Rick, onze eerste Apple Teacher

Apple Teacher is een gratis onderwijs­programma dat ontwikkeld is door Apple om docenten te ondersteunen bij het gebruik van Apple producten voor lesgeven en leren. Ze bevatten al het materiaal en alle instructies die je nodig hebt om aan de slag te gaan met iMovie, GarageBand, Keynote, Pages en Numbers. Je leert ook hoe je apps met elkaar kunt combineren. Het onderwijsprogramma is bedoeld voor docenten maar onze leerling Rick Okkersen heeft als eerste dit trainingsprogramma doorlopen en met succes de interactieve toetsen van het Apple Teacher Learning Center gemaakt. Proficiat Rick!

Wat betekent eigenaarschap van het leerproces?

Wat is het verschil tussen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfstandigheid? Wij kiezen bewust voor de term eigenaarschap. Dat wil zeggen dat leerlingen inzicht hebben in hun verantwoordelijkheden en daarnaar handelen, bijvoorbeeld door zelf om hulp te vragen, tot zekere hoogte bepalen wanneer ze ’s ochtends op school zijn, plannen wanneer ze een evaluatie (toets) voor een vak doen, ……. Daarmee is het iets anders dan zelfstandigheid aanleren. Dat betekent dat een leerling onafhankelijk van een ander keuzes/beslissingen kan nemen. Leerlingen, docenten/coaches en ouders moeten leren werken vanuit eigenaarschap en niet zelfstandigheid van de leerling. Dit laatste resulteert weleens in stuurloosheid bij de leerling. Dit gaat niet vanzelf. Dit was en is een leerproces voor zowel leerlingen, docenten/coaches en ouders.

Om eigenaarschap te kunnen nemen (perspectief leerling) of geven (perspectief docent/coach, ouder) is het van belang om leerlingen keuzes aan te bieden. Dit vraagt om heldere kaders en afspraken: waar mag een leerling uit kiezen? Daarnaast kijk je naar het startpunt van de leerling (wat kan hij al, wat wil hij, wat zie je de leerling doen?) en onderzoek je, met name als coach, waar je aan kan sluiten en de leerling kan uitdagen. En tot slot begint eigenaarschap met vertrouwen van de docent/coach en ouder(s) in de leerling. Vertrouwen is geen abstract begrip. Vertrouwen geven wij inhoud met het bieden van:

  • Richting: je hebt helder waar een leerling naar toe gaat,
  • Ruimte: je geeft ruimte voor zelfsturing (onvoldoende keuze bieden heeft achterover leunen tot gevolg),
  • Ruggensteun: je geeft waardering en erkenning voor wat je de leerling ziet doen. Elk klein stapje voorwaarts is er immers één!

Het principe van afnemende sturing speelt hier ook een rol: een leerling krijgt de sturing die hij nodig heeft en dit is per individu verschillend. In het begin zal de docent/coach vaak meer sturend zijn. Pas wanneer de docent/coach zijn leerlingen goed kent gaat hij onderzoeken hoe zij uitgedaagd kunnen worden in hun leren en meer vrijheden geven.