Interactie op vrijdagmiddag 14:45 uur!?

 

img_0008

Afgelopen vrijdag was ik getuige van, en heb ook meegedaan, aan een aantal Kahoot quizzen. Niets bijzonders zult u zeggen. Ik vond het wel bijzonder want 15 leerlingen toetsten geheel vrijwillig hun kennis over diverse vakken. ‘Heb ik wel vaker gedaan met leerlingen’ zult u als docent zeggen. Het mooie was dat deze toetsen geheel op eigen initiatief door een leerling waren gemaakt.

Inhoudelijk was de quiz een pareltje. Vragen over wiskunde (Wat is de wortel van 625?), Latijn, persoonlijke voornaamwoorden in het Frans, geschiedenis (Wanneer is Ötzi gevonden?), gezichtsbedrog (Welk rondje is het grootst?), spelling et cetera. Kortom heel wat onderwerpen waar de leerlingen die week aan gewerkt hadden.

Hoe kun je de week beter afsluiten dan met een vakoverstijgende ‘toets’ gemaakt door een leerling voor leerlingen! Waarbij voor mij de kennis centraal stond en voor de leerlingen de strijd om de meeste punten.

(Bovenstaande werd mogelijk gemaakt met Kahoot, iPads en AppleTV.)

Extra informatieavond GPL

img_0005

Direct na de herfstvakantie vinden in Meerssen en Valkenburg extra informatieavonden plaats over Gepersonaliseerd Leren. Dit heeft alles te maken met het feit dat dit onderwijs zo anders is voor leerlingen en ouders. Ook tijdens de klankbordgroep bijeenkomst afgelopen dinsdag van leerlingen en ouders waren er heel veel vragen. Denk hierbij aan: iPad, coaching, huiswerk, plannen, loslaten, studievoortgang, et cetera.

De ouders van onze GPL leerlingen zijn van harte uitgenodigd voor het stellen van al hun vragen op:

  • dinsdag 1 november van 19 tot 21 uur in de GPL leeromgeving in Meerssen;
  • woensdag 2 november van 19 tot 21 uur in de GPL leeromgeving (Bosstraat) in Valkenburg.

Verslag klankbordgroep 18 oktober 2016

Gisteravond was de eerste klankbordgroep bijeenkomst van dit schooljaar. Er was een grote opkomst van zowel leerlingen als ouders en andere belangstellenden. Er zijn deze avond heel wat zaken besproken. Naast vragen, hebben we ook veel tips en ideeën ontvangen, waar we zeer zeker mee aan de slag gaan.

Enkele punten die tijdens deze avond aan de orde zijn gekomen, uitgewerkt als vraag – antwoord:

Inloop is er vanaf 08:30 uur, het programma start om 09:30 uur. Is dit geen verloren tijd? Moeten kinderen niet gedwongen worden om 08: 30 uur op school te zijn?
Nee, het is geen verloren tijd. Van elke basisgroep zijn elke dag 3 of 4 leerlingen aan de beurt voor een individueel coachgesprek op dit tijdstip. Alle andere kinderen zijn ook welkom. Dit verplichten we niet. Wat we wel verplichten is dat indien een kind er is, het zinvol bezig is. Dit kun je wel iets ruimer opvatten: naast werken voor een vak kan een leerling tot op zekere hoogte ook sociale activiteiten ontplooien. Maar in elk geval niet gamen! We vinden het van belang dat de leerling steeds meer eigenaar wordt van zijn leerproces dus ook het begin van zijn werkdag. Nu kan de leerling nog kiezen voor wat langer in bed liggen. Het mooie is dat we al heel wat kinderen vanaf 08:30 uur in onze leeromgeving actief aan het werk zien voor een van de vakken. Lees meer