HARTverwarmendWijs

HARTverwarmendWijs Limburg biedt een platform voor iedereen die op wilt komen voor de werkelijke behoeftes van kinderen in het onderwijs. Zij vinden dat het onderwijssysteem te eenzijdig is gericht op economische belangen en te weinig op de ontwikkeling van het authentieke individu. Zij organiseren activiteiten om gericht leerkrachten, maar ook ouders, in hun kracht te zetten zodat ze (weer) vanuit hun passie en liefde met kinderen samen kunnen werken aan een gelukkige toekomst. Dit doen ze door het aanbieden van inspirerende workshops, lezingen, discussie-avonden, onderwijsopstellingen en dialoog over ‘het kindbeeld’.

HARTverwarmendWijs Limburg was dinsdag 5 april te gast op onze school. Zij hadden een avond DSC01971georganiseerd rondom eigenaar van je eigen leerroute. Er waren circa 20 deelnemers uit het primair onderwijs en circa 30 uit het voortgezet onderwijs aanwezig. Deze avond begon met een presentatie van de visie op leren door Jacques van Loo, locatie directeur Meerssen. Samengevat is het Stella Maris College een kwalitatief goede school, maar toch zijn ze niet tevreden. Er is te weinig passie van de leerling, een leerling is vaak niet gemotiveerd. Het Stella Maris College wilt leerlingen die enthousiast zijn, die uitgedaagd worden en werken  vanuit hun passie (wat dat dan ook moge zijn). Leerlingen moeten voorbereid worden op de toekomst en niet alleen op een diploma. Aansluitend heeft Harold Limpens, de projectleider innovatie, verteld over de start van gepersonaliseerd leren in een beperkt aantal brugklassen komend schooljaar.

Vervolgens gingen vijf groepen in dialoog over gepersonaliseerd leren, in het bijzonder eigenaar van je eigen leerroute. Vragen, opmerkingen, angsten, kansen en eigen ervaringen werden hier met elkaar gedeeld.  Onderstaand een kleine impressie van wat er gezegd is.

“Als de manier van lesgeven verandert, moet de manier van toetsen moet ook aangepast worden”. “Secties denken nu: hoe meer uren, hoe beter. Ik denk dat er in minder tijd veel meer bereikt kan worden, door gebruik te maken van andere werkvormen”. “Je hebt de 21e eeuw vaardigheden nodig om je doelen te behalen. Dus deze komen vanzelf aan bod.” “Waarom moeten de leerlingen beoordeeld worden met een cijfer?” “Hoe leuk zou het zijn om je eigen dagplanning te maken en je eigen doelen te bepalen van die dag?” “Kijken we wel naar kinderen of meten we ze alleen maar?” “Na school is het bij gepersonaliseerd leren echt klaar, nu is er na school nog een enorm spanningsveld”. “Als een Havist Grieks of Latijn wilt volgen, dan moet dat kunnen”. Wat een mooie ontwikkeling!

Een docent die werkt met VMBO basis leerlingen vertelde het volgende: “Meneer doet u zich geen moeite, we worden tenslotte toch niks. Wij zijn 6-jes, wij zijn losers.” Uiteindelijk heeft deze docent toch zijn leerlingen gemotiveerd om te willen werken door met ze in gesprek te gaan over hun passie en wat ze later willen bereiken en ze hun eigen doelen laten stellen en het werkt. “Ik vertrouw erop dat het wel kan!”

DSC02010

Ook kwam een mooie ervaring uit het primair onderwijs ter sprake. Daar hadden ze twee weken thematisch gewerkt en dit is super goed bevallen. “Je ziet het enthousiasme van de leerlingen, we hebben de methode losgelaten”. “Opvallend was dat we de normaal “drukkere” leerling niet gehoord hebben tijdens deze weken!”. “Bij gepersonaliseerd leren worden gedragsproblemen vaak minder”.

Ook bleven de docenten niet achter: “Eigenaarschap van leren moet er ook zijn voor de docenten, dit kan al door een andere invulling van de reguliere vergaderingen”. “We moeten ook aansluiten bij de passie van docenten, waar is iemand juist goed in of minder goed?”

Aan het eind van de avond werden kansen en valkuilen van alle groepen met elkaar gedeeld:

  • Laat je inspireren BUITEN je school.
  • Een valkuil is dat je iedereen mee wil krijgen.
  • De passie en kracht van het kind zijn grote kansen. Met de ‘wat-wie-waarom-wanneer-waar-hoe’ vragen kun je structuur aanbrengen én evalueren.
  • Een andere valkuil is dat je steeds vanuit de OUDE context naar de nieuwe ontwikkelingen kijkt.
  • Bij het St. Janscollege in Hoensbroek werken ze in de hele sectie wi/ Nask thematisch met OPEDUCA.
  • In de laatste groep was een mooi parallelvoorbeeld met het AZM. Waar ze ook heel graag de patiënt centraal willen stellen. Dit is eigenlijk een vergelijkbaar proces met als sleutel het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor dit proces.

Als afsluiting op deze bijzonder inspirerende avond zegt een ex-leerling van het Stella Maris College het volgende:
“Wat ik heel mooi vind aan al deze ontwikkelingen, is dat iedereen zichzelf kan ontplooien vanuit zijn/haar behoeften. Ieder kind heeft een drang tot bloei & zelfontplooiing en deze moeten we tot uiting laten komen“.

Meer weten over gepersonaliseerd leren, lees de blog gepersonaliseerd leren

Meer informatie over HARTverwarmendWijs en meer foto’s van deze avond? Kijk dan op de site van HARTverwarmendWijs

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *