps. All very familiar.

My personal goal was to look into how students are informed about the requirements for different grades and how the communication about requirements impacts on students’ motivation to learn. I found out that the teachers spend quite a lot of time on giving the students feedback on their assignments and if the students don’t reach the goal that they have set they are allowed to improve their work according to the feedback given and present it again. Meaning that the students are always given a second chance to improve their skills and reach their goal.

On the learning portal students can find rubrics describing the competence required for different levels in each subject. The students say that they read them and that they are helpful but sometimes somewhat difficult to understand, which is something that I definitely recognize from my own students. Marij, my host, spends more time explaining them in relation to the student’s performance after his or her presentation, whereas I spend more time trying to make my students understand the requirements in advance.

What really amazed me during my stay was how well the coaching sessions were conducted. Even though the Dutch teachers have not been practicing for very long the quality was high. This and the fact that the students are allowed to study at their own pace was what the students themselves presented as their favourite parts of personalized learning. Marij and I agreed on the fact that the coaching session is a vital, if not the most important tool in personalized learning.

Even though there were some differences when it comes to schools in The Netherlands compared to schools in Sweden, the things we had in common were more significant than the things that separated us. I recognized many concerns and challenges and my host and I immediately found common ground for vivid pedagogical discussions on how to organize and structure the daily work with the students to enable and bring to life the vision and essence of personalized learning.

I am so thankful that I got the opportunity to visit and I am really looking forward to Marij’s visit in March. I wish this team and their colleagues the best of luck in continuing establishing personalized learning and adding something brand new to the educational system in the Netherlands.

Informatieavond brugklas Meerssen


Gisteravond vond een drukbezochte informatieavond plaats voor de ouders van onze brugklassers in Meerssen. Centraal stonden de resultaten van de Diatoetsen en de IST/FES-test. De presentatie van de avond is hier te zien. Na een kort plenair deel was er volop ruimte om in gesprek te gaan over de resultaten en ook andere zaken. Meer informatie over de Diatoetsen is terug te vinden in een brochure. Voor de IST/FES-test is een leeswijzer beschikbaar.

Ouders die verhinderd waren ontvangen de resultaten via hun zoon/dochter.

Meer dan een andere manier van lesgeven

In opdracht van stichting LVO is een filmpje gemaakt met als doel enigszins inzichtelijk te maken wat gepersonaliseerd leren betekent voor docenten en leerlingen.

We zijn al ruim een jaar bezig met gepersonaliseerd leren. Hoe gaat het met de docenten en wat laten de leerlingen zien? Hoe werkt een coachingsgesprek? Hoe zit het met ouderbetrokkenheid? Bekijk het in deze mini-documentaire.

Succesvolle informatiedag Meerssen

Afgelopen zaterdag 13 januari vond de jaarlijkse informatiedag van onze havo-vwo locatie Meerssen plaats. Toekomstige leerlingen en ouders hebben we overspoeld met veel informatie: gepersonaliseerd leren, FLE, learning portal, hoogbegaafdheid, passend onderwijs, et cetera. Daarnaast hebben ze ervaren wat gepersonaliseerd leren volgens het Meerssens Model betekent voor zowel leerlingen als ouders.  Met name leerlingen zijn aan de slag gegaan met een diversiteit aan vakken (biologie, nask, kunst, lichamelijke opvoeding, et cetera).
De presentatie van de lange Beleefsessie voor ouders is hier terug te vinden.

Elke leerling een eigen coach

Eigenaarschap, relatief veel keuzevrijheid en een persoonlijke coach. Met deze gedachten startten we september 2016 met GPL. Hoe geven we invulling aan de coaching?

Hoe werkt het?
Elke leerling op het SMC heeft wekelijks een coachgesprek van vijftien minuten. Maakt niet uit of de leerling het goed heeft gedaan of minder goed. De leerling reflecteert op de vorige week gestelde leerdoelen, bespreekt mogelijke leerstrategieën en bekijkt wat nodig is om nieuwe leerdoelen te behalen. Tevens wordt de planning van die week doorgenomen en gekeken welke vakken extra aandacht nodig hebben. Docent Monique Verhoef: “Door de coachgesprekken krijgen leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid. Niet alleen heeft de leerling meer inzicht in zijn eigen leerproces, de leerling voelt zich hier ook eigenaar van.”

Roostering
Om de coachgesprekken mogelijk te maken is iedere ochtend tussen 8:45 en 9:45 uur tijd geroosterd voor coachgesprekken. Elke docent heeft gemiddeld 16 leerlingen om te coachen. De ruimte voor deze coachgesprekken wordt gecreëerd door de hele dagindeling te veranderen. Na de coachgesprekken hebben alle leerlingen een ochtendprogramma met een bijeenkomst van de basisgroep (de 16 leerlingen die onder een coach vallen) en sessies van drie verschillende vakken. In het middagprogramma nogmaals een aantal vakken.

Het coachgesprek
Alle docenten voeren het coachgesprek volgens een vaste structuur. Op deze manier is voor zowel de leerling als de docent duidelijk wat er van een coachgesprek wordt verwacht en wat het op dient te leveren. De kern van het coachgesprek vormt het bewustzijn bij de leerling waarom hij iets leert en hoe hij dit het beste kan doen.

Echt contact
Leerlingen worden echt gezien en gehoord; een basisvoorwaarde om te gaan leren. Leerlingen en docenten ervaren dat coaching een positief effect heeft: leerlingen zien steeds beter in hoe ze het beste kunnen leren, maken meer zelfstandige keuzes én lijken meer betrokken en gemotiveerd te zijn. Docent Monique Verhoef: “Leerlingen komen niet alleen met school gerelateerde onderwerpen naar me toe, maar ook met persoonlijke vragen en problemen. Het contact met leerlingen is door de coachingsgesprekken enorm verbeterd.”