Klankbordgroep bijeenkomst 18 april

Gisteren heeft de derde bijeenkomst van de klankbordgroep GPL van dit schooljaar plaatsgevonden. Deze keer stond ouderbetrokkenheid centraal. Na een korte inleiding zijn de aanwezigen aan de slag gegaan. Leerlingen, ouders, collegae en andere belangstellenden hebben in drie groepen van gedachten gewisseld over drie thema’s rondom ouderbetrokkenheid:

  • coaching
  • feedback en logboek
  • excursies en gastlessen

In het kort de bevindingen en tips van de groepen.

Coaching
Ouders missen nog kennis over GPL om hun coachende rol meer inhoud te geven. Ook meer inzicht in de invulling van de rol van de coach kan helpen bij de eigen insteek. Daarnaast geven ouders aan dat aan het begin van het schooljaar een ouder-coach gesprek wenselijk is. Leerlingen geven aan dat ze meer diepgang verwachten van de coachgesprekken.

Feedback
Deze groep gaf aan dat feedback belangrijk is en dat daarbij van belang is dat: docent altijd feedback geeft op evaluatie, de feedback zodanig moet zijn dat leerling, ouder en coach het begrijpen en deze feedback in één systeem (=Stroom) zichtbaar is. Het logboek leeft nog niet zo bij de aanwezige ouders. Wellicht kan uitleg hierover leiden tot grotere betrokkenheid. Deze kan zich uiten in meekijken met de leerling, feedback van ouders in het logboek.

Excursies en gastlessen
De startvraag voor deze groep was: “Op welke manier kunnen we ouders betrekken bij excursies en gastlessen?” De groep vindt het belangrijk dat er een relatie wordt gelegd met de buitenwereld. Met name om het nut van schoolvakken inzichtelijk te maken. Vanuit twee perspectieven kunnen de mogelijkheden van ouders in kaart worden gebracht; vraag: vakdocenten geven aan waar behoefte aan is, ouders reageren hierop; aanbod: ouders geven aan welke expertise ze hebben, welk beroep ze uitoefenen, welke functie ze hebben. Vanuit beide perspectieven zijn er mogelijkheden die voor onze leerlingen van toegevoegde waarde kunnen zijn.

We kunnen kortom terugkijken op een geslaagde avond met genoeg tips voor het GPL team om mee aan de slag te gaan!

Na afloop van de bijeenkomst ontving ik van een van de ouders onderstaand bericht:

“Mijn dochter leert steeds beter plannen. Ze is actief betrokken bij haar eigen leerproces en weet waar ze staat. Doordat ze regelmatig zeer concrete feedback krijgt, weet zij wat ze nog te leren heeft en kan ze echt verder. Vooral dat laatste helpt haar enorm om overzicht te krijgen over het leren. Ze leert hier vaardigheden waar ze de rest van haar leven iets aan heeft.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *