Het LOC-gesprek

Als leerling je eigen leerling-ouder-coach-gesprek (LOC-gesprek) leiden? Bij GPL worden de leerlingen zó gecoacht dat ze kunnen reflecteren en hun voortgang kunnen laten zien aan hun coach én hun ouders.

Eigenaarschap
Eigenaarschap van het leerproces staat centraal bij GPL. Dat gaat niet vanzelf. Een leerling krijgt daarom begeleiding van een coach. Centraal in de wekelijkse gesprekken van leerling en coach staat reflecteren: wat ging goed, wat viel tegen, hoe heb je dingen aangepakt, had je dit ook anders kunnen doen, wat doe je volgende keer (anders)? Van deze gesprekken worden in de Learning Portal verslagen gemaakt door de leerling. Coach en ouders kunnen meekijken en hierop reageren. Een coach begeleidt circa 16 leerlingen. Elke leerling heeft elke week recht op een gesprek met zijn coach van 15 minuten.

Driehoeksgesprekken
De LOC-gesprekken worden op het Stella Maris College steeds meer door de leerling geleid. Het eigenaarschap van het gesprek ligt bij de leerling. De coach schiet pas te hulp op het moment dat de leerling vergeet belangrijke informatie te vertellen. Centraal in het gesprek staat de ontwikkeling en groei van de leerling. Dit is het moment dat de leerling laat zien wat hij wil, hoe hij dat wil en wat daarvoor nodig is.  Het gesprek is gelijkwaardig; het gesprek wordt geleid vanuit de leerling vanuit zijn doelen en behoeftes. De opbrengst van een LOC-gesprek is altijd het formuleren van doelen voor de komende periode. Dit doel kan zijn: op tijd komen, voor jezelf opkomen, een vak op een bepaald niveau doen, het aanleren van leerstrategieën, et cetera.
Elke leerling, ouder en coach heeft recht op drie georganiseerde LOC-gesprekken in een schooljaar.

Wat vraagt dit van de docent?
Om de leerlingen te coachen krijgen de docenten op het Stella Maris College meerdere trainingen. Het gaat onder andere over het voeren van gestructureerde gesprekken, reflecteren en spiegelen. Omdat coaching cruciaal is binnen GPL zijn coaching on the job en intervisie van coaches aspecten die bijdragen aan de kwaliteit van coaching.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *