Klankbordgroep 25 januari

Afgelopen woensdag was de tweede GPL klankbordgroep bijeenkomst op onze school. Het was een interessante avond waarbij er veel vragen, maar ook tips voor ons voorbij zijn gekomen. Ouders, leerlingen en andere betrokkenen hebben hun ervaringen gedeeld en hun mening gegeven.

Verplichte leeractiviteiten
Tot nu toe waren alle leeractiviteiten van de vakken verplicht voor de leerlingen, dit om een structuur te bieden. Vanaf nu gaan leerlingen, die dit aankunnen, hier zelf keuzes in maken. Er wordt meer gekeken wat een leerling nodig heeft. Bijvoorbeeld meer tijd steken in een vak wat extra aandacht nodig heeft. Leerlingen kunnen hierdoor hun tijd effectiever invullen.

Evaluatie (=toetsing en beoordeling)
Wat betreft evaluatie zijn de docenten nog zoekende om hier een goede weg in te vinden. Bij de themavakken wordt er voornamelijk afgesloten met een presentatie. Hier zien de docenten geweldige resultaten, helaas is dit erg tijdrovend. Bij de tredevakken worden er schriftelijke en mondelinge toetsen afgenomen. Met name de mondelinge afname is enorm tijdrovend. Gevolg hiervan dat vaak belangrijke workshoptijd verloren gaat, dit is zonde.
Alle betrokken docenten zijn hard aan het werk om dit op een goede manier op te lossen. Zo wordt er gedacht om voor de schriftelijke toetsen een toestuur van 08:30 tot 09:30 uur te plannen. Ook zullen de theoretische toetsen in de toekomst ook bij andere vakdocenten afgenomen kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat leerlingen om meerdere momenten hun assessment kunnen doen.

Verder is er gesproken over de reguliere leerlingen van onze school, zij moeten meer betrokken worden bij GPL, zodat zij beter een beeld hebben van wat er gebeurt.

Kader in Valkenburg
GPL op onze locatie in Valkenburg verloopt anders dan in Meerssen. Leerlingen zijn gebaat bij meer begeleiding en sturing. Het team heeft er voor gekozen om op basis van de individuele behoefte van elke leerling groepen te formeren per vak. Een oplossing die recht doet aan onze GPL principes.

Onderzoek in samenwerking met de Universiteit Maastricht
Bij de evaluatie en optimalisatie van GPL hebben we de hulp ingeschakeld van de Universiteit Maastricht. Het onderzoek omvat de volgende thema’s:

  • docentvaardigheden
  • de leerresultaten
  • het eigenaarschap van het leerproces
  • het keuzeproces van leerlingen binnen GPL
  • omgaan met GPL-specifieke leermiddelen
  • tevredenheid van leerlingen en ouders
  • leerlingkenmerken

De intentie is om de komende jaren de ontwikkeling van GPL via grootschalig onderzoek te volgen. De eerste enquêtes worden binnenkort afgenomen. In het voorjaar zullen onze GPL leerlingen en hun ouders regelmatig een aantal vragen voorgelegd krijgen evenals een controlegroep van reguliere leerlingen en hun ouders. Tegen de zomervakantie is er veel meer bekend.

GPL en de bovenbouw?
GPL gaat in de bovenbouw ook door. Hoe de eindexamens eruit zien, hangt volledig af van de overheid. De manier hoe toegewerkt wordt naar het examen beslissen wij als school, dit zal gepersonaliseerd gebeuren. Zoals het er nu uitziet zal er in de bovenbouw een verdeling HAVO en VWO komen. Er wordt gedacht aan basisgroepen met eraan gekoppeld clusters ingedeeld op niveau. We ontkomen tenslotte niet aan de niveauverschillen. Dit sluit perfect aan op een besluit van de overheid dat leerlingen vakken op een hoger niveau af moeten kunnen sluiten.

Al met al was het een goede klankbordgroep avond. Er is diepgaand gesproken over het onderwijs bij ons op school. We zijn als school dankbaar voor alle interesse die er is in GPL en de mensen die allemaal actief meedenken en hun ideeën en tips op een kritische maar positieve manier met ons delen. Wij gaan ermee aan de slag!

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *