Onderwijs2032

LowRes_StelMar_school_6452[1]

Sander Dekker heeft deze week Onderwijs2032 gepresenteerd. Een rapport over het onderwijs in de toekomst. Waarom in 2032? In dat jaar komen kinderen die nu in het basisonderwijs starten op de arbeidsmarkt.

Als ik het rapport doorlees denk ik regelmatig: hoezo 2032? Heel wat dingen die er staan doen wij nu al of zijn wij van plan met onze onderwijsinnovatie de komende twee tot vier jaar te realiseren. Waar denk ik dan aan? Persoonsvorming waarbij vaardigheden zoals samenwerken, feedback geven, plannen en organiseren van toepassing zijn. Deze krijgen een duidelijke plaats in ons onderwijs vanaf september 2016. Dat eigen belangstelling van de leerling een prominentere plaats moet krijgen. Dat noemen wij kiezen binnen grenzen. Verbreden, verdiepen en vakoverstijgende leeractiviteiten. Ook dat is ons niet vreemd.

Kortom het rapport schetst een verre toekomst die op het Stella Maris College al realiteit is of wordt op korte termijn. Rapport: Onderwijs2032.

Drukte in Valkenburg!

Afgelopen zaterdag was de open dag op de locatie Valkenburg. En wat was het druk! Zelf stond ik in het Technologielokaal, Technologie is het praktijkvak voor de gl/ tl leerlingen. Dit vak heet vanaf komend schooljaar “Dienstverlening en producten”. Na de rondleiding konden ouders en kinderen in het Technologielokaal een workshop volgen. Er kon gewerkt worden met de digitale lesmethode en leerlingen mochten hun eigen kamer ontwerpen in het programma Visio.
Ook hier was het merkbaar dat ouders erg geïnteresseerd zijn in het innovatietraject van het Stella Maris College. Zo kreeg ik de vraag of leerlingen wel een diploma behalen aan het einde van hun studie of  wanneer we een unilocatie worden op locatie Meerssen.  De innovatie leeft duidelijk onder de ouders.

van loo 1 Lees meer

Open dag Valkenburg

Een recordaantal bezoeken waren er zaterdag op de open dag van Stella Maris in Valkenburg! Samen met een aantal collega’s heb ik een innovatieve proefles verzorgd. We hebben een les ontworpen waarbij onze pijlers centraal stonden; betekenisvol, onderzoeken, samenwerken, keuze, afwisseling en persoonlijk. De les stond in het teken van Frans, Nederlands, aardrijkskunde, economie en geschiedenis. Tenminste, als we nog in de bestaande vakken denken. Aan de hand van een Frans filmpje van de Animaniacs maakten de leerlingen kennis met de taal. Terwijl de leerlingen elkaar niet kenden, maakten ze al gauw contact. Er was ontzettend veel interactie, en zowel ouders als leerlingen waren erg enthousiast. Een vader zei zelfs: ‘Ik ben 20 jaar te vroeg geboren, want dit onderwijs had ik zelf willen hebben!’. Lees meer

Grote drukte open dag Meerssen

De ramen worden gewassen, alles wordt perfect voorbereid en hapjes en drankjes worden klaargemaakt. De leraren en leerlingen krijgen nog een laatste instructie van de directeur en de deuren van het Stella Maris College te Meerssen gaan open voor de eerste bezoekers van de open dag.
Lees meer

Pilot verplaatst naar nieuwe schooljaar 2016-2017

Het onderwijsinnovatieteam heeft de afgelopen periode hard gewerkt. Elke donderdag hebben docenten met man en macht gewerkt aan de innovatie. Er is zelfs een marathon geweest waarbij de  mensen van het innovatieteam vier dagen achter elkaar intensief hebben gewerkt met als doel na de carnaval te starten met een pilot in een viertal brugklassen. En toch is besloten dat een eerste pilot dit schooljaar niet meer gaat plaatsvinden.

Het innovatietraject is een complex traject waarbij je vooraf  niet kunt overzien hoe zoiets nu in de praktijk gaat verlopen. Zo waren er gaandeweg nieuwe inzichten en werden plannen bijgesteld. Belangrijkste is dat alle stappen die gezet worden bijdragen aan het succesvol realiseren van de visie.

“Ons onderwijs verder versterken om onze leerlingen nog veel beter voor te bereiden op hun toekomst”.

Dit betekent dat we in schooljaar 2016-2017 in de brugklas zullen starten met een aantal pilots. Pilots die stapsgewijs ons onderwijs substantieel zullen veranderen langs de lijnen die zijn uitgezet en die de komende maanden verder uitgewerkt zullen worden. Kwaliteit staat daarbij voorop.