Gepersonaliseerd leren

Het Stella Maris College kiest voor gepersonaliseerd leren. Waar hebben we het dan over? Wat zijn de voordelen? Hoe ziet het onderwijs er dan uit? Wat is de rol van de docent?

In gepersonaliseerd leren stuurt de leerling het eigen leerproces door het maken van eigen keuzes met betrekking tot het leren; de docent heeft een coachende rol ter ondersteuning van de leerling. Uitgangspunt hierbij zijn de wettelijk vastgestelde verplichte leerdoelen, verwoord in de zogenaamde kerndoelen van de onderbouw. Gepersonaliseerd leren verbindt deze leerdoelen met de ambitie en de kwaliteiten van de leerling. Het ‘wat’ ligt vast, op het ‘hoe’ en ‘wanneer’ heeft de leerling steeds meer invloed.

Gepersonaliseerd leren moet niet worden verward met leerlingen die aan hun lot worden overgelaten zonder begeleiding of onderwijs. Het gaat niet om het minimaliseren van de inzet van docentcapaciteit, maar wel om het maximaliseren van de tijd die leraren kunnen besteden aan hun meest belangrijke taak: onderwijzen en coachen. Aanvullend op de reguliere leeractiviteiten, ontvangen alle leerlingen iedere week ondersteuning en sturing van een persoonlijke coach. Enerzijds door elke dag te starten in een basisgroep van circa 15 leerlingen. Anderzijds tijdens individuele sessies met de coach. Doel van beide is om de leerling optimaal te ondersteunen in zijn leerproces.

Ouders zullen willen weten of hun kinderen nog steeds de basiskennis verwerven die ze nodig hebben voor het behalen van het diploma, een vervolgopleiding of een baan, en wat de voordelen van gepersonaliseerd leren zijn voor hun kinderen. Een van de belangrijkste voordelen is dat ouders en hun kinderen veel meer invloed krijgen op de vormgeving van de leerervaring, op de leeractiviteiten op school. Denk hierbij ook aan de mogelijkheden om ook buiten school te leren. De ervaring lijkt te leren dat leerlingen zelf vaak het gemakkelijkst enthousiast te krijgen zijn voor personalisatie, omdat ze zelf iets te zeggen krijgen over zaken die hun direct aangaan. Wij verwachten dat de motivatie van de leerlingen om te leren, om zichzelf te ontwikkelen, om de lat hoog te leggen en te streven naar het maximaal haalbare niveau per vak zal toenemen. De leerling krijgt geleidelijk aan meer autonomie en krijgt meer inzicht in de vraag waarom hij zich bepaalde leerstof eigen moet maken.

 

En de docent ….
De werkdag voor de docent begint om 8.35 uur met een teamoverleg van ongeveer 15 minuten. Welke afspraken moeten we maken? Welke leerlingen vragen vandaag extra aandacht? Als er een docent ziek is, wordt er terstond een oplossing voor bedacht; de lessen gaan altijd door. Vervolgens arriveren de leerlingen en start een sessie van de basisgroep (circa 15 leerlingen) met het samen bespreken van de dag/week-planning. Hierna vervolgt iedereen zijn weg naar (verplichte) leeractiviteiten of wordt er zelfstandig gewerkt, dit conform de eigen planning. Eenmaal per week is er voor elke leerling een quality time momentje van een kwartier met de coach waarbij de planning van de persoonlijke leerdoelen en de studieresultaten worden besproken. Voor persoonlijke problemen of special needs gaat de leerling naar een professional.

 

KED-programma
Het Zweedse Kunskapsskolan is de eigenaar en ontwikkelaar van het KED-programma (Kunskapsskolan EDucation), een bewezen aanpak voor gepersonaliseerd onderwijs. Het KED-programma wordt toegepast op 36 scholen in Zweden, op vijf scholen van de Learning Schools Trust in het Verenigd Koninkrijk en op de Innovate Manhattan School in New York City in de VS. In 2013 werd de eerste school in India geopend: Kunskapsskolan Gurgaon. Het onderwijsconcept van de Zweedse Kunskapsskolan is een concept voor gepersonaliseerd leren, waarbij de leerling écht centraal staat. Dat betekent dat leerlingen, onder begeleiding van hun coach, hun eigen doelen stellen en eraan werken om deze te bereiken met de ambitie om zo hoog mogelijke eindresultaten te behalen.
Het Stella Maris College wil graag gebruik maken van de ervaring en expertise van het KED-programma en streeft een samenwerking hiermee na.

 

Maatschappelijke relevantie
Moderne samenlevingen kunnen worden gekarakteriseerd met kenmerken als globalisering, snel opeenvolgende veranderingen in de economie, het werkleven, de cultuur, wetenschap en technologie en een groeiende behoefte aan leren en educatie. (Academische) vaardigheden, individuele (vak)kennis, flexibiliteit en de bekwaamheid tot het nemen van persoonlijke verantwoordelijkheid worden steeds belangrijker en complexer. Tegelijkertijd zijn interpersoonlijke vaardigheden en het vermogen om samen te werken belangrijker dan ooit tevoren. Een onvoorspelbare toekomst vraagt zowel om competenties die bestaan uit verschillende vaardigheden, attitudes en inzichten, als om feitelijke kennis. De verbinding kunnen maken tussen kennis op een zo hoog mogelijk (wetenschappelijk) niveau, inzicht in de rol van contexten en de flexibiliteit om zich aan te passen aan verschillende situaties, is essentieel.
Wij zijn ervan overtuigd dat gepersonaliseerd leren heel goed past bij een maatschappij met bovenstaande kenmerken.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *