De voortrekkers


Ideeën en dromen worden ambities als je het met elkaar eens bent dat het je in de nieuwe situatie beter zal vergaan dan in de oude. Bij het denken over gepersonaliseerd leren zit dat in onze visie op leren geborgd. Ben je er van overtuigd dat je onderwijs meer moet bieden dan kwalificatie alleen? Dat leerlingen uitgedaagd moeten worden om hun grenzen te verleggen. Wil je werken op een school waar leerlingen zichzelf kunnen vinden en het resultaat van die zoektocht laten zien door keuzes te maken en verantwoordelijkheid te kunnen nemen? Evenwicht vinden tussen eigenaarschap  en sturing gaat alleen als je met elkaar werkt aan een structuur en cultuur waarbinnen dit op een verantwoorde manier kan plaatsvinden. Zo’n structuur en cultuur komt niet zomaar tot stand. De basis vormen de ambitie en visie. Dan volgt een weg van experimenteren, ervaren, evalueren, reflecteren en optimaliseren. En dat samen met collegae, leerlingen en ouders.

De voortrekkers die dit jaar aan de slag zijn met GPL opereren binnen een aantal ‘verander wijsheden’ (vrij naar Caluwe – Denken over veranderen).

Deel je ambitie en visie: zorg dat iedereen in het team het doel voor ogen houdt. Lees meer

Mijn ervaringen in GPL

Door Semín Dogru, GPL-leerling locatie Meerssen

Ik zit nu al behoorlijk wat weken op het Stella Maris College in Meerssen. Er is veel gebeurd het afgelopen jaar. Dit stukje gaat over mijn ervaringen in GPL.

Ik vind om te beginnen dit systeem ongelofelijk fijn. Wanneer ik nu nog terug zou moeten naar het reguliere onderwijs zou ik dit echt niet prettig vinden. Ik merk dat ik het de afgelopen zeven maanden erg leuk heb gehad op school. Een van de fijnste dingen vind ik dat je zelf mag kiezen wanneer je iets afsluit of wanneer je aan een bepaald vak gaat werken. Ook de omgeving waar we in werken of les in krijgen vind ik geweldig. Ik weet natuurlijk niet precies hoe het in het reguliere onderwijs gaat, maar ik denk dat het erg goed is dat ik me voor GPL heb ingeschreven. In het begin had ik er een beetje moeite mee omdat we in plaats van boeken een IPad moesten gebruiken. Lees meer

Keuzes, keuzes, wat een keuzes…..

Op donderdag hebben de leerlingen op de locatie Valkenburg een blok van anderhalf uur les in rekenen en Duits. Mijn collega Duits en ik beginnen het blok altijd met een algemene introductie. We bespreken de doelen van vandaag en vervolgens de keuzes die de leerlingen kunnen maken. Afgelopen donderdag kregen de leerlingen een lezing over een grammaticaonderdeel van Duits. Na de lezing mochten de leerlingen kiezen om trede 3 van rekenen af te ronden door middel van een digitaal assessment, een uitleg te krijgen over procenten in een kleine groep (labsessie) of zelf aan de slag te gaan met rekenen of Duits (workshoptijd). Slechts 10 leerlingen kozen voor de toets. Na wat rondvragen bleek dat de meeste leerlingen zich nog niet optimaal voor rekenen hadden voorbereid, omdat er later op de dag een assessment van aardrijkskunde op de planning stond. Ik sta er steeds weer van te kijken hoe weloverwogen de leerlingen al keuzes weten te maken. We hebben het nota bene over brugklassers, die we normaliter aan het handje meenemen. Ze voelen zich vrij om keuzes te maken en deze te kunnen verantwoorden. Nu maar hopen dat ze zich volgende week wel voorbereiden op rekenen, anders is dat natuurlijk stof voor tijdens het coachgesprek.

De ervaringen van een GPL-leerling

Door Suzie Hahnraths en Evelien Verbiesen

Als reguliere leerlingen waren wij heel nieuwsgierig: hoe bevalt het GPL de leerlingen zelf? We gingen in gesprek met Niels Hahnraths over voor- en achterliggen, gemotiveerd zijn en zijn lievelingsvak. (Spoiler: mevrouw Scheffers is een topper)

Hoe bevalt het GPL je in het algemeen? Denk je dat je beter af bent in vergelijking met reguliere brugklassers?
“Het bevalt me goed, want alles qua huiswerk gaat prima en ik vind het  fijn. Ik denk wel dat ik in het voordeel ben, omdat de reguliere brugklassers als ze thuiskomen nog heel veel huiswerk moeten maken, en wij alleen wat we niet hebben afgekregen die dag van wat we hadden gepland. Maar je kunt natuurlijk ook doorwerken” 

Ben je gemotiveerd om hard te werken?
“Dat verschilt per vak. Bij sommige vakken heb ik het gevoel dat ik er goed in ben en dan wil ik hard doorwerken. Bij de vakken die meer tijd kosten en moeilijker zijn ben ik niet zo gemotiveerd. Maar het ligt natuurlijk ook wel een beetje aan de docent van het vak.” Lees meer