Verslag klankbordgroep 18 oktober 2016

Gisteravond was de eerste klankbordgroep bijeenkomst van dit schooljaar. Er was een grote opkomst van zowel leerlingen als ouders en andere belangstellenden. Er zijn deze avond heel wat zaken besproken. Naast vragen, hebben we ook veel tips en ideeën ontvangen, waar we zeer zeker mee aan de slag gaan.

Enkele punten die tijdens deze avond aan de orde zijn gekomen, uitgewerkt als vraag – antwoord:

Inloop is er vanaf 08:30 uur, het programma start om 09:30 uur. Is dit geen verloren tijd? Moeten kinderen niet gedwongen worden om 08: 30 uur op school te zijn?
Nee, het is geen verloren tijd. Van elke basisgroep zijn elke dag 3 of 4 leerlingen aan de beurt voor een individueel coachgesprek op dit tijdstip. Alle andere kinderen zijn ook welkom. Dit verplichten we niet. Wat we wel verplichten is dat indien een kind er is, het zinvol bezig is. Dit kun je wel iets ruimer opvatten: naast werken voor een vak kan een leerling tot op zekere hoogte ook sociale activiteiten ontplooien. Maar in elk geval niet gamen! We vinden het van belang dat de leerling steeds meer eigenaar wordt van zijn leerproces dus ook het begin van zijn werkdag. Nu kan de leerling nog kiezen voor wat langer in bed liggen. Het mooie is dat we al heel wat kinderen vanaf 08:30 uur in onze leeromgeving actief aan het werk zien voor een van de vakken.

Kinderen werken aan leerdoelen op hun eigen tempo: stel een leerling stelt alles uit en doet vrijwel niets, komt deze leerling dan met kerst niet om in de hoeveelheid in te halen stof?
Dit is absoluut niet de bedoeling, leerlingen worden tijdens hun wekelijks individueel gesprek gevolgd. In het algemeen ligt bij de coaching de focus op het leerproces. Alle docenten volgen het leerproces van de leerlingen intensief. Wanneer een leerling te weinig (werk)doelen gerealiseerd heeft, wordt er in een gesprek gekeken waar het aan kan liggen en wordt hij gestimuleerd door zijn coach. Uitgangspunt voor het werktempo is wat een gemiddelde leerling per niveau realiseert.

Een leerling heeft zijn doel niet behaald, wat gebeurt er dan?
Een leerling mag een doel een keer herkansen, daarna volgt een indringend gesprek. Indien nodig worden ook de ouders erbij betrokken. Uiteraard mag een leerling wel altijd een doel op een hoger niveau proberen af te sluiten.

Ik heb het gevoel dat ik als ouder niet kan volgen waar mijn zoon/ dochter mee bezig is. Is er nog een infoavond?
Uw zoon of dochter is te volgen via het leerlingvolgsysteem Stroom. Het is voor u helaas nog niet inzichtelijk op dit moment. Begin november, dinsdag 1 november Meerssen en woensdag 2 november Valkenburg, is er een bijeenkomst voor alle ouders waarbij we met name uitleg geven over Stroom. Op dit moment zijn we hard aan het werk om Stroom te vullen met alle benodigde gegevens. Daarna is goed te volgen op welk niveau aan welk doel gewerkt wordt en wat de resultaten zijn. De kleuren in Stroom staan voor het niveau. Voor de kennisvakken (talen, wiskunde, aardrijkskunde, biologie en geschiedenis) betekent dit het volgende: oranje is Basis, rood is KGT, wit is HAVO, Blauw is VWO.

Wanneer zijn de leerling-ouder- coachgesprekken (LOC)?
De eerste LOC gesprekken zijn zogenaamde planningsgesprekken en vinden plaats:

  • Meerssen: 9 en 10 november;
  • Valkenburg: 8 en 10 november.

Het tweede LOC gesprek betreft een voortgangsgesprek. Hoe is op basis wat we samen in het planningsgesprek hebben afgesproken de voortgang? Deze gesprekken vinden plaats op 13 en 14 december.

Kwaliteitszorg vinden we belangrijk. Hoe wordt dit aangepakt?
In samenwerking met Universiteit Maastricht worden een aantal onderzoeken verricht. Daarbij kijken we naar tevredenheid onder de leerlingen en ouders, de leerresultaten, de vaardigheden van de docenten en het leerproces. Tussentijds zullen we dit blijven evalueren en bijsturen.

Leren jullie met GPL ook van andere scholen, die hier ervaring mee hebben?
We zijn in de voorbereidingen gaan kijken bij verschillende scholen. We zijn in Zweden bij Kunskapskolan scholen gaan kijken, ook hebben we RSG Slingerbos in Harderwijk en een middelbare school in Heemskerk bezocht. Daarnaast heeft een aantal scholen, die met soortgelijke ontwikkelingen bezig zijn, ons bezocht. Van elk bezoek steken we wel iets op.

Hoe zit het met het huiswerk?
In principe hebben de leerlingen geen huiswerk. In elk geval geen huiswerk opgegeven door de docent voor de volgende les. Op grond van de planning in het logboek moet uw zoon/dochter tot de conclusie komen dat thuis werken noodzakelijk is. Ouders geven aan dat het wennen is dat kinderen geen opgegeven huiswerk hebben.

Bekijk HIER de PowerPoint presentatie van deze avond.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *