Beginnen met het nieuwe begin

De hele donderdagmidBlog 2 randy fotodag hebben we de tijd om na te denken over de pilot die in februari van start zal gaan. Immers we willen ook onze huidige brugklassers mee laten profiteren van ‘het nieuwe onderwijs’. Het eerste maar o zo bekende probleem is dat we beginnen te denken in knelpunten en belemmeringen. Logisch, want hoe ga je alle ideeën die tot nu toe bedacht zijn verwerken in een tijdsbestek van ongeveer 8 weken.Een aantal zaken is voor mij van belang. We willen zien hoe een lesdag eruit kan zien, hoe leerlingen keuzes maken in vakken, niveau en leerstrategie, hoe de school en de organisatie omgaat met een nieuw systeem naast het bestaande systeem, hoe er getoetst kan worden, hoe we de kwaliteit waarborgen en ga zo maar door! We zijn begonnen met alles op een rijtje te zetten. Denken in mogelijkheden waarin álles kan en mag. De grote lijnen staan er nu. In de aankomende weken zullen we alle kleinere lijntjes gaan bepalen.
Nee, innoveren gaat niet makkelijk en snel. En zeker niet zonder problemen of strubbelingen, maar jeetje, wat is het leuk!

Nieuwe school

Inspirerende voorbeelden

Het innovatieteam is aan de slag met de concretisering van het nieuwe onderwijs. Dit gaat over het vertalen van een visie naar een leerplan, toetsplan, leermiddelen et cetera. Daarbij helpen eigen ervaringen in de klas, bezoeken aan andere scholen, brainstormen, onderzoeksresultaten, stevige discussies. Al met al een complex en uitdagend proces. Regelmatig hoor ik dan de vraag “Hoe stel je je dat voor?”. Waarbij het antwoord regelmatig het traditionele onderwijs als start heeft met de toevoeging “maar dan anders”.

Lees meer

Waardevol World Café

“Het World Café is een innovatieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen”.

“Hoe ziet volgens jou het ideale leren eruit?  Welke onderdelen uit je eigen vak zou je gecombineerd met andere vakken kunnen aanbieden? Wat wil je van de huidige begeleiding op school handhaven en wat kun je hieraan verbeteren? Welke vaardigheden moet je aan het einde van je middelbare schooltijd bezitten? Hoe kunnen we tegemoet komen aan de verschillende leervoorkeuren van leerlingen? Hoe kunnen we de voortgang van een leerling het best in kaart brengen?”  Zomaar wat vragen die voorbij kwamen tijdens het World Café voor collega’s van afgelopen woensdag op de 11de van de 11de. Het was een meer dan geslaagde middag. Het innovatieteam had rond vijf thema’s een en ander uitgewerkt. Interessante vragen op grote kleurrijke posters.  In kleine groepen zijn de docenten in een informele sfeer met elkaar in gesprek gegaan.

De volgende thema’s zijn aan bod gekomen: het leren, het lesgeven, curriculum, toetsing en beoordeling, de begeleiding. Dit zijn tevens de vijf werkgroepen van de onderwijsinnovatie. Er werden deze middag een aantal concrete vragen besproken en de ideeën werden genoteerd. Hier zijn waardevolle bijdragen uitgekomen, waar het  innovatieteam mee vooruit kan! Het is en blijft een project van ons allemaal. De input van de docenten is hierbij erg belangrijk. Bij het volgende World Café hopen we dan ook nog meer collega’s  te mogen verwelkomen. Uiteraard wordt er weer voor een hapje en een drankje gezorgd.

 

 

Visie op leren

Ik ben Randy Rouschop, 22 jaar en ben voor het tweede jaar werkzaam binnen LVO Heuvelland als zogenaamde IOO docent. Dit houdt in dat ik me, naast lesgeven, bezighoud met innovaties en ontwikkeling in het onderwijs. Anderhalf jaar geleden ben ik afgestudeerd op de lerarenopleiding economie in Sittard. In mijn afstudeerjaar was ik werkzaam als docent economie op het Emmacollege in Hoensbroek. Vervolgens kreeg ik de kans om me binnen LVO verder te ontwikkelen door middel van het IOO programma, iets wat me geweldig goed bevalt. De komende tijd zal ik jullie voorzien van mijn bevindingen binnen de innovatiegroep van Stella Maris.

Een aantal weken heb ik samen met twee collega’s intensief nagedacht over wat onze visie op leren is. Men zegt dat je iedere dag leert, maar hoe gebeurt dat dan? En hoe willen we dat dat leren op het nieuwe Stella Maris eruit ziet? We zijn begonnen bij de basis en hebben gekeken naar de verschillende leertheorieën die in de geschiedenis door slimme kerels zijn bedacht. Lees meer

Inspirerende eerste bijeenkomst klankbordgroepen

Op woensdag 21 oktober heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroepen ouders en leerlingen. Centraal op deze avond stonden twee thema’s: de ouders en leerlingen bijpraten over de stand van zaken en de ouders en leerlingen bevragen rondom het thema Begeleiding.

Een kleine 40 deelnemers werden om 19 uur begroet door Jacques van Loo, directeur Stella Maris College Meerssen. Na een inleiding over de voorgeschiedenis van het innovatieproject en een toelichting over de voortgang dit schooljaar door Harold Limpens, projectleider innovatie, was het woord aan één van de werkgroepen uit het innovatieteam. Op grond van een door de werkgroep Begeleiding uitgewerkt concept zijn de aanwezigen in gesprek gegaan. Dit leverde waardevolle aanvullingen voor het werkgroep Begeleiding.

Ouders en leerlingen gaven met name aan belang te hechten aan sociale en studievaardigheden, weerbaarheid en het steeds meer nemen van eigen verantwoordelijkheid. Lees meer

Ondersteuning

We zijn begonnen aan een uitdagend innovatietraject maar ook een complex proces dat in één jaar moet resulteren in een nieuwe invulling van de brugklas.

Het innovatieteam heeft duidelijk aangegeven dat ondersteuning door een externe organisatie daarbij wenselijk is. De stuurgroep heeft aan de hand van een aantal gesprekken gekozen voor stichting APS, een gerenommeerde partij in de begeleiding van onderwijsorganisaties.

Klik hier voor het artikel op de website van APS dat ook hierover gaat.