De 7 doelstellingen van LVO

bordkrijtboeken

Als ik het huidige onderwijssysteem van heel veel Nederlandse scholen in één woord moet beschrijven dan is dat leerstofjaarklassensysteem. Een mooi woord voor scrabble. Stel ik zou dit systeem moeten uitleggen aan een inboorling dan levert dit de volgende beschrijving. In het leerstofjaarklassensysteem is er een groep van tussen de 15 en 35 leerlingen die gezamenlijk lessen volgen via een rooster waarin tot op de minuut is vastgelegd hoeveel tijd voor elk vak is weggelegd. In elk leerjaar hebben alle leerlingen exact dezelfde circa 12 vakken. Om te borgen dat elk vak/elke docent zijn tijd krijgt is er een bel. Eén keer per jaar wordt aan de hand van een minutieus uitgedachte overgangsregeling bepaald of een leerling verder mag naar het volgende leerjaar. Indien een leerling niet voldoet, geldt ‘Terug naar start’. Dit ‘Terug naar start’ mag niet twee leerjaren na elkaar. En ‘Terug naar start’ betekent gewoon alles overdoen (uitzondering: examenjaar) ongeacht het cijfer. Een ander kenmerk van het leerstofjaarklassensysteem is dat als je eenmaal op een niveau zit je tijdens de rit alleen nog maar naar een lager niveau kunt. Tussentijdse opstroom is bijna onmogelijk.

Vreemd verhaal, toch? Lees meer

Informatieavond pilot locatie Valkenburg

Woensdagavond 22 juni was de informatieavond voor de ouders van de brugklasleerlingen die gaan deelnemen aan gepersonaliseerd leren in Valkenburg. Ouders en leerlingen hebben al veel informatie gehad, deze avond werd alles nog een stuk duidelijker.

De locatie
In totaal starten 52 leerlingen van de kader en kader/theoretische leerweg met gepersonaliseerd leren. De leerlingen gaan in een gedeelte van voormalige basisschool St. Jozef in Valkenburg aan de slag. Deze locatie ligt op 1 minuut lopen van onze eigen locatie. Ook de andere kader leerlingen (leerjaar 2 tot en met 4) krijgen het grootste deel van hun lessen op deze locatie.

iPad
Alle kinderen die deelnemen aan gepersonaliseerd leren krijgen een iPad tot hun beschikking van onze school. Hiermee hebben ze eenvoudig toegang tot de belangrijkste bron: de learning portal. Daarnaast behoren boeken, artikelen uit de krant en internet ook tot de bronnen.

Dagindeling
De dag wordt steeds opgestart in de basisgroep samen met de coach, dit is een groep van 15 à 18 leerlingen. Tijdens de basisgroep maken de leerlingen hun week en dagplanning. In het logboek wordt deze genoteerd. Hierin staan ook de leerdoelen van de lange termijn (trimester) en korte termijn (week). Ook kunnen hier andere bijzonderheden vermeld worden. Lees meer

Even bellen met ….

Twee weken geleden ben ik gebeld door KED (Kunskapskolan EDucation), een van onze samenwerkingspartners, voor de bijdrage aan een nieuwsbrief. Ik vond het prima. Gisteren ontving ik de nieuwsbrief van KED waarin mijn telefonisch interview is opgenomen. Ik zie een artikel waarin de kern van ons gepersonaliseerd leren goed naar voren komt. Een artikel waarin de interviewer onze aanpak, visie en uitwerking op een mooie manier heeft weergegeven.

Ga naar het hele artikel