De voortrekkers


Ideeën en dromen worden ambities als je het met elkaar eens bent dat het je in de nieuwe situatie beter zal vergaan dan in de oude. Bij het denken over gepersonaliseerd leren zit dat in onze visie op leren geborgd. Ben je er van overtuigd dat je onderwijs meer moet bieden dan kwalificatie alleen? Dat leerlingen uitgedaagd moeten worden om hun grenzen te verleggen. Wil je werken op een school waar leerlingen zichzelf kunnen vinden en het resultaat van die zoektocht laten zien door keuzes te maken en verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Evenwicht vinden tussen eigenaarschap  en sturing gaat alleen als je met elkaar werkt aan een structuur en cultuur waarbinnen dit op een verantwoorde manier kan plaatsvinden. Zo’n structuur en cultuur komt niet zomaar tot stand. De basis vormen de ambitie en visie. Dan volgt een weg van experimenteren, ervaren, evalueren, reflecteren en optimaliseren. En dat samen met collegae, leerlingen en ouders.

De voortrekkers die dit jaar aan de slag zijn met GPL opereren binnen een aantal ‘verander wijsheden’ (vrij naar Caluwe – Denken over veranderen).

Deel je ambitie en visie: zorg dat iedereen in het team het doel voor ogen houdt.

Geef mensen ruimte zich tot die richting te verhouden: blijf in gesprek over de ambitie, informeer en reflecteer. Gun mensen de tijd om zich zaken eigen te maken.

Stippel een duidelijk tijdspad uit en geef iedereen daarin een rol: creëer overzicht en inzicht.

Maak echte keuzes: als je het doet, doe het dan goed. Half werk is geen werk.

Maak ruimte om bij te sturen: evalueer of je op koers ligt, versnel of vertraag als de praktijk daarom vraagt.

Deel successen met collegae, leerlingen en ouders: vieren van alle vooruitgang, hoe klein ook, is belangrijk.

Vertrouw op je onderbuik en zeker op de leerling: hij of zij kan meer dan je denkt en als je dit doet word je dagelijks verrast.

Leer van elkaar: sta open voor je mede-voortrekkers (binnen en buiten onze school), leerlingen en ouders.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *