Nieuw vocabulaire


Gepersonaliseerd leren vraagt om een ander vocabulaire, het gebruik van andere woorden. Woorden die passen bij de geheel andere manier van denken en werken.

Een vraag die gesteld wordt door docenten is: “Wat doe ik als mijn leerlingen achter lopen?” ‘Achter lopen’ is één van de uitdrukkingen die direct mag worden geschrapt uit de huidige vocabulaire. De vraag mag worden vervangen door “Wat doe ik als de leerling is, waar hij is?” Een leerling is waar de leerling is. Een leerling loopt niet voor of achter. Er is geen gemiddeld tempo waar we onze leerlingen aan af hoeven te meten. Het enige wat we doen is de leerling continue ondersteunen in het toewerken naar eigen opgestelde doelen, van een vmbo-k leerling tot een gymnasiast.

En ook een vraag van een leerling: “Is dit huiswerk?” Huiswerk bestaat niet voor GPL leerlingen. De leerling heeft een planning. Wanneer en waar hij werkt aan opdrachten bepaalt hij zelf. Dit kan natuurlijk ook thuis zijn. Kortom een woord dat ook geschrapt kan worden. Het enige wat we doen is wederom de leerling ondersteunen op weg naar de doelen. Plannen is hier een essentieel onderdeel van.

Vaag taalgebruik? Of helpt deze taal juist bij deze grote verandering? Logisch gebruik en interpretatie van woorden helpen onze visie op leren te versterken. Woorden die we regelmatig gebruiken, interpreteren en internaliseren. Woorden die effect hebben op het leerproces.

Binnen gepersonaliseerd leren is de coachende rol een belangrijk onderdeel. Je ondersteunt de leerling in het leren leren; het ontwikkelen van eigenaarschap over het leerproces. Om de leerling hier inzicht in te geven, is de leerling vaak zelf aan het woord. Dagelijks zie ik hier mooie voorbeelden van tijdens het wekelijkse coachingsgesprek. Een van de leerlingen realiseert zich al pratende dat ze voor Frans moeilijk verder komt. Ze wil hier verandering in brengen en bedenkt dat oefenen met een andere leerling eerder goed gewerkt heeft. De enige vraag van de coach in het gesprek was: “Wat heb je nodig om je doel te bereiken?” Als er iedere week aan je wordt gevraagd hoe het staat met je eigen opgestelde doelen dan ga je, hoe oud je ook bent, op een gegeven moment zinvolle inzichten ophalen uit je eigen antwoorden.

Kinderen de baas op het Stella Maris

Onder deze titel verscheen vorige week een artikel over ons GPL in Trouw.

Grappig om te zien wat een journalist en fotograaf maken van een ochtend meelopen met onze GPL leerlingen en docenten.

Klankbordgroep bijeenkomst 18 april

Gisteren heeft de derde bijeenkomst van de klankbordgroep GPL van dit schooljaar plaatsgevonden. Deze keer stond ouderbetrokkenheid centraal. Na een korte inleiding zijn de aanwezigen aan de slag gegaan. Leerlingen, ouders, collegae en andere belangstellenden hebben in drie groepen van gedachten gewisseld over drie thema’s rondom ouderbetrokkenheid:

  • coaching
  • feedback en logboek
  • excursies en gastlessen

In het kort de bevindingen en tips van de groepen.

Coaching
Ouders missen nog kennis over GPL om hun coachende rol meer inhoud te geven. Ook meer inzicht in de invulling van de rol van de coach kan helpen bij de eigen insteek. Daarnaast geven ouders aan dat aan het begin van het schooljaar een ouder-coach gesprek wenselijk is. Leerlingen geven aan dat ze meer diepgang verwachten van de coachgesprekken.

Feedback
Deze groep gaf aan dat feedback belangrijk is en dat daarbij van belang is dat: docent altijd feedback geeft op evaluatie, de feedback zodanig moet zijn dat leerling, ouder en coach het begrijpen en deze feedback in één systeem (=Stroom) zichtbaar is. Het logboek leeft nog niet zo bij de aanwezige ouders. Wellicht kan uitleg hierover leiden tot grotere betrokkenheid. Deze kan zich uiten in meekijken met de leerling, feedback van ouders in het logboek.

Excursies en gastlessen
De startvraag voor deze groep was: “Op welke manier kunnen we ouders betrekken bij excursies en gastlessen?” De groep vindt het belangrijk dat er een relatie wordt gelegd met de buitenwereld. Met name om het nut van schoolvakken inzichtelijk te maken. Vanuit twee perspectieven kunnen de mogelijkheden van ouders in kaart worden gebracht; vraag: vakdocenten geven aan waar behoefte aan is, ouders reageren hierop; aanbod: ouders geven aan welke expertise ze hebben, welk beroep ze uitoefenen, welke functie ze hebben. Vanuit beide perspectieven zijn er mogelijkheden die voor onze leerlingen van toegevoegde waarde kunnen zijn.

We kunnen kortom terugkijken op een geslaagde avond met genoeg tips voor het GPL team om mee aan de slag te gaan!

Na afloop van de bijeenkomst ontving ik van een van de ouders onderstaand bericht:

“Mijn dochter leert steeds beter plannen. Ze is actief betrokken bij haar eigen leerproces en weet waar ze staat. Doordat ze regelmatig zeer concrete feedback krijgt, weet zij wat ze nog te leren heeft en kan ze echt verder. Vooral dat laatste helpt haar enorm om overzicht te krijgen over het leren. Ze leert hier vaardigheden waar ze de rest van haar leven iets aan heeft.”