Het LOC-gesprek

Als leerling je eigen leerling-ouder-coach-gesprek (LOC-gesprek) leiden? Bij GPL worden de leerlingen zó gecoacht dat ze kunnen reflecteren en hun voortgang kunnen laten zien aan hun coach én hun ouders.

Eigenaarschap
Eigenaarschap van het leerproces staat centraal bij GPL. Dat gaat niet vanzelf. Een leerling krijgt daarom begeleiding van een coach. Centraal in de wekelijkse gesprekken van leerling en coach staat reflecteren: wat ging goed, wat viel tegen, hoe heb je dingen aangepakt, had je dit ook anders kunnen doen, wat doe je volgende keer (anders)? Van deze gesprekken worden in de Learning Portal verslagen gemaakt door de leerling. Coach en ouders kunnen meekijken en hierop reageren. Een coach begeleidt circa 16 leerlingen. Elke leerling heeft elke week recht op een gesprek met zijn coach van 15 minuten.

Driehoeksgesprekken
De LOC-gesprekken worden op het Stella Maris College steeds meer door de leerling geleid. Het eigenaarschap van het gesprek ligt bij de leerling. De coach schiet pas te hulp op het moment dat de leerling vergeet belangrijke informatie te vertellen. Centraal in het gesprek staat de ontwikkeling en groei van de leerling. Dit is het moment dat de leerling laat zien wat hij wil, hoe hij dat wil en wat daarvoor nodig is.  Het gesprek is gelijkwaardig; het gesprek wordt geleid vanuit de leerling vanuit zijn doelen en behoeftes. De opbrengst van een LOC-gesprek is altijd het formuleren van doelen voor de komende periode. Dit doel kan zijn: op tijd komen, voor jezelf opkomen, een vak op een bepaald niveau doen, het aanleren van leerstrategieën, et cetera.
Elke leerling, ouder en coach heeft recht op drie georganiseerde LOC-gesprekken in een schooljaar.

Wat vraagt dit van de docent?
Om de leerlingen te coachen krijgen de docenten op het Stella Maris College meerdere trainingen. Het gaat onder andere over het voeren van gestructureerde gesprekken, reflecteren en spiegelen. Omdat coaching cruciaal is binnen GPL zijn coaching on the job en intervisie van coaches aspecten die bijdragen aan de kwaliteit van coaching.

Eerste hulp bij iPad-ongelukken

Onze school heeft uit een veelheid aan devices (laptops, tablets, e.d.) gekozen voor de iPad. Rick Okkersen, een van onze leerlingen, helpt leerlingen, docenten en anderen die af toe problemen ervaren met hun tablet. Hij heeft hier zelfs een website voor gebouwd Hulp bij ict problemen.

Klankbord Meerssen 12 december

Op dinsdag 12 december van 19 tot 21 uur vindt de tweede bijeenkomst van de klankbordgroep leerlingen en ouders plaats op locatie Meerssen. We starten in de personeelskamer. Alle ouders en leerlingen zijn van harte welkom!

De bijeenkomsten van ons klankbord staan in het teken van de verdere ontwikkeling van GPL. De inbreng van leerlingen en ouders vinden we daarbij van groot belang. Centraal in de bijeenkomst is terugkijken en vooruitkijken. De ervaringen van leerlingen en ouders zijn daarbij essentieel.

We starten de bijeenkomst plenair met een presentatie over de resultaten van Diatoetsen, methode-onafhankelijke toetsen, betreffende Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen. Ook staan we kort stil bij de stand van zaken van een projectweek leerjaar 2. Daarna splitsen we in drie groepen: leerling vaardigheden, vooruitblik leerjaar 3, projectweek Technologie/robotica.

Workshop Meerssen

Gisteravond heeft een workshop voor ouders plaatsgevonden over de Learning Portal (LP). In ruim een uur hebben we met circa 100 ouders de LP besproken. Na een inleiding over de opzet van de LP vanuit het perspectief van gepersonaliseerd leren en de functies die voorkomen in de LP zijn we de LP ingedoken. Hier vindt u de presentatie van deze avond terug.

Beleefdagen november 2017


Afgelopen week hebben onze Beleefdagen weer plaatsgevonden. Heel veel leerlingen en hun ouders hebben we ontvangen in Meerssen en Valkenburg. In 2 uur tijd hebben we ruim 500 leerlingen en hun ouders wegwijs gemaakt in GPL. Centraal daarbij stond het ervaren van GPL voor leerlingen; voor ouders een presentatie over ons GPL. Dit leidde tot heel veel vragen, logische vragen. Vragen over een schooldag, huiswerk, leeractiviteiten, beoordeling, coaching, niveau’s, et cetera. Vragen die vaak te begrijpen zijn vanuit het onderwijssysteem dat de ouders zelf genoten hebben. We hopen dat we leerlingen en ouders een stap verder geholpen hebben in hun keuzeproces.

Voor de bezoekers van de Beleefdagen is hier de presentatie voor de ouders te vinden.

Hack de learning portal

Een groep van 4 leerlingen uit domein 2 heeft 13 november deelgenomen aan een het hackevent in Den Haag. Dit event werd georganiseerd door KED (Kunskapsskolan EDucation) de organisatie waarmee we samenwerken; concreet: de leverancier van de learning portal. KED heeft onze leerlingen, samen met de leerlingen van andere KED scholen, uitgedaagd om de beveiliging van de learning portal te onderzoeken. Onderstaand het verslag dat Rick Okkersen en Quinn de Veen van deze dag gemaakt hebben.

We zijn begonnen met een inleiding door Arie van Halem, de ontwikkelaar en beheerder van de learning portal. We moesten een quiz doen met rode en groene bekertjes. Hij had een paar stellingen. Een stelling was bijvoorbeeld “HTML is een programmeertaal”. Als je dacht dat dit waar was dan hield je het groene bekertje omhoog, zo niet het rode bekertje. (HTML is trouwens geen programmeertaal, maar dat ter zijde.) Daarna hebben we een korte inleiding in hacken gehad van een hacker op de hogeschool van Den Haag. Hierna hebben we een “Out of jail ticket” gekregen. Dit zorgt er letterlijk voor dat je out of jail blijft (ofwel, legaal mag hacken onder bepaalde voorwaarden). Wij mochten alleen op de site xxxx.kunskapsskolan.nl met gebruikersnaam xxxx en wachtwoord xxxx inloggen. (We hebben de werkelijke informatie met x vervangen omdat dit vertrouwelijk is!) Toen hebben we ongeveer 2 uur de tijd gehad om zelf te hacken. Uiteraard mochten we tussendoor altijd vragen stellen. Je had genoeg tijd om verschillende technieken toe te passen.

LET OP: we beschrijven hieronder een paar technieken die op de learning portal NIET werkten. Deze kunnen echter wel op andere sites werken. DON’T TRY THIS AT HOME!

Sommige groepen probeerden alleen in de portal zelf dingen uit. Bijvoorbeeld: wat gebeurt er als ik een gebruikersnaam van 500 tekens invoer? Of ze probeerden dingen als cross-site scripting. De meeste teams hebben ook dingen van buitenaf geprobeerd. Zo hebben wij SQL injectie en DDoS geprobeerd. Deze technieken maakten echter geen verschil. (De techniek die wel gewerkt heeft mogen wij niet vermelden voor dit is opgelost. Ook hebben we verschillende besturingssystemen gebruikt: Windows 10 Educational Edition, Linux Mint (speciaal voor hacken) en Ubuntu (een variant van Linux). We kwamen erachter dat we alle de drie systemen nodig hadden om succesvol te kunnen hacken. Als we dit niet deden, konden we niet de dingen doen die we nu wel konden. Dit was erg leerzaam.

Het was een lange reis maar zeker de moeite waard. Het was goed verzorgd en het was ook leuk om te doen. Een aandachtspunt voor de volgende keer zou kunnen zijn dat we iets meer zouden kunnen oefenen. We zouden dan zelf een website kunnen opzetten of de website hackthissite.org kunnen gebruiken. Als we meer voorbereiding hadden gehad, hadden we meer kunnen bereiken. In elk geval doen we volgend jaar weer mee.

Rick, onze eerste Apple Teacher

Apple Teacher is een gratis onderwijs­programma dat ontwikkeld is door Apple om docenten te ondersteunen bij het gebruik van Apple producten voor lesgeven en leren. Ze bevatten al het materiaal en alle instructies die je nodig hebt om aan de slag te gaan met iMovie, GarageBand, Keynote, Pages en Numbers. Je leert ook hoe je apps met elkaar kunt combineren. Het onderwijsprogramma is bedoeld voor docenten maar onze leerling Rick Okkersen heeft als eerste dit trainingsprogramma doorlopen en met succes de interactieve toetsen van het Apple Teacher Learning Center gemaakt. Proficiat Rick!

Wat betekent eigenaarschap van het leerproces?

Wat is het verschil tussen verantwoordelijkheid, eigenaarschap en zelfstandigheid? Wij kiezen bewust voor de term eigenaarschap. Dat wil zeggen dat leerlingen inzicht hebben in hun verantwoordelijkheden en daarnaar handelen, bijvoorbeeld door zelf om hulp te vragen, tot zekere hoogte bepalen wanneer ze ’s ochtends op school zijn, plannen wanneer ze een evaluatie (toets) voor een vak doen, ……. Daarmee is het iets anders dan zelfstandigheid aanleren. Dat betekent dat een leerling onafhankelijk van een ander keuzes/beslissingen kan nemen. Leerlingen, docenten/coaches en ouders moeten leren werken vanuit eigenaarschap en niet zelfstandigheid van de leerling. Dit laatste resulteert weleens in stuurloosheid bij de leerling. Dit gaat niet vanzelf. Dit was en is een leerproces voor zowel leerlingen, docenten/coaches en ouders.

Om eigenaarschap te kunnen nemen (perspectief leerling) of geven (perspectief docent/coach, ouder) is het van belang om leerlingen keuzes aan te bieden. Dit vraagt om heldere kaders en afspraken: waar mag een leerling uit kiezen? Daarnaast kijk je naar het startpunt van de leerling (wat kan hij al, wat wil hij, wat zie je de leerling doen?) en onderzoek je, met name als coach, waar je aan kan sluiten en de leerling kan uitdagen. En tot slot begint eigenaarschap met vertrouwen van de docent/coach en ouder(s) in de leerling. Vertrouwen is geen abstract begrip. Vertrouwen geven wij inhoud met het bieden van:

  • Richting: je hebt helder waar een leerling naar toe gaat,
  • Ruimte: je geeft ruimte voor zelfsturing (onvoldoende keuze bieden heeft achterover leunen tot gevolg),
  • Ruggensteun: je geeft waardering en erkenning voor wat je de leerling ziet doen. Elk klein stapje voorwaarts is er immers één!

Het principe van afnemende sturing speelt hier ook een rol: een leerling krijgt de sturing die hij nodig heeft en dit is per individu verschillend. In het begin zal de docent/coach vaak meer sturend zijn. Pas wanneer de docent/coach zijn leerlingen goed kent gaat hij onderzoeken hoe zij uitgedaagd kunnen worden in hun leren en meer vrijheden geven.

Verzekering iPad

De GPL leerlingen ontvangen een iPad in bruikleen van onze school. Ter bescherming zit de iPad in een robuuste hoes. Maar toch kunnen er ongelukjes gebeuren ….
Bij AON is het mogelijk om een aanvullende leerling verzekering te sluiten. iPads welke leerlingen middels een bruikleenovereenkomst in bezit hebben vallen binnen de dekking van de polis. Binnen de rubriek eigendommen is een dekking voor iPads opgenomen. Let wel: uitkering op basis van dagwaarde met als maximum € 500,-. In dit geval ontvangt de leerling/ouder rechtstreeks de schade-uitkering. Ouders kunnen zich rechtstreeks melden bij Michiel van Bohemen (Michiel.van.bohemen@aon.nl) van AON voor het afsluiten van een leerling verzekering.

Informatieavond Meerssen: vraag en antwoord

Nieuwe school

Afgelopen dinsdag, woensdag en donderdag heeft de eerste informatieavond voor de ouders van onze GPL brugklasleerlingen in Meerssen plaatsgevonden. We kunnen terugkijken op een vruchtbare avond. De sfeer zat er goed in, positief kritische vragen waren er in overvloed.

Centraal op de avond stond de ouders over wat gepersonaliseerd leren inhoudt in de praktijk. Hoe ziet een dag van de leerling uit? Wat is dat nou, de leerling steeds meer eigenaar van zijn leerproces? Wat betekent dit concreet voor de leerling, docent, coach en ouder? Welke rol speelt de learning portal? Wellicht dat de presentatie van de ouderavond een en ander duidelijk maakt. Ook onderstaande Q&A kunnen helpen.

Een aantal vragen met het antwoord:

  1. Heeft een leerling (t)huiswerk?
    Een vraag die elke avond naar voren kwam betrof huiswerk. Het is in elk geval zo dat een vakdocent geen huiswerk opgeeft. De leerdoelen zijn het uitgangspunt. Op grond van deze doelen maakt de leerling, vaak in overleg met zijn coach, een planning voor een week. Als het op school niet lukt de planning te behalen, is het nodig dat een leerling hier thuis verder aan werkt. Dit proces is door de coach en de ouders te volgen in de learning portal. Ook het memoriseren, het van buiten leren van woordjes, begrippen en dergelijke moet vaak thuis gedaan worden.
    Conclusie: een leerling heeft in elk geval thuiswerk. Lees meer