De Learning Portal

Eén van de leermiddelen die we gaan inzetten bij gepersonaliseerd leren is de door Kunskapsskolan EDucation (KED) ontwikkelde digitale learning portal. KED heeft deze portal samen met SLO ontwikkeld. De kracht van de portal is dat deze geheel gebaseerd is op de leerdoelen van de onderbouw. Helaas is de portal nog niet beschikbaar voor alle vakken. Het is een volledige leerlijn voor de onderbouw van vmbo bb, vmbo kgt, havo en vwo. De portal bevat heel veel opdrachten en bronmateriaal. De portal is tijd- en plaats-onafhankelijk te gebruiken en is een belangrijk hulpmiddel om voor de leerling om op eigen niveau en tempo te werken. In de structuur van de portal wordt onderscheid gemaakt tussen trede- en themavakken.Tredevakken 1

Tredevakken
Nederlands, Engels, Duits, Frans, wiskunde en Latijn zijn tredevakken. Tredevakken hebben een chronologische opbouw: het geleerde van een trede is nodig voor een volgende trede. De onderbouw bestaat uit 30 treden. Elke trede bestaat uit drie leerdoelen. Aan deze leerdoelen zijn weer drie taken gekoppeld die voorzien zijn van bronnen (zie afbeelding). Een leerling kan sneller of langzamer hier doorheen gaan. Zelfs zo snel dat hij taken overslaat, door alleen de tredepresentatie (toets) uit te voeren. Op deze manier kan hij sneller bewijzen dat hij de leerdoelen bij deze trede beheerst. Lees meer

Coachen

Afgelopen week zijn we gestart met de coachtraining, georganiseerd vanuit Kunskapsskolan Nederland. Iedere docent die volgend jaar betrokken is bij de uitvoering van gepersonaliseerd leren volgt deze cursus. Als coach ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen bij het ontwikkelen van cognitieve, sociale en persoonlijke vaardigheden. Je start de dag op met je basisgroep. Dat is een groep van circa 15 leerlingen waarvan jij de coach bent. Naast het opstartmoment heb je als coach iedere week een één-op-één gesprek met iedere leerling uit de basisgroep. Je bespreekt het verloop van afgelopen week en je bepaalt samen met de leerling nieuwe leerdoelen en werkdoelen. Je helpt met plannen en houdt overzicht. Lees meer

Gepersonaliseerd leren in de praktijk

Vandaag zijn we (5 collegae havo/vwo) te gast bij RSG Slingerbos in Harderwijk. Eén van de scholen die dit schooljaar gestart zijn met gepersonaliseerd leren. 34 leerlingen werken volgens dit concept.

De dag wordt gestart in de basisgroep. De coaches bespreken met de leerlingen een aantal zaken: docenten die vandaag beschikbaar zijn voor ondersteuning, einde van het schooljaar dat in zicht komt, het plannen van assessments. Daarna gaan de leerlingen aan de slag. De een met Frans, de ander met rekenen et cetera. Alle leerlingen beschikken over een iPad waarmee ze toegang hebben tot de learning portal van Kunskapsskolan en een aantal apps. Ook bevindt zich in de leerruimte een kast met daarin de boeken van de vakken. Ondertussen lopen de coaches rond en gaan in gesprek met leerlingen die dat wensen of waarvan de coach weet dat de leerling nog wat hulp kan gebruiken. Iets later arriveert de docent wiskunde. Zij heeft vandaag een interactieve sessie gepland over doorsneden. Aan de hand van de concrete leerdoelen gaat ze in gesprek met de leerlingen. Na een half uur sluit ze af met een check op de leerdoelen. Lees meer