Gepersonaliseerd leren: VRAAG en ANTWOORD

Op dinsdag 12 en donderdag 14 april hebben de informatieavonden over gepersonaliseerd leren voor onze toekomstige brugklassers en hun ouders plaatsgevonden in Meerssen. Tijdens deze avond zijn er heel wat vragen voorbij gekomen. Onderstaand een top 10 van vraag en antwoord:

  1. Hoe kom je erachter wanneer een leerling een te laag doel stelt of dat een leerling niet op de juiste manier met zijn doel omgaat?
    Elke leerling heeft een coach, deze coach volgt het leerproces van de leerling. Dagelijks ontmoet de leerling zijn coach in een basisgroep van 15 leerlingen. Daarnaast heeft de leerling elke week een individueel gesprek met zijn coach en wordt de voortgang besproken. Wat ook nog een rol speelt is dat de coach ook docent is en een aantal dagdelen aanwezig is in de leeromgeving van de leerling en zo ook nog een oog in het zeil kan houden.
  2. Hoe wordt de leerling getoetst?
    De leerling wordt getoetst op zijn leerdoelen. Er zijn grote en kleine leerdoelen. Een leerling geeft aan wanneer hij denkt dat hij een leerdoel behaald heeft. De docent bepaalt welke vorm van toetsing het beste past bij het leerdoel. In de praktijk kan het voorkomen dat er een groepje van 11 leerlingen een bepaald niveau denkt behaald te hebben en door middel van een toets wilt laten zien dat zij dit doel beheerst. De docent plant dan met de leerlingen een moment. Er zijn geen proefwerkweken meer. Lees meer

Nooit meer een bel

HARTverwarmendWijs Limburg was dinsdag 5 april te gast op onze school. Na een korte inleiding van de vertegenwoordigster, kregen we een presentatie van de visie op het leren van Jacques van Loo.  Daarna kregen we nog iets te horen van Harold Limpens, de projectleider, hij vertelde over het proces van het opstellen van een nieuw onderwijssysteem. Na de presentatie was er een pauze zodat iedereen met elkaar kon discussiëren over wat ze net gehoord hadden. Na de pauze werd iedereen in groepen verdeeld. De basisschool leraren werden in 2 groepen verdeeld, en van het voortgezet onderwijs in 3 groepen. Ik ben bij alle groepen wezen kijken en bij elke groep kwam er wel iets anders aan bod, dit was erg leuk om te horen.

Zo zei een ouder bijvoorbeeld: ‘Leerlingen leren voor de toets, ‘teaching to the test.’ En hoorde ik weer van een leraar: ‘Het vak(-manschap) leraar wordt anders, en dat merk je nu al.’ Lees meer

Het wat ligt vast, het hoe en wanneer niet

In gepersonaliseerd leren leert de leerling stap voor stap zijn eigen leerproces vorm te geven, door het maken van eigen keuzes met betrekking tot het leren; de docent heeft een coachende rol ter ondersteuning van de leerling. De leerling krijgt op deze manier veel meer invloed op hetgene wat hij leert en in welk tijdsbestek. De ambities en kwaliteiten van de leerlingen staan centraal.

De leerling heeft bij gepersonaliseerd leren meer invloed op hoe hij leert, wanneer dit gedaan wordt en waar hij dit doet. In de kerndoelen onderbouw staat precies wat een leerling per vak aan het einde van de onderbouw moet weten en kunnen. Dit staat hartstikke vast.

Doelgericht
Het merendeel van de huidige lesmethodes zijn taakgericht. Dit betekent dat leerlingen hoofdstukken bestuderen die uit een opeenvolging van taken bestaan. Onderliggend zijn deze dan gekoppeld aan doelen. Dit is vaak niet zichtbaar. Het jammere van deze aanpak is dat een leerling niet weet op welk moment hij welk leerdoel beheerst.
Bij gepersonaliseerd leren wordt er gestart bij de leerdoelen. Leerdoelen die natuurlijk zo concreet mogelijk zijn. De leerling heeft zo direct inzicht in wat hij moet leren. Over hoe hij dit doel wil bereiken moet hij samen met zijn coach van gedachten wisselen. Gaandeweg leert de leerling welke aanpak werkt en wellicht zijn voorkeur heeft. Lees meer

HARTverwarmendWijs

HARTverwarmendWijs Limburg biedt een platform voor iedereen die op wilt komen voor de werkelijke behoeftes van kinderen in het onderwijs. Zij vinden dat het onderwijssysteem te eenzijdig is gericht op economische belangen en te weinig op de ontwikkeling van het authentieke individu. Zij organiseren activiteiten om gericht leerkrachten, maar ook ouders, in hun kracht te zetten zodat ze (weer) vanuit hun passie en liefde met kinderen samen kunnen werken aan een gelukkige toekomst. Dit doen ze door het aanbieden van inspirerende workshops, lezingen, discussie-avonden, onderwijsopstellingen en dialoog over ‘het kindbeeld’.

HARTverwarmendWijs Limburg was dinsdag 5 april te gast op onze school. Zij hadden een avond DSC01971georganiseerd rondom eigenaar van je eigen leerroute. Er waren circa 20 deelnemers uit het primair onderwijs en circa 30 uit het voortgezet onderwijs aanwezig. Deze avond begon met een presentatie van de visie op leren door Jacques van Loo, locatie directeur Meerssen. Samengevat is het Stella Maris College een kwalitatief goede school, maar toch zijn ze niet tevreden. Er is te weinig passie van de leerling, een leerling is vaak niet gemotiveerd. Het Stella Maris College wilt leerlingen die enthousiast zijn, die uitgedaagd worden en werken  vanuit hun passie (wat dat dan ook moge zijn). Leerlingen moeten voorbereid worden op de toekomst en niet alleen op een diploma. Aansluitend heeft Harold Limpens, de projectleider innovatie, verteld over de start van gepersonaliseerd leren in een beperkt aantal brugklassen komend schooljaar.

Vervolgens gingen vijf groepen in dialoog over gepersonaliseerd leren, in het bijzonder eigenaar van je eigen leerroute. Vragen, opmerkingen, angsten, kansen en eigen ervaringen werden hier met elkaar gedeeld.  Onderstaand een kleine impressie van wat er gezegd is. Lees meer

Denken in doelen

Recept kunskapVorige week zijn we op onze school begonnen met de training Denken in doelen aangeboden door Kunskapsskolan Nederland. Alle docenten die betrokken zijn bij de pilot volgen deze meerdaagse cursus. De training is cruciaal aangezien de docent andere rollen gaat krijgen. Eén rol is bekend. Ook in het nieuwe onderwijs zal de docent les blijven geven; voor een bord terwijl heel wat paar oogjes naar hem of haar kijken. Alleen gebeurt dit niet meer 8 uur per dag en 5 dagen per week te gebeuren. Lees meer