PILOT gepersonaliseerd leren 2016-2017

Overgang van traditioneel onderwijs naar gepersonaliseerd onderwijs vergt veel van een organisatie en docenten. Het is dan ook wenselijk om in schooljaar 2016-2017 in de vorm van een pilot zo breed mogelijk ervaring op te doen met gepersonaliseerd leren.

We kiezen voor een pilot op de twee locaties voor een beperkt aantal leerlingen. In Valkenburg nemen alle leerlingen (circa 35 leerlingen) van de brugklas 2016-2017 van de kaderberoepsgerichte leerweg deel aan de pilot. In Meerssen nemen circa 90 leerlingen havo, atheneum en gymnasium deel aan de pilot. Inhoudelijk zal de pilot de gewenste situatie van gepersonaliseerd leren zoveel als mogelijk benaderen.

De communicatie richting ouders van de aangemelde leerlingen brugklas 2016-2017 vindt plaats in week 13. In week 15 komt er een info-avond, zowel in Valkenburg als Meerssen. In Valkenburg voor alle ouders en leerlingen van de brugklas kaderberoepsgerichte leerweg. In Meerssen voor alle ouders en aangemelde leerlingen die mogelijk interesse hebben in deelname aan de pilot. Na deze informatiebijeenkomsten kiezen de ouders/leerlingen. In Meerssen zal bij overtekening van leerlingen loting plaatsvinden.

De ervaringen binnen de pilot moeten ons de input geven om voorjaar 2017 een verantwoord besluit te nemen over ons toekomstig onderwijs. Onderwijs dat aansluit op de behoeften van de maatschappij en de leerling en uitvoerbaar, betaalbaar, verantwoord en duurzaam is.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *