VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg vernieuwt!

Op onze VMBO- locatie, Stella Maris Valkenburg is al behoorlijk wat vernieuwd de afgelopen jaren. Zo is er een leerwerkplein voor de bovenbouw van de Basis – en Kaderberoepsgerichte leerwegen. In de onderbouw is de Basisberoepsgerichte leerweg al actief aan de slag met vernieuwing. De wens om de onderbouw van de Kaderberoepsgerichte leerweg te vernieuwen is er zeker ook. Het management heeft samen met docenten en leerlingen goed nagedacht hoe dit het beste aangepakt kan worden. De conclusie was dat het toekomstbeeld voor het onderwijsconcept van de Kaderberoepsgerichte leerweg nagenoeg overeenkomt met de visie van de innovatiegroep en stuurgroep voor TL, Havo en Vwo.

De Kaderberoepsgerichte leerweg sluit aan bij de onderwijsinnovatie!

Na het horen van dit goede nieuws, ben ik in gesprek gegaan met de heer Wien Bergmans, directeur van locatie Valkenburg. Onderstaand leest u zijn verhaal over de stand van zaken met betrekking tot de onderwijsontwikkelingen aan de beroepsgerichte leerwegen in de onderbouw. Lees meer

Klankbord leerlingen en ouders positief verrast

Op dinsdag 8 december vond, voorafgaand aan, en deels tijdens de wedstrijd PSV-CSKA, een tweede bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. Ik was vooraf heel benieuwd hoe ouders zouden reageren op een aantal zaken die steeds concreter worden.

Er werd gestart met een korte inleiding door Jacques van Loo, directeur locatie Meerssen, over de voortgang sinds de vorige bijeenkomst. Daarna gingen we in vier groepen uit elkaar om de leerlingen en ouders aan het woord te laten. In mijn groep van ouders ontstond een mooie dialoog over het onderwijsconcept, de aansluiting met de manier van werken in het basisonderwijs, het belang van de coach, het leerling rapport in het nieuwe onderwijs en nog veel meer. Het was een levendige dialoog. Ik heb ervan genoten. Achteraf concludeerde ik met mijn drie collegae die ook in gesprek met een groep waren geweest dat we heel wat wijzer waren geworden. Dat het goed was om het perspectief van leerlingen en ouders te ervaren, dat er veel enthousiasme bij leerlingen en ouders was, dat er goede vragen gesteld zijn, dat we soms het antwoord (nog) niet wisten, dat we in elk geval ons voordeel hiermee doen!

Graag nodigen we alle leerlingen en ouders uit om de volgende klankbordgroep bij te wonen. Deze vindt plaats op dinsdag 23 februari aanstaande van 19 tot 21 uur, locatie Meerssen.

Het ”lapjesdekendiploma”

Je hebt het misschien ook al gelezen op nu.nl: de onderwijsraad vindt het plan over een diploma op meerdere niveaus risicovol. Natuurlijk wil ik hier een reactie op geven. Volgens het artikel zei de VO-raad: ‘’Verruiming van de wettelijke kaders brengt risico’s met zich mee voor onder meer de toegang tot en doorstroom binnen het vervolgonderwijs…’’ Ik ben het helemaal met ze eens. Een diploma op verschillende niveaus is zeker risicovol en zoals CDA-kamerlid Michel Rog stelt: ‘’… het risico dat leerlingen vakken op een lager niveau gaan doen als ze het wat te moeilijk vinden is te groot.” Oftewel als alle vakken op verschillende niveaus worden gevolgd, creëer je als het ware een ‘’lapjesdekendiploma’’. Hierdoor is het voor universiteiten en hogescholen moeilijk om te peilen of de leerling de juiste kwaliteiten heeft.

Wat ik wel een goed idee vind is om elke leerling een bepaald niveau te laten doen en enkele vakken op een hoger niveau. Dus een diploma kan er als volgt uit gaan zien: een havodiploma met bijvoorbeeld Nederlands op vwo niveau. Zo worden de talenten van de leerling veel beter benut en heb je niet het risico dat leerlingen, die sommige vakken te moeilijk vinden, deze op een lager niveau gaan doen. Lees meer

Open dag

 

Vandaag hebben we nagedacht over de open dag die er weer aan zit te komen. Op 9 januari in Meerssen en 23 januari in Valkenburg. Ik heb vandaag met mijn collega’s uit het innovatieteam van Valkenburg de open dag in de steigers gezet. Op de open dag worden er onder andere proeflessen gegeven. De proeflessen staan in het teken van ‘ontdekken’. Leerlingen maken in deze proefles kennis met ons nieuwe onderwijs. Tijdens deze les wordt er bijvoorbeeld thematisch, vakoverstijgend en samen met elkaar gewerkt.
Naast de proeflessen kunnen leerlingen en ouders deelnemen aan workshops op school. Je gaat bijvoorbeeld aan de slag in de keuken, je laat je nagels lakken en je haren krullen bij de wellness-afdeling, je neemt plek achter de pc om met de nieuwste technologie aan de slag te gaan of je experimenteert tijdens een proefje in het practicumlokaal. Het barst van de creatieve ideeën in het innovatieteam. Deze week zijn met het hele team innovatieteam aan de slag tijdens de zogenoemde marathondagen. We zitten met z’n allen samen om de organisatie van de open dag en de pilot te finetunen. Hierdoor vallen een aantal lessen uit. Vervelend, maar ik hou hierbij in mijn achterhoofd dat deze uren een investering pur sang zijn.

Zweedse balletjes met Stellasaus

Nee, we gaan op school geen Zweedse gehaktballetjes verkopen, hoewel dat natuurlijk wel een leuke vakoverstijgende module zou kunnen worden. We gaan de school niet inrichten met meubilair van een grote Zweedse woonwinkel. Ook worden we geen Zweedse school. Wel hebben we contact gezocht met een van oorsprong Zweedse onderwijsorganisatie; Kunskapsskolan. Tijdens het googlen kwamen we erachter dat onze visie en ideeën grotendeels aansluiten op Kunskap.

‘Het Zweedse Kunskapsskolan Education (KED) stelt zich als doel scholen te ontwikkelen waarin iedere leerling wordt gezien als een uniek individu die het maximale uit zichzelf haalt. Meer nog dan hij of zij ooit voor mogelijk had gehouden. Binnen de scholen wordt gewerkt volgens het KED programma. Een bewezen onderwijsprogramma voor gepersonaliseerd leren binnen het voortgezet onderwijs.’

Tijdens een presentatie van KNED (de stichting die KED in Nederland vertegenwoordigt) werd dit bevestigd. Ook werden een aantal zaken veel concreter: onder andere een portal en een leerlingvolgsysteem dat het leren ondersteunt. Momenteel zijn we nog aan het onderzoeken hoe we op basis van onze eigen onderwijsvisie optimaal gebruik kunnen maken van de ervaring en expertise van KED.

Beginnen met het nieuwe begin

De hele donderdagmidBlog 2 randy fotodag hebben we de tijd om na te denken over de pilot die in februari van start zal gaan. Immers we willen ook onze huidige brugklassers mee laten profiteren van ‘het nieuwe onderwijs’. Het eerste maar o zo bekende probleem is dat we beginnen te denken in knelpunten en belemmeringen. Logisch, want hoe ga je alle ideeën die tot nu toe bedacht zijn verwerken in een tijdsbestek van ongeveer 8 weken.Een aantal zaken is voor mij van belang. We willen zien hoe een lesdag eruit kan zien, hoe leerlingen keuzes maken in vakken, niveau en leerstrategie, hoe de school en de organisatie omgaat met een nieuw systeem naast het bestaande systeem, hoe er getoetst kan worden, hoe we de kwaliteit waarborgen en ga zo maar door! We zijn begonnen met alles op een rijtje te zetten. Denken in mogelijkheden waarin álles kan en mag. De grote lijnen staan er nu. In de aankomende weken zullen we alle kleinere lijntjes gaan bepalen.
Nee, innoveren gaat niet makkelijk en snel. En zeker niet zonder problemen of strubbelingen, maar jeetje, wat is het leuk!

Nieuwe school

Inspirerende voorbeelden

Het innovatieteam is aan de slag met de concretisering van het nieuwe onderwijs. Dit gaat over het vertalen van een visie naar een leerplan, toetsplan, leermiddelen et cetera. Daarbij helpen eigen ervaringen in de klas, bezoeken aan andere scholen, brainstormen, onderzoeksresultaten, stevige discussies. Al met al een complex en uitdagend proces. Regelmatig hoor ik dan de vraag “Hoe stel je je dat voor?”. Waarbij het antwoord regelmatig het traditionele onderwijs als start heeft met de toevoeging “maar dan anders”.

Lees meer

Waardevol World Café

“Het World Café is een innovatieve werkvorm om een levendige dialoog op te zetten rondom vragen die er echt toe doen”.

“Hoe ziet volgens jou het ideale leren eruit?  Welke onderdelen uit je eigen vak zou je gecombineerd met andere vakken kunnen aanbieden? Wat wil je van de huidige begeleiding op school handhaven en wat kun je hieraan verbeteren? Welke vaardigheden moet je aan het einde van je middelbare schooltijd bezitten? Hoe kunnen we tegemoet komen aan de verschillende leervoorkeuren van leerlingen? Hoe kunnen we de voortgang van een leerling het best in kaart brengen?”  Zomaar wat vragen die voorbij kwamen tijdens het World Café voor collega’s van afgelopen woensdag op de 11de van de 11de. Het was een meer dan geslaagde middag. Het innovatieteam had rond vijf thema’s een en ander uitgewerkt. Interessante vragen op grote kleurrijke posters.  In kleine groepen zijn de docenten in een informele sfeer met elkaar in gesprek gegaan.

De volgende thema’s zijn aan bod gekomen: het leren, het lesgeven, curriculum, toetsing en beoordeling, de begeleiding. Dit zijn tevens de vijf werkgroepen van de onderwijsinnovatie. Er werden deze middag een aantal concrete vragen besproken en de ideeën werden genoteerd. Hier zijn waardevolle bijdragen uitgekomen, waar het  innovatieteam mee vooruit kan! Het is en blijft een project van ons allemaal. De input van de docenten is hierbij erg belangrijk. Bij het volgende World Café hopen we dan ook nog meer collega’s  te mogen verwelkomen. Uiteraard wordt er weer voor een hapje en een drankje gezorgd.

 

 

Visie op leren

Ik ben Randy Rouschop, 22 jaar en ben voor het tweede jaar werkzaam binnen LVO Heuvelland als zogenaamde IOO docent. Dit houdt in dat ik me, naast lesgeven, bezighoud met innovaties en ontwikkeling in het onderwijs. Anderhalf jaar geleden ben ik afgestudeerd op de lerarenopleiding economie in Sittard. In mijn afstudeerjaar was ik werkzaam als docent economie op het Emmacollege in Hoensbroek. Vervolgens kreeg ik de kans om me binnen LVO verder te ontwikkelen door middel van het IOO programma, iets wat me geweldig goed bevalt. De komende tijd zal ik jullie voorzien van mijn bevindingen binnen de innovatiegroep van Stella Maris.

Een aantal weken heb ik samen met twee collega’s intensief nagedacht over wat onze visie op leren is. Men zegt dat je iedere dag leert, maar hoe gebeurt dat dan? En hoe willen we dat dat leren op het nieuwe Stella Maris eruit ziet? We zijn begonnen bij de basis en hebben gekeken naar de verschillende leertheorieën die in de geschiedenis door slimme kerels zijn bedacht. Lees meer

Inspirerende eerste bijeenkomst klankbordgroepen

Op woensdag 21 oktober heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de klankbordgroepen ouders en leerlingen. Centraal op deze avond stonden twee thema’s: de ouders en leerlingen bijpraten over de stand van zaken en de ouders en leerlingen bevragen rondom het thema Begeleiding.

Een kleine 40 deelnemers werden om 19 uur begroet door Jacques van Loo, directeur Stella Maris College Meerssen. Na een inleiding over de voorgeschiedenis van het innovatieproject en een toelichting over de voortgang dit schooljaar door Harold Limpens, projectleider innovatie, was het woord aan één van de werkgroepen uit het innovatieteam. Op grond van een door de werkgroep Begeleiding uitgewerkt concept zijn de aanwezigen in gesprek gegaan. Dit leverde waardevolle aanvullingen voor het werkgroep Begeleiding.

Ouders en leerlingen gaven met name aan belang te hechten aan sociale en studievaardigheden, weerbaarheid en het steeds meer nemen van eigen verantwoordelijkheid. Lees meer