De Learning Portal

Eén van de leermiddelen die we gaan inzetten bij gepersonaliseerd leren is de door Kunskapsskolan EDucation (KED) ontwikkelde digitale learning portal. KED heeft deze portal samen met SLO ontwikkeld. De kracht van de portal is dat deze geheel gebaseerd is op de leerdoelen van de onderbouw. Helaas is de portal nog niet beschikbaar voor alle vakken. Het is een volledige leerlijn voor de onderbouw van vmbo bb, vmbo kgt, havo en vwo. De portal bevat heel veel opdrachten en bronmateriaal. De portal is tijd- en plaats-onafhankelijk te gebruiken en is een belangrijk hulpmiddel om voor de leerling om op eigen niveau en tempo te werken. In de structuur van de portal wordt onderscheid gemaakt tussen trede- en themavakken.Tredevakken 1

Tredevakken
Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde en Latijn zijn tredevakken. Tredevakken hebben een chronologische opbouw: het geleerde van een trede is nodig voor een volgende trede. De onderbouw bestaat uit 30 treden. Elke trede bestaat uit drie leerdoelen. Aan deze leerdoelen zijn weer drie taken gekoppeld die voorzien zijn van bronnen (zie afbeelding). Een leerling kan sneller of langzamer hier doorheen gaan. Zelfs zo snel dat hij taken overslaat, door alleen de tredepresentatie (toets) uit te voeren. Op deze manier kan hij sneller bewijzen dat hij de leerdoelen bij deze trede beheerst.


Themavakken
Aardrijkskunde, geschiedenis, en biologie zijn themavakken. Bij de themavakken wordt er meer volgens een onderzoeks- en projectmatige manier gewerkt. Docenten bepalen hier de duur van de module. Een leerling werkt op zijn eigen tempo aan de leerdoelen en taken. Iedere module bestaat uit zes fasen:

  1. Introductie: deze fase is erop gericht om voorkennis van leerlingen op te halen en leerlingen te inspireren meer te leren over het betreffende onderwerp en nieuwe ideeën en denkpatronen te ontdekken/creëren.
  2. Voorbereiding: in de voorbereidingsfase vergaren de leerlingen de basiskennis en ontwikkelen ze de vaardigheden en het materiaal die nodig zijn om de missie te verwezenlijken, onder begeleiding van de vakdocenten van het betreffende vak.
  3. Missie: binnen deze fase gebruiken en demonstreren leerlingen de vergaarde kennis en vaardigheden in een uitdagende, creatieve en authentieke context.
  4. Analyse: in de analysefase gaan leerlingen terug naar de doelen van het thema en wordt verdieping of verbreding gezocht in de vergaarde kennis en vaardigheden.
  5. Presentatie: deze fase is vergelijkbaar met de fase van een tredevak. In deze fase laten de leerlingen aan de docent zien dat zij de leerdoelen van deze module beheersen (in samenhang met de producten die zij in de missiefase hebben ontwikkeld). Dit wordt door de docent summatief beoordeeld en de uitkomsten worden genoteerd in Stroom, het leerlingvolgsysteem.
  6. Evaluatie: binnen deze fase wordt de relatie tussen de leerdoelen en de vergaarde kennis geëvalueerd om een fundament te creëren voor de ontwikkeling in ieder thema.

 

Meer lezen over werken vanuit leerdoelen? Klik HIER

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *