Het wat ligt vast, het hoe en wanneer niet

In gepersonaliseerd leren leert de leerling stap voor stap zijn eigen leerproces vorm te geven, door het maken van eigen keuzes met betrekking tot het leren; de docent heeft een coachende rol ter ondersteuning van de leerling. De leerling krijgt op deze manier veel meer invloed op hetgene wat hij leert en in welk tijdsbestek. De ambities en kwaliteiten van de leerlingen staan centraal.

De leerling heeft bij gepersonaliseerd leren meer invloed op hoe hij leert, wanneer dit gedaan wordt en waar hij dit doet. In de kerndoelen onderbouw staat precies wat een leerling per vak aan het einde van de onderbouw moet weten en kunnen. Dit staat hartstikke vast.

Doelgericht
Het merendeel van de huidige lesmethodes zijn taakgericht. Dit betekent dat leerlingen hoofdstukken bestuderen die uit een opeenvolging van taken bestaan. Onderliggend zijn deze dan gekoppeld aan doelen. Dit is vaak niet zichtbaar. Het jammere van deze aanpak is dat een leerling niet weet op welk moment hij welk leerdoel beheerst.
Bij gepersonaliseerd leren wordt er gestart bij de leerdoelen. Leerdoelen die natuurlijk zo concreet mogelijk zijn. De leerling heeft zo direct inzicht in wat hij moet leren. Over hoe hij dit doel wil bereiken moet hij samen met zijn coach van gedachten wisselen. Gaandeweg leert de leerling welke aanpak werkt en wellicht zijn voorkeur heeft.
Invloed op hoe en wanneer leren
De huidige lesmethodes zijn hier niet op geschreven, vandaar dat we gaan werken met een digitaal portal. Deze is per vak gevuld met leerdoelen, subdoelen, taken en opdrachtenOok gaat de leerling een logboek bijhouden. Hierin zijn de leerdoelen per periode en week vastgelegd. Een volgende stap is het opschrijven van een planning om dat doel te bereiken in het logboek. Door zaken zo op te schrijven is het mogelijk om hierop te reflecteren. Ook de ouders hebben zo zicht op de voortgang van het leerproces van hun zoon of dochter.
Een leerling heeft de keuze om te werken in een groep of individueel, met boek of via digitaal lesmateriaal, instructie van de docent of zelfstandig werken. Op deze manier benut een leerling zijn tijd optimaal. Een leerling heeft veel meer invloed op wanneer er wat geleerd wordt. Hij leert een weekplanning maken en geeft aan wanneer hij klaar is voor toetsing. Bij het goed afsluiten van het doel kan hij verder met het volgende doel. Versnellen kan op deze manier veel makkelijker, de leerling hoeft immers niet op de klas of docent te wachten. Temporiseren kan eveneens veel makkelijker, de leerling kan de tijd die hij nodig heeft investeren om het leerdoel te behalen.

Kerndoelen onderbouw
De leerlingen gaan werken via een digitaal portaal gevuld met lesmateriaal. Deze leermiddelen dekken de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs af. Verder is de stof die aangeboden wordt gekoppeld aan verschillende beheersingsniveaus. Zo kan de docent precies zien op welk niveau een leerling werkt.

Kortom: het niveau, het tempo, de interesse en de behoefte van de leerling staan centraal; dit in combinatie met ‘controle’ momenten, aansluitend bij de leerdoelen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *