VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg vernieuwt!

Op onze VMBO- locatie, Stella Maris Valkenburg is al behoorlijk wat vernieuwd de afgelopen jaren. Zo is er een leerwerkplein voor de bovenbouw van de Basis – en Kaderberoepsgerichte leerwegen. In de onderbouw is de Basisberoepsgerichte leerweg al actief aan de slag met vernieuwing. De wens om de onderbouw van de Kaderberoepsgerichte leerweg te vernieuwen is er zeker ook. Het management heeft samen met docenten en leerlingen goed nagedacht hoe dit het beste aangepakt kan worden. De conclusie was dat het toekomstbeeld voor het onderwijsconcept van de Kaderberoepsgerichte leerweg nagenoeg overeenkomt met de visie van de innovatiegroep en stuurgroep voor TL, Havo en Vwo.

De Kaderberoepsgerichte leerweg sluit aan bij de onderwijsinnovatie!

Na het horen van dit goede nieuws, ben ik in gesprek gegaan met de heer Wien Bergmans, directeur van locatie Valkenburg. Onderstaand leest u zijn verhaal over de stand van zaken met betrekking tot de onderwijsontwikkelingen aan de beroepsgerichte leerwegen in de onderbouw. Lees meer

Klankbord leerlingen en ouders positief verrast

Op dinsdag 8 december vond, voorafgaand aan, en deels tijdens de wedstrijd PSV-CSKA, een tweede bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. Ik was vooraf heel benieuwd hoe ouders zouden reageren op een aantal zaken die steeds concreter worden.

Er werd gestart met een korte inleiding door Jacques van Loo, directeur locatie Meerssen, over de voortgang sinds de vorige bijeenkomst. Daarna gingen we in vier groepen uit elkaar om de leerlingen en ouders aan het woord te laten. In mijn groep van ouders ontstond een mooie dialoog over het onderwijsconcept, de aansluiting met de manier van werken in het basisonderwijs, het belang van de coach, het leerling rapport in het nieuwe onderwijs en nog veel meer. Het was een levendige dialoog. Ik heb ervan genoten. Achteraf concludeerde ik met mijn drie collegae die ook in gesprek met een groep waren geweest dat we heel wat wijzer waren geworden. Dat het goed was om het perspectief van leerlingen en ouders te ervaren, dat er veel enthousiasme bij leerlingen en ouders was, dat er goede vragen gesteld zijn, dat we soms het antwoord (nog) niet wisten, dat we in elk geval ons voordeel hiermee doen!

Graag nodigen we alle leerlingen en ouders uit om de volgende klankbordgroep bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 23 februari aanstaande van 19 tot 21 uur, locatie Meerssen.

Het ”lapjesdekendiploma”

Je hebt het misschien ook al gelezen op nu.nl: de onderwijsraad vindt het plan over een diploma op meerdere niveaus risicovol. Natuurlijk wil ik hier een reactie op geven. Volgens het artikel zei de VO-raad: ‘’Verruiming van de wettelijke kaders brengt risico’s met zich mee voor onder meer de toegang tot en doorstroom binnen het vervolgonderwijs…’’ Ik ben het helemaal met ze eens. Een diploma op verschillende niveaus is zeker risicovol en zoals CDA-kamerlid Michel Rog stelt: ‘’… het risico dat leerlingen vakken op een lager niveau gaan doen als ze het wat te moeilijk vinden is te groot.” Oftewel als alle vakken op verschillende niveaus worden gevolgd, creëer je als het ware een ‘’lapjesdekendiploma’’. Hierdoor is het voor universiteiten en hogescholen moeilijk om te peilen of de leerling de juiste kwaliteiten heeft.

Wat ik wel een goed idee vind is om elke leerling een bepaald niveau te laten doen en enkele vakken op een hoger niveau. Dus een diploma kan er als volgt uit gaan zien: een havodiploma met bijvoorbeeld Nederlands op vwo niveau. Zo worden de talenten van de leerling veel beter benut en heb je niet het risico dat leerlingen, die sommige vakken te moeilijk vinden, deze op een lager niveau gaan doen. Lees meer

Open dag

 

Vandaag hebben we nagedacht over de open dag die er weer aan zit te komen. Op 9 januari in Meerssen en 23 januari in Valkenburg. Ik heb vandaag met mijn collega’s uit het innovatieteam van Valkenburg de open dag in de steigers gezet. Op de open dag worden er onder andere proeflessen gegeven. De proeflessen staan in het teken van ‘ontdekken’. Leerlingen maken in deze proefles kennis met ons nieuwe onderwijs. Tijdens deze les wordt er bijvoorbeeld thematisch, vakoverstijgend en samen met elkaar gewerkt.
Naast de proeflessen kunnen leerlingen en ouders deelnemen aan workshops op school. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag in de keuken, je laat je nagels lakken en je haren krullen bij de wellness-afdeling, je neemt plek achter de pc om met de nieuwste technologie aan de slag te gaan of je experimenteert tijdens een proefje in het practicumlokaal. Het barst van de creatieve ideeën in het innovatieteam. Deze week zijn met het hele team innovatieteam aan de slag tijdens de zogenoemde marathondagen. We zitten met z’n allen samen om de organisatie van de open dag en de pilot te finetunen. Hierdoor vallen een aantal lessen uit. Vervelend, maar ik hou hierbij in mijn achterhoofd dat deze uren een investering pur sang zijn.

Zweedse balletjes met Stellasaus

Nee, we gaan op school geen Zweedse gehaktballetjes verkopen, hoewel dat natuurlijk wel een leuke vakoverstijgende module zou kunnen worden. We gaan de school niet inrichten met meubilair van een grote Zweedse woonwinkel. Ook worden we geen Zweedse school. Wel hebben we contact gezocht met een van oorsprong Zweedse onderwijsorganisatie; Kunskapsskolan. Tijdens het googlen kwamen we erachter dat onze visie en ideeën grotendeels aansluiten op Kunskap.

‘Het Zweedse Kunskapsskolan Education (KED) stelt zich als doel scholen te ontwikkelen waarin iedere leerling wordt gezien als een uniek individu die het maximale uit zichzelf haalt. Meer nog dan hij of zij ooit voor mogelijk had gehouden. Binnen de scholen wordt gewerkt volgens het KED programma. Een bewezen onderwijsprogramma voor gepersonaliseerd leren binnen het voortgezet onderwijs.’

Tijdens een presentatie van KNED (de stichting die KED in Nederland vertegenwoordigt) werd dit bevestigd. Ook werden een aantal zaken veel concreter: onder andere een portal en een leerlingvolgsysteem dat het leren ondersteunt. Momenteel zijn we nog aan het onderzoeken hoe we op basis van onze eigen onderwijsvisie optimaal gebruik kunnen maken van de ervaring en expertise van KED.