Informatieavond Meerssen: vraag en antwoord

Nieuwe school

Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag heeft de eerste informatieavond voor de ouders van onze GPL brugklasleerlingen in Meerssen plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op een vruchtbare avond. De sfeer zat er goed in, positief kritische vragen waren er in overvloed.

Centraal op de avond stond de ouders over wat gepersonaliseerd leren inhoudt in de praktijk. Hoe ziet een dag van de leerling uit? Wat is dat nou, de leerling steeds meer eigenaar van zijn leerproces? Wat betekent dit concreet voor de leerling, docent, coach en ouder? Welke rol speelt de learning portal? Wellicht dat de presentatie van de ouderavond een en ander duidelijk maakt. Ook onderstaande Q&A kunnen helpen.

Een aantal vragen met het antwoord:

 1. Heeft een leerling (t)huiswerk?
  Een vraag die elke avond naar voren kwam betrof huiswerk. Het is in elk geval zo dat een vakdocent geen huiswerk opgeeft. De leerdoelen zijn het uitgangspunt. Op grond van deze doelen maakt de leerling, vaak in overleg met zijn coach, een planning voor een week. Als het op school niet lukt de planning te behalen, is het nodig dat een leerling hier thuis verder aan werkt. Dit proces is door de coach en de ouders te volgen in de learning portal. Ook het memoriseren, het van buiten leren van woordjes, begrippen en dergelijke moet vaak thuis gedaan worden.
  Conclusie: een leerling heeft in elk geval thuiswerk.
 2. Hoe ziet het lesrooster van mijn zoon/dochter er uit?
  Bij GPL wordt gewerkt met docenten die op vaste dagdelen beschikbaar zijn voor de leerlingen. Een docent Frans is er bijvoorbeeld op maandagochtend (10-12:15 uur), woensdagmiddag (12:45-15 uur) en vrijdagochtend (10-12:15 uur). Binnen deze dagdelen plant de docent leeractiviteiten die optimaal aansluiten bij de leerdoelen. Dit betekent dat de leeractiviteiten regelmatig kunnen veranderen. Om de leerlingen te laten kennismaken met de vakken, de verschillende leeractiviteiten en docenten nemen de leerlingen de eerste 6 weken deel aan alle leeractiviteiten. De leerling plaatst deze leeractiviteiten in de agenda van zijn learning portal. Ook het coachgesprek en de invulling van zijn workshoptijd zet hij hierin. Natuurlijk kijkt de coach mee! Ook ouders kunnen meekijken.
 3. Kan ik als ouder in de learning portal?
  Binnen twee weken ontvangen de ouders de inloggegevens van de learning portal zodat ze het leerproces van hun kind optimaal kunnen volgen. Naast inzicht in de planning van de leerling, het werken aan werkdoelen en taken zijn ook de coachgesprekken te volgen. De coaches stellen het zeer op prijs als ook ouders reageren op de verslaglegging van de coachgesprekken. Tot slot zijn ook resultaten van de evaluaties (toetsing en beoordeling) te volgen via de portal.
 4. Fast Lane English (FLE)?
  FLE is een extra vak dat leerlingen voorbereidt op het behalen van een Cambridge Certificate (http://www.cambridgeenglish.org/nl/ , een internationaal erkend diploma. FLE is toegankelijk voor alle HAVO en VWO leerlingen die voor het vak Engels op niveau blauw werken. Deelname aan FLE gaat volgens onderstaande procedure:

  • alle leerlingen starten het schooljaar met “regulier” Engels;
  • Leerlingen die rond 1 november drie treden Engels hebben afgesloten op niveau blauw worden uitgenodigd voor een gesprek en een schriftelijk assessment;
  • Na een positieve beoordeling van de docent wordt de leerling voorlopig toegelaten;
  • Aan het einde van het schooljaar volgt opnieuw een beoordeling en geeft de docent een bindend advies ten aanzien van de voortzetting van het FLE programma.

Volgende week krijgt de kennismaking met GPL een vervolg in de kennismaking van de ouder(s) met de coach van hun kind.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *