Kennismaking

Gisteren hebben de 95 nieuwe brugklassers die deelnemen aan gepersonaliseerd leren in Meerssen kennisgemaakt met hun coach. Na een kort welkom zijn de leerlingen op een speelse manier met hun coach aan de slag gegaan.

Na wat onwennigheid bij het zoeken en vinden van medeleerlingen die in dezelfde basisgroep zitten, zat de sfeer er goed in. Met de basisgroep van 15 leerlingen vertrokken de leerlingen samen met hun coach naar een lokaal waar de kennismaking plaatsvond. De coaches en leerlingen stelden zich voor aan de hand van een aantal spelletjes. Op het eind zaten de namen er al goed in. Ben benieuwd wat daar na een lange vakantie nog van over is …

Belangrijke informatie die de leerlingen meekregen betrof:

  • de iPad waar ze mee gaan werken. Deze wordt beschikbaar gesteld door het Stella Maris College;
  • boeken hebben onze leerlingen niet nodig. We hebben wel een boekenkast met heel veel boeken die iedereen mag gebruiken. Dit betekent dat de schooltas niet al te groot hoeft te zijn;
  • een agenda hebben de leerlingen niet nodig. Het Stella Maris College stelt een zogenaamd logboek ter beschikking.

50 leerlingen in een les?


Iedere leerling kiest op basis van zijn leerdoel en zijn leerstijl de leeractiviteit die het beste bij hem past.

25 uren lesgeven per week door docenten zou geen doel moeten zijn. Net zomin als de 1000 lesuren die de minister voor leerlingen eist. Het zou volgens mij anders moeten werken: elke leerling bekijkt welke leeractiviteiten het meest doelgericht en doelmatig zijn en de lessen van de docenten worden daarop aangepast. Gevolg daarvan is volgens mij minder klassikale lessen, meer afwisseling van kennisoverdracht, begeleiding en coachen. De doelen zijn dan niet de 25 lesuren per week en 1000 leerlinguren per jaar, het doel is dan het leerresultaat.

In september starten we met gepersonaliseerd leren voor 95 brugklassers in Meerssen en 52 brugklassers in Valkenburg. Voor iedereen die het onderwijs een beetje kent betekent dit respectievelijk 3 en 2 klassen. En zo een klas valt normaal bij ieder vak uit elkaar in drie groepen: leerlingen waarvoor de leerstof te makkelijk is, leerlingen waarvoor de leerstof precies goed is en leerlingen waarvoor de leerstof te moeilijk is. Met differentiatie probeert een docent enigszins tegemoet te komen aan deze verschillen. But all sheep are not equal …..

sheep
Voor ons zijn het 95 en 52 individuen die op basis van de leerdoelen op hun niveau talenten gaan ontwikkelen. Soms in een groep van 50, soms met z’n twintigen, soms in een groepje van 4 en ook soms alleen. De basis daarbij zijn de landelijke leerdoelen van de onderbouw. Het wat ligt dus vast. Het hoe en wanneer niet. Hoe de leerling het leerdoel bereikt is aan hem. Natuurlijk in goed overleg met zijn coach. Leerlingen bekijken welke leeractiviteiten hun helpen om het leerdoel te bereiken. Ook kan de leerling, op grond van zijn kennis, vaardigheden, interesse en motivatie, sneller werken of temporiseren. Door de invloed op het hoe en wanneer zal de leerling eigenaar worden van het leerproces.