Gepersonaliseerd leren: VRAAG en ANTWOORD

Op dinsdag 12 en donderdag 14 april hebben de informatieavonden over gepersonaliseerd leren voor onze toekomstige brugklassers en hun ouders plaatsgevonden in Meerssen. Tijdens deze avond zijn er heel wat vragen voorbij gekomen. Onderstaand een top 10 van vraag en antwoord:

 1. Hoe kom je erachter wanneer een leerling een te laag doel stelt of dat een leerling niet op de juiste manier met zijn doel omgaat?
  Elke leerling heeft een coach, deze coach volgt het leerproces van de leerling. Dagelijks ontmoet de leerling zijn coach in een basisgroep van 15 leerlingen. Daarnaast heeft de leerling elke week een individueel gesprek met zijn coach en wordt de voortgang besproken. Wat ook nog een rol speelt is dat de coach ook docent is en een aantal dagdelen aanwezig is in de leeromgeving van de leerling en zo ook nog een oog in het zeil kan houden.
 2. Hoe wordt de leerling getoetst?
  De leerling wordt getoetst op zijn leerdoelen. Er zijn grote en kleine leerdoelen. Een leerling geeft aan wanneer hij denkt dat hij een leerdoel behaald heeft. De docent bepaalt welke vorm van toetsing het beste past bij het leerdoel. In de praktijk kan het voorkomen dat er een groepje van 11 leerlingen een bepaald niveau denkt behaald te hebben en door middel van een toets wilt laten zien dat zij dit doel beheerst. De docent plant dan met de leerlingen een moment. Er zijn geen proefwerkweken meer.
 3. Hoe kan een coach zorgdragen voor alle vakken? Een coach heeft niet alle kwaliteiten van een vakdocent.
  Een coach is er voor de begeleiding van de leerling, zowel van de basisgroep als individueel. De vakdocent is de expert op een bepaald vakgebied. Vakdocenten zijn voldoende dagdelen aanwezig om de leerling te begeleiden voor het vak. Het vak wordt absoluut gewaarborgd, alleen wordt het op een andere manier aangeboden.
 4. Heeft een leerling huiswerk? Het kan toch zijn dat een leerling een taak niet af krijgt?
  Het ligt eraan of een leerling huiswerk heeft. De leerdoelen zijn het uitgangspunt. Als het op school niet lukt de planning te behalen, dan kan het nodig zijn dat een leerling hier thuis nog aan moet werken. Vanuit thuis kunnen de leerlingen inloggen in het leerportaal en zo de taken maken die bij een leerdoel behoren. Dit proces is volgbaar voor ouders. De ervaring in Zweden is dat leerlingen soms zelf langer op school blijven om de taken af te maken.
 5. Hebben de leerlingen toch nog schoolboeken of gaat alles digitaal? Hoe gaan jullie om met leerlingen die liever uit een boek leren?
  Er gaat gewerkt worden met een digitaal leerportaal, deze is op basis van leerdoelen gevuld met lesmateriaal voor alle niveaus. De docent kan de portal aanvullen met andere bronnen, denk hierbij aan youtube filmpjes, krantenartikel, boeken, et cetera. Het uitgangspunt is de portal, andere bronnen dienen als aanvulling. Natuurlijk is het ook mogelijk om taken uit het leerportaal af te drukken en zo op papier te werken.
 6. Kunnen leerlingen doubleren? Kan een leerling zijn eigen tempo volgen, dus bijvoorbeeld langer doen over de onderbouw?
  Nee, er kan niet meer gedoubleerd worden. Elke leerling volgt zijn niveau in zijn eigen tempo. Zelfs tussen vakken kan er verschil bestaan in tempo. Zo kan het zijn dat een leerling voor wiskunde al veel verder is dan voor Frans op havo-niveau. Dit betekent dat er verschillen kunnen ontstaan tussen leerlingen met betrekking tot hoe lang ze over de onderbouw doen. De coach speelt hier een cruciale rol in. Hij begeleidt de leerling, maakt afspraken met de leerling en zijn ouders over de voortgang.
 7. Wordt de groep van 90 leerlingen, die deelnemen aan de pilot, geen “aparte” groep?
  Deze groep gaat een stukje “eigen wereld” krijgen in onze school. Deze groep heeft wel een gemeenschappelijke lunchpauze met de rest van de school en Lichamelijke opvoeding in de sporthal. Uiteindelijk willen we er naartoe dat elk leerjaar zijn eigen gedeelte in de school krijgt.
 8. Normaal wordt een experiment geëvalueerd en dan wordt er gekeken of je er verder meegaat. Is er bij deze innovatie geen weg meer terug?
  Er is geen weg meer terug, het wordt gepersonaliseerd leren. Het plan dat nu wordt geïmplementeerd zal continu bijgesteld worden naar aanleiding van de pilot, maar we hebben deze keuze gemaakt en we durven onze nek uit te steken. Onze docenten zijn goed voorbereid. Daarbij gaat het reguliere onderwijs ook niet vlekkeloos, maar omdat we dit gewend zijn vinden we dit niet gek. Zo vinden we het nu heel normaal dat er veel leerlingen doubleren.
 9. Het streven is om schooljaar 2017- 2018 gepersonaliseerd leren in te voeren in geheel leerjaar 1 en 2. Stel dat dit niet lukt, wat gebeurt er dan met de leerlingen die niet in de pilot zitten?
  We geloven erin dat dit gaat lukken. Een werkgroep is actief aan de slag om dit vorm te gaan geven.
 10. Hoe komen de verschillen in de niveaus ( vmbo, havo, vwo) tot uitdrukking?
  Het leerportaal is gevuld met materiaal voor vier niveaus. Elk niveau is zichtbaar gemaakt met een eigen kleur. Daarbij geven docenten ook leeractiviteiten gericht op een bepaald niveau. Zelfs binnen een niveau zijn de leeractiviteiten afgestemd op leerlingen die verschil in tempo hebben. Daarentegen is de basisgroep van circa 15 leerlingen een gemengde groep van havo/tl, havo, vwo en gymnasium leerlingen.

De infoavond voor de aankomende brugklassers kaderberoeps leerweg in Valkenburg die ook gepersonaliseerd gaan werken vindt plaats in juni.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *