Ouderavond Meerssen: vraag en antwoord

Afgelopen dinsdag heeft de eerste ouderavond plaatsgevonden voor de ouders van onze GPL leerlingen in Meerssen. We kunnen terugkijken op een vruchtbare avond. De sfeer zat er goed in, positief kritische vragen waren er in overvloed.

Op deze avond hebben de ouders kennis gemaakt met de coach van hun zoon/dochter. En minstens zo belangrijk, ze hebben veel beter inzicht gekregen in wat gepersonaliseerd leren inhoudt in de praktijk. Centraal in de interactieve sessies stond de leerling als eigenaar van zijn leerproces. Wat betekent dit concreet voor de leerling, docent en de ouder? Welke rol spelen de learning portal, het logboek en het leerlingvolgsysteem hierbij? Wellicht dat de presentatie van de ouderavond een ander duidelijk maakt. Ook onderstaande Q&A kunnen helpen.

Een aantal vragen met het antwoord:

 1. Heeft een leerling huiswerk? Het kan toch zijn dat een leerling een taak niet af krijgt?
  Een vraag die in elke groep naar voren kwam betrof huiswerk. Het ligt eraan of een leerling huiswerk heeft. De leerdoelen zijn het uitgangspunt. Als het op school niet lukt de planning te behalen, dan kan het nodig zijn dat een leerling hier thuis verder aan moet werken. Vanuit thuis kunnen de leerlingen inloggen in het leerportaal en zo de taken maken die bij een leerdoel behoren. Dit proces is te volgen door de ouders. Het is in elk geval zo dat een docent geen huiswerk opgeeft. De coach bewaakt wekelijks de voortgang van de leerling en zal zonodig de leerling adviseren om thuis aan de slag te gaan.
 2. Hoe komen de verschillen in de niveaus (havo, vwo) tot uitdrukking?
  Het leerportaal is gevuld met materiaal voor vier niveaus. Elk niveau is zichtbaar gemaakt met een eigen kleur (havo = wit, vwo = blauw). Bij elk niveau zijn de leerdoelen te zien en de taken die de leerling kunnen helpen om zich dit niveau eigen te maken. Voor een aantal vakken zijn de verschillen tussen havo en vwo klein of zelfs niet aanwezig.
  De basisgroep van circa 15 leerlingen is een gemengde groep van leerlingen met adviezen zowel havo/tl, havo, havo/vwo, atheneum als gymnasium.
 3. Hoe ziet het lesrooster van mijn zoon/dochter er uit?
  Om de leerlingen te laten kennismaken met de vakken, de verschillende leeractiviteiten en docenten nemen de leerlingen de eerste 6 weken deel aan alle leeractiviteiten. Daarna zal gepersonaliseerd een weekplanning gemaakt worden door de leerling.
  Ook nu al zet de leerling zijn planning in het logboek. Natuurlijk kijkt de coach mee!
 4. Wat is de jaarplanning?
  Ouders die bekend zijn met het onderwijs op het Stella Maris College (oudere kinderen zijn leerling) waren benieuwd hoe de jaarplanning eruit ziet. Met name de proefwerkweken, activiteitenweken et cetera. De leerlingen die deelnemen aan GPL geven aan wanneer zij denken klaar te zijn met een leerdoel. Op dat moment vindt toetsing plaats. Een proefwerkweek heeft dus weinig zin. De proefwerkweek uit het reguliere onderwijs wordt benut voor de zogenaamde leerling-ouder-coach gesprekken (LOC gesprek), een beperkt aantal assessment (op aanvraag van de leerling) en een aantal overige activiteiten. Voor de rest van het schooljaar wordt momenteel hard gewerkt om de planning in te vullen.
 5. Hoe kan ik de leerling volgen?
  Deze vraag kwam voor een deel voort uit ouders die Magister kennen. De GPL leerlingen hebben geen lesrooster maar een individuele planning die de leerling in zijn logboek per week opneemt. Daarnaast krijgen de leerlingen geen cijfer voor een toets maar voldoet de leerling een leerdoel op een bepaald niveau. Voor dit laatste is het leerlingvolgsysteem STROOM ingericht. Over enkele weken krijgen de ouders een login voor STROOM zodat ze de voortgang van de leerling kunnen volgen. Naast een voldaan op een bepaald niveau is er de belangrijke toevoeging van feedback door de vakdocent.

In alle vragen en discussie die ik meekreeg tijdens de informatie-avond viel op dat we vaak het door ons zelf genoten onderwijs en de ervaringen met oudere kinderen in het voortgezet onderwijs als referentiekader gebruiken. Mijn reactie hierop is loslaten; zowel de docent als de ouder zal de leerling los moeten laten. Dit betekent niet de leerling het maar uit laten zoeken. Wel een stevige structuur neerzetten waarin het leerproces van de leerling optimaal gevolgd wordt door coach, vakdocenten en ouders.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *