Klankbordgroep 23 februari

Op 23 februari was alweer de derde klankbord bijeenkomst van dit schooljaar. Als toehoorder ben ik daarbij aanwezig geweest. Ik was benieuwd naar het verhaal van het innovatieteam en naar de input van leerlingen en ouders. Ik werd positief verrast door de vragen en antwoorden van ouders en leerlingen.

Allereerst werd de huidige stand van zaken besproken. Al snel werd duidelijk dat de innovatiegroep van plan is een koerswijziging door te voeren. Kort samengevat betekent dit: eerst het gepersonaliseerde leren (op basis van Kunskapsskolan) invoeren en daarna pas het thematische leren. Dit gepersonaliseerde leren zal in een pilot in zowel Meerssen als Valkenburg het komende schooljaar uitgevoerd worden. Het mooie is dat het Philips van Horne College in Weert hiermee ook gaat starten en wij zo van elkaar kunnen leren.

Heel wat aspecten van het gepersonaliseerd leren zijn daarna, in groepen, voorgelegd aan de ouders en de leerlingen. De mening van ouders en leerlingen is belangrijke input voor het innovatieteam. Er kwamen zeker interessante vragen van ouders en leerlingen voorbij. Onderstaand een selectie daaruit.

“Wat vinden de ouders van het parkeren van het thematisch leren?”
Ouders vinden dit een logische stap, ondanks dat men het jammer vindt dat er nu niet direct vanuit thema’s gewerkt gaat worden. Het gepersonaliseerde leren is al een enorme verandering die stap voor stap ingevoerd moet worden.

“Is het niet te kort dag om een docententeam voor te bereiden op het gepersonaliseerde leren, waarvan jullie een pilot willen draaien in september?”
Nee, wij hebben niet te weinig tijd. Docenten die de pilot gaan uitvoeren worden goed ondersteund met trainingen en coaching. Het programma is grotendeels klaar. Er is wereldwijd al 20 jaar ervaring met deze vorm van gepersonaliseerd onderwijs. Ook gaat een team vanuit de innovatiegroep naar Zweden om een kijkje te nemen in de keuken van het Kunskapsskolan onderwijs. Dit onderwijs heeft zijn oorsprong is Zweden. Deze scholen behoren in Zweden tot de top tien scholen.

“Wanneer verwachten jullie als school zowel het gepersonaliseerde als het thematische leren gereed te hebben?” Dit zal ongeveer 5 tot 6 jaar in beslag nemen.  Het gepersonaliseerde onderwijs is al een behoorlijke vernieuwing, maar met het thematisch erbij, zal dit tot een diepgaande verandering leiden. Wij willen het goed aanpakken en dat kost tijd. Nu eerst vanaf september een pilot met verschillende brugklassen, dit daarna goed evalueren, eventueel bijstellen en daarna weer verder.

“Waarom kiezen jullie voor een pilot in de brugklas? Je kunt het de leerlingen toch niet zomaar opleggen? Docenten moeten tenslotte ook nog leren en onze kinderen mogen geen proefkonijn zijn.” Allereerst willen wij het woord proefkonijn niet gebruiken, wij kiezen voor een volledig bestaand onderwijssysteem, waar de afgelopen 20 jaar goede resultaten mee zijn behaald. Docenten worden opgeleid vanuit Kunskapsskolan Nederland en zijn zo goed voorbereid en in staat dit programma aan te bieden.
Ouders reageren:  ” Ouders van toekomstige brugklassers gaan kiezen voor Stella Maris College omdat ze vernieuwend zijn, daar hoort dan ook een pilot bij.” “Overal wordt tenslotte gewerkt aan vernieuwing.”

Al met al een positieve avond, met eerlijke vragen en antwoorden. Alle meningen, adviezen en een andere kijk op zaken zijn waardevol voor het innovatieteam.

Meer lezen over gepersonaliseerd onderwijs? www.kunskapsskolan.nl

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *