Onderwijsinnovatie bij het Stella Maris College: waarom?

Onderwijsinnovatie op het Stella Maris College

Het Stella Maris College is een school met een uitstekende kwaliteitskaart en een heel goede reputatie in de regio. Het onderwijs is van hoge kwaliteit, een mix van traditioneel en innovatief onderwijs. De resultaten zijn uitstekend. Er is een goed geschoold en zeer betrokken team van docenten. Leerling- en ouder-tevredenheidsenquêtes geven steeds een zeer positieve uitkomst. De school groeit al jaren in een krimpende markt.
Kortom, niets aan de hand, zult u denken bij het lezen van deze blog. En toch kiest het Stella Maris College ervoor een zeer ingrijpend onderwijsinnovatietraject te starten en het onderwijs volledig te vernieuwen.

Het diploma is het minimaal haalbare als een leerling werkt vanuit zijn passie
Het Stella Maris College kiest voor innovatie omdat we constateren dat onze leerlingen veel meer mogelijkheden, kennis en talenten in huis hebben dan zij op school laten zien. Binnen het grotendeels klassikale onderwijs wordt het steeds moeilijker leerlingen zodanig uit te dagen en te prikkelen dat zij met passie en enthousiasme studeren en de grenzen van hun kunnen opzoeken. Als leerlingen met hetzelfde enthousiasme en dezelfde passie zouden leren als waarmee zij deelnemen aan het cabaret, hun sport of hobby beoefenen, dan is veel meer haalbaar dan nu. Het diploma wordt dan niet meer het maximaal haalbare doel voor een leerling, maar het minimaal haalbare doel.

Traditioneel onderwijs bereidt leerlingen voor op een samenleving die niet meer bestaat
Het Stella Maris College kiest hier ook voor, omdat onze samenleving in een razend tempo verandert en er eigenlijk nog maar één zekerheid is als je nadenkt over de toekomst van onze leerlingen. En die zekerheid is dat de samenleving waarin zij leren, leven en straks werken, continu zal veranderen. Die continue verandering vraagt om een heel andere mindset van onze leerlingen. In de toekomst wordt van leerlingen gevraagd, dat zij zich zelf blijven ontwikkelen, kansen en mogelijkheden zien en grijpen, kunnen omgaan met onzekerheden en verandering, flexibel zijn, een ondernemende houding ontwikkelen et cetera. Deze competenties komen in ons huidige onderwijs niet of nauwelijks aan bod. Kennis alleen, hoe belangrijk ook, is absoluut onvoldoende om onze leerlingen goed voor te bereiden op een zeer ongewisse toekomst. Toekomstrelevant onderwijs is een must voor onze leerlingen.

Gefragmenteerd onderwijs helpt de leerling niet verder
Het Stella Maris College kiest er ook voor om drastisch te vernieuwen, omdat kennis in het traditionele onderwijs gefragmenteerd wordt aangeboden en veel te weinig in zinvolle contexten. De wereld bestaat niet uit 14 of 15 vakken die ieder op hun eigen manier kennis en vaardigheden leren. Kennis en vaardigheden dienen geïntegreerd en rondom maatschappelijk relevante thema’s worden aangeboden, zodat de kennis toepasbaar wordt en de leerling helpt de complexe wereld om hem heen beter te begrijpen.

Vanaf 2016 starten brugklassers met een nieuw onderwijsprogramma
Na een grondige verkenning in het afgelopen schooljaar, ontwikkelt een innovatieteam, bestaande uit 25 docenten, dit schooljaar een volledig nieuw onderwijsprogramma. Dit nieuwe programma zal in de brugklas 2016 – 2017 starten. Leerlingen die in het schooljaar 2015-2016 in groep 8 van de basisschool zitten en die kiezen voor het Stella Maris College, krijgen dus een volledig nieuw en innovatief onderwijsprogramma.

Samen bouwen aan je eigen toekomst!
Het nieuwe onderwijs van het Stella Maris College gaat uit van onderstaande visie op leren. We bereiden de leerling voor op een dynamische maatschappij waarin hij zich met plezier en voldoening blijft ontwikkelen. De leerling wordt geprikkeld en krijgt mogelijkheden om zijn talenten in de volle breedte tot ontwikkeling te laten komen. Hierbij leert hij persoonlijke en maatschappelijk verantwoorde keuzes te maken.

Vanuit zijn talenten ontwikkelt de leerling gedurende zijn schoolloopbaan relevante competenties (kennis, vaardigheden en attitude) en kan hij het maximale uit zichzelf halen. Wij stimuleren de lerende houding van de jongere, met veel aandacht voor vaardigheden zoals mediawijsheid, informatievaardigheden, samenwerken, debatteren, reflecteren, creatief en kritisch denken. Leren vanuit reële situaties op school en thuis, Euregionaal, nationaal en internationaal: de school naar buiten, de buitenwereld naar binnen. Het leerproces vindt plaats binnen én buiten school. De leerinhoud wordt onder andere georganiseerd rondom toekomstrelevante thema’s.

Zowel de talenten van de leerling als die van de leerkracht worden voortaan beter benut. De leerkracht vervult verschillende rollen zoals instructeur, expert, begeleider, motivator en coach. In onze leer- en leefgemeenschap werken leerling en leerkracht in gedeelde verantwoordelijkheid samen aan het ontwikkelproces van de leerling. Hierbij krijgt de leerling steeds meer de leiding over zijn ontwikkelproces, aansluitend op zijn talenten en ambities.

Een enorme uitdaging voor het Stella Maris College, een enorme kans voor onze toekomstige leerlingen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *