Verzekering iPad

De GPL leerlingen ontvangen een iPad in bruikleen van onze school. Ter bescherming zit de iPad in een robuuste hoes. Maar toch kunnen er ongelukjes gebeuren ….
Bij AON is het mogelijk om een aanvullende leerling verzekering te sluiten. iPads welke leerlingen middels een bruikleenovereenkomst in bezit hebben vallen binnen de dekking van de polis. Binnen de rubriek eigendommen is een dekking voor iPads opgenomen. Let wel: uitkering op basis van dagwaarde met als maximum € 500,-. In dit geval ontvangt de leerling/ouder rechtstreeks de schade-uitkering. Ouders kunnen zich rechtstreeks melden bij Michiel van Bohemen (Michiel.van.bohemen@aon.nl) van AON voor het afsluiten van een leerling verzekering.

Informatieavond Meerssen: vraag en antwoord

Nieuwe school

Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag heeft de eerste informatieavond voor de ouders van onze GPL brugklasleerlingen in Meerssen plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op een vruchtbare avond. De sfeer zat er goed in, positief kritische vragen waren er in overvloed.

Centraal op de avond stond de ouders over wat gepersonaliseerd leren inhoudt in de praktijk. Hoe ziet een dag van de leerling uit? Wat is dat nou, de leerling steeds meer eigenaar van zijn leerproces? Wat betekent dit concreet voor de leerling, docent, coach en ouder? Welke rol speelt de learning portal? Wellicht dat de presentatie van de ouderavond een en ander duidelijk maakt. Ook onderstaande Q&A kunnen helpen.

Een aantal vragen met het antwoord:

  1. Heeft een leerling (t)huiswerk?
    Een vraag die elke avond naar voren kwam betrof huiswerk. Het is in elk geval zo dat een vakdocent geen huiswerk opgeeft. De leerdoelen zijn het uitgangspunt. Op grond van deze doelen maakt de leerling, vaak in overleg met zijn coach, een planning voor een week. Als het op school niet lukt de planning te behalen, is het nodig dat een leerling hier thuis verder aan werkt. Dit proces is door de coach en de ouders te volgen in de learning portal. Ook het memoriseren, het van buiten leren van woordjes, begrippen en dergelijke moet vaak thuis gedaan worden.
    Conclusie: een leerling heeft in elk geval thuiswerk. Lees meer

Sportdag brugklas Valkenburg

De introductieweek van onze leerlingen in Valkenburg werd afgesloten met een sportdag. In de Polfermolen en op het veld van Sjinborn hebben de leerlingen en hun coaches elkaar sportief ontmoet.

Ingeslagen als een bom ….

Al  een aantal jaren volgen studenten van de University of Mary Hardin Baylor (Belton, Texas) een Summer Course in Nederland. Zij volgen een Doctor of Education program ‘Leadership in Education’. Kennismaking met het Nederlandse onderwijssysteem en ‘leadership’ vormen de rode draad van het programma. In dit kader bezochten 4 studenten medio juni GPL in Meerssen.

Onze Fast Lane English leerlingen hadden een presentatie voorbereid over ons GPL. In groepjes gaven zij uitleg over GPL waarbij het bijzonder was hoe goed dit lukte in het Engels. Daarna ontstonden groepjes rond de Amerikaanse studenten waarin meer dan een uur een spervuur van vragen afgevuurd werd op onze leerlingen.

Nu drie maanden later ontvang ik de evaluatie van het bezoek van de Amerikaanse studenten:

Het bezoek aan Stella Maris is ingeslagen als een bom. Met eigen ogen gepersonaliseerd leren zien, beseffen dat de regie over het eigen leren gepraktiseerd wordt en leerlingen daar enthousiast over zijn was voor veel studenten het moment waarop de losse eindjes over leiderschap en veranderen bij elkaar kwamen. Veel studenten nemen zich voor ermee aan de slag te gaan. Daarbij beseffen zij zich terdege dat vanwege de rigide aandacht voor protocollen, data en performance in het Texaanse onderwijs er heel veel moet veranderen. Studenten zijn benieuwd hoe de integrale invoering van het onderwijsconcept het komend jaar gaat verlopen.

Kortom: onze eerstejaars GPL leerlingen hebben grote indruk gemaakt op onze Amerikaanse gasten. Zeker als je er ook nog rekening houdt met de ‘vreemde taal’ waarin ze communiceerden. Daarvoor verdienen zij alle lof!

 

Introductie brugklas Valkenburg

De eerste week zit erop. Heel veel kennismaken; met docenten, coach, lokalen, gymzaal, route naar school, leerdoelen, helaas iPad nog niet (dat hebben de leerlingen nog te goed), ….