Een goed begin is het halve werk!

Zo.. We hebben elkaar eens goed leren kennen, en wat was het leuk, maar ook enorm spannend. Vlak voor de zomervakantie hebben de leerlingen al kort kennisgemaakt met het gebouw en de coaches, maar nu hebben we er flink de tijd voor genomen. Van allerlei spelletjes hebben we gespeeld, veel geluisterd en gepraat met elkaar, het gebouw gepimpt en natuurlijk het beroemde en zeer geslaagde schoolkamp in Simpelveld. Heel bijzonder vond ik de opdracht rondom de film Up. Halverwege de film hebben de leerlingen een bucketlist gemaakt en geschreven wat ze dit schooljaar wilden gaan bereiken. Deze wensen zijn opgeborgen in een kluisje. Lees meer

Bezoek van het Udens college!

Aanstaande vrijdag 30 september krijgt onze GPL locatie in Valkenburg bezoek van een delegatie van het Udens College. Zij zijn zelf bezig met onderwijsvernieuwingen en zijn nieuwsgierig hoe wij werken.

Zij komen in de ochtend en zullen een kijkje nemen bij het teamoverleg, wat elke ochtend plaatsvindt en vervolgens bij de basisgroepen en leeractiviteiten. Afgesloten wordt deze ochtend met een workshop “van visie naar praktijk”.

Wij verheugen ons op hun komst en hopen op een leerzame ochtend, waarin we veel ervaringen kunnen delen.

Eerste ervaringen van een leerling

Na twee weken GPL een leerling gewoon een paar vragen gesteld. Zie hier het resultaat.

Ouderavond Meerssen: vraag en antwoord

Afgelopen dinsdag heeft de eerste ouderavond plaatsgevonden voor de ouders van onze GPL leerlingen in Meerssen. We kunnen terugkijken op een vruchtbare avond. De sfeer zat er goed in, positief kritische vragen waren er in overvloed.

Op deze avond hebben de ouders kennis gemaakt met de coach van hun zoon/dochter. En minstens zo belangrijk, ze hebben veel beter inzicht gekregen in wat gepersonaliseerd leren inhoudt in de praktijk. Centraal in de interactieve sessies stond de leerling als eigenaar van zijn leerproces. Wat betekent dit concreet voor de leerling, docent en de ouder? Welke rol spelen de learning portal, het logboek en het leerlingvolgsysteem hierbij? Wellicht dat de presentatie van de ouderavond een ander duidelijk maakt. Ook onderstaande Q&A kunnen helpen.

Een aantal vragen met het antwoord:

  1. Heeft een leerling huiswerk? Het kan toch zijn dat een leerling een taak niet af krijgt?
    Een vraag die in elke groep naar voren kwam betrof huiswerk. Het ligt eraan of een leerling huiswerk heeft. De leerdoelen zijn het uitgangspunt. Als het op school niet lukt de planning te behalen, dan kan het nodig zijn dat een leerling hier thuis verder aan moet werken. Vanuit thuis kunnen de leerlingen inloggen in het leerportaal en zo de taken maken die bij een leerdoel behoren. Dit proces is te volgen door de ouders. Het is in elk geval zo dat een docent geen huiswerk opgeeft. De coach bewaakt wekelijks de voortgang van de leerling en zal zonodig de leerling adviseren om thuis aan de slag te gaan. Lees meer

“Changing Education Paradigms” Sir Ken Robinson

Af van de schoolfabriek. ADHD? Waarom leerlingen in klassen plaatsen? Waarom een schoolbel?  Divergent thinking…

Een zeer inspirerend filmpje met een kijk op het huidige onderwijsstelsel. Sluit goed aan op onze visie van gepersonaliseerd leren.

Kijken!

 

Een quote die ik tegenkwam

oecd

Gepersonaliseerd Leren van start

Eindelijk was het zover. Na een intensieve voorbereiding van een jaar zijn op 5 september 95 leerlingen in Meerssen en 50 leerlingen in Valkenburg gestart met gepersonaliseerd leren (GPL). Voor zowel leerlingen als docenten was het spannend: nieuwe (mede)leerlingen, nieuwe docenten, een ander gebouw, GPL, een iPad et cetera.

Het schooljaar werd gestart met een introductie van een week waarin kennismaking van leerlingen onderling en met docenten en kennismaking met GPL centraal stonden. Diverse activiteiten hebben hieraan bijgedragen. Onderstaand een aantal impressies van de introductie in Meerssen.

Selfie speurtocht
Om de omgeving van school te verkennen en de samenwerking en creativiteit van een groep te stimuleren heeft elke basisgroep de opdracht gekregen om originele selfies te maken op een aantal plekken rondom school.

selfie

Cradle to cradle
Tijdens een wandeling langs een aantal gedichten in Meerssen was de opdracht aan leerlingen om een aansprekende zin uit een gedicht mee naar school te nemen, afval te verzamelen en hiervan in groepjes een cradle to cradle werkstuk te maken. De resultaten hiervan zijn zichtbaar in de leeromgeving. Lees meer